Demagog.sk

Volby do Evropského parlamentu I.

Jiné, 30. duben 2014. (videozáznam pořadu)
Moderátor: Václav Moravec

Česká televize v rámci svého vysílání k volbám do Evropského parlamentu uspořádá několik televizních diskuzí se zástupci relevantních politických stran. První čtveřici přivítal Václav Moravec v Ostravě 30. dubna a šlo o zástupce stran KDU-ČSL, KSČM, Strany zdravého rozumu a TOP 09 a Starostové. Jednotliví lídři diskutovali především se samotným moderátorem o jednotlivých pravomocích EU, strategii Evropa 2020, nevyhnuli se ani další agendě. Kandidáti na europoslance se shodli, že největšími problémy EU jsou nezaměstanost a stav ekonomiky a od tohoto konstatování se také odvíjely jejich výroky, které v dané diskuzi vyřknuli. 

Statistiky diskuze

0   2  
0   2  
2   3  
0   1  
6   0  
0   1  
2   0  
0   0  

Pravda     Nepravda     Zavádějící     Neověřitelné

Výroky

„VM: Lisabonská reformní smlouva rozlišuje celkem 3 typy dělby pravomocí mezi členskými státy EU28 a mezi orgány Unie. (odpověď) Hannig: Tak je tam Evropský parlament, který tedy schvaluje všechny ty záležitosti, co připravuje Evropská komise, která je vlastně dalo by se říct jakoby vláda, a potom je tam Rada Evropy.“

„(stejná otázka na Pavla Svobodu) Tak jistě, jsou pravomoci, které jsou výlučné pro EU, které členské státy zcela přesunuly na EU, potom jsou sdílené, tam se dělí pravomoc mezi členskými státy a EU (…), a třetí jsou podpůrné koordinační.“

„VM: Luďku Niedermayere, kam patří ta sociální politika zaměstnanosti (myšleno do kterého druhu dělby pravomocí)? Niedermayer: Je tam koordinační funkce, ale ta pravomoc je fakticky rozdělená mezi Unii, ale je to poměrně málo věcí, které se týkají zejména pohybu pracovních sil, protože to vytváří celou řadu logistických probémů, ale drtivá většina té pravomoce je na národní úrovni.“

„Do sanace bank šly samozřejmě hlavně peníze členských států.“

„My máme dneska 1 bilion eur, které se nám podle Evropské komise ztrácí v daňových únicích a v různých daňových transakcích.“

„Není možné, aby i z ČR se vyvážely stovky miliard korun někam — do daňových rájů, do jiných států EU.“

„Co Vám, Petře Hannigu, říká sousloví Strategie Evropa 2020? Je to vlastně, teď bylo od 2007 do 2014 a teď bude vlastně období 2014 — 2020.“

„My jako Strana zdravého rozumu už od 2002 jsme říkali, že nelze rušit mateřské školky.“

„Vy jste mluvil (k Moravcovi) o těch specifických doporučeních pro Českou republiku, dělené úvazky, možnost matek od malých dětí, resp. rodičů od malých dětí se zapojit v přijatelné míře do pracovního procesu, to jsou všechno věci, které vám podepíše každý ekonom. VM: Promiňte, ale škoda, že strana, kterou vy reprezentujete v letošních volbách do EP, když byla ve vládě, tak se těmi doporučeními ze strategie Evropa 2020 nezabývala a nebyla schopna je (…) dát do Národního programu reforem ČR… Niedermayer: Já jakožto odborník jsem byl zván na tyto jednání. Já jsem to tam masivně kritizoval v těch minulých letech, kritizoval jsem to letos.“

„Některé ty věci se začaly dávat do pohybu, např. dětské skupiny, které se snaží alespoň částečně řešit ten problém péče o malé děti, a je pravda, že některé ty omezení narážejí na finanční možnosti.“

„Mimochodem jedno z těch doporučení (v rámci Strategie Evropa 2020 — pozn. Demagog.cz) jste nezmínil, a které je úplně zásadní, je náklad práce. To, co brzdí vytváření pracovních míst, je velmi vysoké zdanění u nás, zdanění nikoli daněmi, ale odvody z práce.“

„Evropa je ve stagnaci, Evropa neroste.“

„Dneska paní Marksová-Tominová vyhlásila, jak chce vláda podporovat (i v souladu s tímto dokumentem) to, že bude zaměstnávat mladé lidi a bude podporovat zaměstnavatele. Já bych chtěla upozornit, že KSČM v roce 2004 dala do zákona o zaměstnanosti, ona dokonce 2 roky platila a potom vláda ODS, Strany zelených a Lidovců tuto klauzuli zrušili.“

„Naštěstí v loňském roce se už naše ekonomika obrátila k ekonomickému růstu, prognóza pro letošek je neobyčejně pozitivní z pohledu těch minulých let.“

„V té eurozóně najdeme země, kterým se nesmírně daří, Slovensko mezi ně patří, Rakousko, Německo. Ale i ty, kterým se nedaří. Portugalsko a Řecko.“

„Byla to právě Evropa, která donutila Řecko k tomu, že třetinu svého rozpočtu dávalo na výdaje na zbrojení.“

„Strašně se rozvírají nůžky. 60 % střední třída, většina pořád klesá. Ty oligarchové mají pořád čím dál tím víc a nezaměstnaní narůstaj.“

„Až 70 % evropské legislativy nám přichází do legislativy národní.“

„Mimochodem, když tam ten člověk přijde (myšlen eurokomisař), první, co udělá, řekne, že bude sloužit ve prospěch dobra EU a nikoli zájmu ČR.“