Demagog.sk

Tomio Okamura v Pressklubu Frekvence 1

Jiné, 9. srpen 2014. (videozáznam pořadu)
Moderátor: Jiné

Tomio Okamura tentokrát vystoupil v rozhovoru pro rádio Frekvence 1. Obhajoval především kroky svého poslaneckého klubu, který dle jeho slov již předložil většinu zákonů ze svého volebního programu. Ty však byly zpravidla smeteny Poslaneckou sněmovnou ze stolu. Řeč tak došla například na boj proti exekutorům a lichvě, snahu snížit daň na naftu a benzín či Okamurovy oblíbené principy přímé demokracie: referenda, odvolatelnost a odpovědnost politiků.

Statistiky diskuze

18   6  
4   4  

Pravda     Nepravda     Zavádějící     Neověřitelné

Výroky

„Hnutí Úsvit hlasovalo pro to, abychom snížili cenu benzínu a nafty.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
I přes rozpory ohledně snížení cen benzínu a nafty po přijetí snížení spotřební daně na pohonné hmoty je výrok hodnocen jako pravdivý, neboť návrh poslance Urbana byl skutečně prezentován jako cesta k nižším cestám pohonných hmot a hnutí Úsvit jej podpořilo.

V hlasování o snížení spotřební daně na pohonné hmoty, které obsahoval pozměňovací návrh poslance Urbana (ČSSD) k zákonu o tzv. zelené naftě, skutečně hlasoval klub poslanců hnutí Úsvit pro.

V opakovaném hlasování po procedurálních sporech ohledně revokace hlasování se pak poslanci Úsvitu hlasování neúčastnili (stejně jako ODS a TOP 09).

Smyslem pozměňovacího návrhu bylo snížit spotřební daň (viz. důvodová zpráva návrhu) – na naftu o 2,50 Kč za litr a na benzín o 1,50 Kč za litr – a tím i cenu pohonných hmot. Urban počítal s tím (odvolávajíc se na analýzu Národohospodářské fakulty VŠE), že díky snížené ceně budou motoristé a přepravci tankovat v České republice a výběr spotřební daně se zvýší. To však rozporuje ministr financí, který tvrdí, že snížení cen neproběhne a rozdíl ve snížení daně zůstane v kapsách distributorům pohonných hmot.

„My máme snad jako jediní v programu, že bojujeme proti lichvě.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Na základě analýzy volebních programů pro volby do Poslanecké sněmovny z roku 2013 hodnotíme výrok Tomia Okamury jako nepravdivý. Explicitně, více či méně konkrétněji, své závazky boje s lichvou zmiňuje ve svých programech většina stran a hnutí, které v PS v současné době působí. 

Při analýze volebních programů vycházíme z programů stran, jež ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR překročily 5% klausuli a v současné době v Poslanecké sněmovně působí. Jsou to tyto politické subjekty: ČSSD, ANO, KSČM, TOP 09, ODS, KDU-ČSL a Úsvit. 

Hnutí Úsvit přímé demokracie skutečně ve svém programu pod bodem č. 6 uvádí: "Budeme prosazovat přijetí zákona proti lichvě a legislativně znemožníme spekulativní exekuce majetku občanů na základě lichvářských půjček. Nikdo nemůže být takto připraven o bydlení a důstojnost. Exekuce musí respektovat základní občanská práva". Dále je v programu zmíněno předložení novely zákona o spotřebitelském úvěru, snaha o jasné stanovení "co je, a co není lichva" nebo zastropování lichvy "jako násobek lombardní sazby ČNB".

 Nicméně další, kdo boj proti lichvě přímo explicitně zmiňuje, je například strana ČSSD, která ve svém programu na webových stránkách pod bodem č. 9 uvádí: "Zpřísníme regulaci půjček tak, abychom znemožnili lichvu a zabránili předlužování domácností. Zajistíme přísný dozor státu nad exekutory, zabráníme jejich nezákonným praktikám a omezíme nemravné zisky z vymáhání pohledávek".

 Rovněž hnutí ANO ve svém zkráceném programu pro volby z roku 2013 zmiňuje závazek: "Omezíme hazard, zamezíme lichvě" i s podrobnějšími kroky (např. novela zákona o spotřebitelském úvěru, omezení neúměrných sankcí za nesplácení úvěru atp.). 

Stejně tak strana KSČM deklaruje na straně 5 svého volebního programu (.pdf), že "hodnota dluhu by neměla nepřiměřeně narůstat o lichvářské úroky a nadměrné sankce".

 Strana TOP 09 ve svém volebním programu (.pdf, str. 23) uvádí: "V minulém období jsme prosadili řadu norem, které chrání spotřebitele proti spekulativnímu jednání na finančním trhu (zákon o spotřebitelském úvěru, směnárenský zákon, zákon o finančním arbitrovi). Rovněž v civilním právu proběhla zásadní rekodifikace spotřebitelského práva, která posiluje ochranu spotřebitelů před lichváři, před neférovým chováním mobilních operátorů a jiných dominantních korporací". 

Otázku existence většího dohledu nad exekutory a snahu, aby malé dluhy nepřerůstaly "do neřešitelných závazků" řeší ve svém programu (.pdf, str. 23) i strana ODS, ačkoliv na lichvářství konkrétně se program nesoustředí.
 
V neposlední řadě i strana KDU-ČSL do svého programu (.pdf, str. 5) zahrnuje explicitně boj s lichvou prohlášením: "Zvýšíme ochranu občanů před lichvou — zakážeme půjčky s úrokem nad 20 % RPSN".

„Stejný zákon poslanec Šincl s panem Urbanem navrhovali v minulém volebním období. (…) On byl spolupředkladatelem již v minulosti (jedná se o návrh snížení spotřební daně z pohonných hmot, pozn. Demagog).“

„Zcela protizákonně se opakovalo hlasování po dvou dnech. (…) Opakování umožnilo jak hnutí ANO, tak KDU-ČSL, nejen ČSSD. (…) Protože zákon říká jasně, zpochybnit hlasování může poslanec pouze bezprostředně po hlasování. Toto hlasování bylo zpochybněno po nějaké hodině, hodině a půl.“

„My máme dražší naftu než v Rakousku i než v Polsku.“

„O tomto multiplikačním efektu vůbec Ministerstvo financí nehovořilo, ani v tom zdůvodnění, proč jsou vlastně proti, naopak o tom hovoří špičkoví čeští ekonomové. (jedná se o návrh snížení spotřební daně z pohonných hmot, pozn. Demagog).“

„Dokonce pan poslanec Šincl byl přihlášen do rozpravy, byl tázán předsedajícím schůze, zdali ti tři poslanci, co jsou přihlášeni do rozpravy — a mezi nimi i pan Šincl — jestli se tedy chtějí vyjádřit… Odpověď byla negativní. To znamená, on (Šincl) dokonce po tom hlasování měl možnost se jak vyjádřit, tak říci, že to (hlasování) zpochybňuje, ale on to neudělal.“

„Poprvé za dvacet let se stalo, že vláda byla přinucena na základě našeho tlaku dostat referendum do vládního prohlášení i do koaliční smlouvy. To znamená, my jsme ten návrh předložili (…) a přinutili jsme vládu, aby do konce roku předložila svůj návrh zákona o referendu — protože náš zamítli.“

„My jsme to v tom našem návrhu měli, co vláda zamítla (možnost hlasovat v referendu o ústavních změnách, pozn. Demagog).“

„Já jsem v podstatě jediným politikem, který za posledních několik let byl senátorem (…) a zároveň jsem se teď stal i poslancem.“

„Senát nemá žádné pravomoci, ani se moc neschází.“

„Jediné hnutí Úsvit to (zrušení Senátu, pozn. Demagog) prosazuje.“

„Hnutí Úsvit je jediné, které předložilo novelu zákona o exekutorech, která již byla projednána v Poslanecké sněmovně. Vláda ji zamítla (…), ale přinutili jsme vládu, aby dala jasný horizont, že se s exekutory bude něco dělat. Díky tomu vznikla komise, která řeší exekutory v Parlamentu — předsedou komise je náš poslanec Černoch — a už to pracuje, do konce srpna má být první analýza z ministerstva a na podzim už by měla být novela.“

„My jsme jako jediní kritizovali toto téma (absence zastropování příspěvků na bydlení). Už v únoru jsme přišli s naší novelou, aby se zastropovaly tyto zneužívané dávky na cenu obvyklou. Vláda nám to opět zamítla, ale přinutili jsme ji, že museli ministři na mikrofon v únoru říct, že připraví do dvou měsíců vlastní novelu. (…) Trvalo jim to sice čtyři měsíce, ale už to máme v Parlamentu.“

„Jsme poslední zemí ve střední Evropě, všechny země okolo mají přímou volbu a tím i odvolatelnost starostů a primátorů.“

„V té naší novele bylo navrženo, aby si i ten věřitel mohl, měl nárok požádat — v případě pochybení nebo laxnosti — o výměnu exekutora.“

„My jsme navrhovali tzv. místní příslušnost exekutorů, teritorialitu, které mají prakticky všechny země v Evropě.“

„Máme ještě jednu novelu ve Sněmovně, kterou budeme projednávat v září, a které jsem spolupředkladatelem a to je, že taxativně vyjmenováváme věci denní potřeby, které není možné zabavit. Protože dnes je v zákoně velice vágně uvedeno, že se nesmí zabavovat věci, které jsou nutné k denní potřebě. (…) A tady musím pochválit Jeronýma Tejce, který je tím hlavním autorem.“

„My jsme opakovaně jednali s vládou a s paní ministryní, aby se nezvyšovalo o 1,8 % (jedná se o valorizace důchodů, pozn. Demagog), to znamená všem stejným procentem, ale jediný Úsvit navrhoval, aby se zvýšilo všem stejnou částkou. (…) A vláda nám řekla: "Ne, ne, my už jsme se domluvili na 1,8 %."“

„Česká národní banka řekla, že příští rok bude inflace přes 2 %, to znamená důchodci si za této vlády vůbec nepomohou, ještě si pohoršili, zvláště ti chudí.“

„Polovina zemí Evropské unie má zastropovány úroky u spotřebitelských půjček.“

„Navrhli jsme novelu zákona, aby se zastropovalo RPSN. (…) Prošlo nám to v Parlamentu prvním čtením. (…) V 3. čtení nám ten návrh Sněmovna shodila.“

„My jsme navrhli hmotnou a trestní a osobní odpovědnost pro politiky, pro ministry, pro hejtmany(…) Žádný náš hejtman ani ministr nemá zákonnou povinnost péče řádného hospodáře. Mají zatím starostové nebo jednatelé firem.“

„My jsme navrhli hmotnou a trestní a osobní odpovědnost pro politiky, pro ministry, pro hejtmany, jak jsme slibovali ve volebním programu. V dubnu nám to celá Sněmovna zamítla.“

„My jsme navrhli, aby se DPH platilo až po zaplacení faktury. (…) A nám to (vládní koalice, pozn. Demagog) zamítli! I z vlády říkali, že pro to budou hlasovat. (…) Přestože mi Andrej Babiš před hlasováním říkal, že pro to budou hlasovat, například hnutí ANO, a nakonec hlasovali proti.“

„My nemáme žádné radní (ve veřejnoprávních médiích, pozn. Demagog).“

„My jsme byli za (posledních) devět měsíců v Otázkách Václava Moravce pouze jednou.“

„My jsme před volbami nabídli na našich kandidátkách prostor asi šesti, sedmi politickým stranám, aby umístili své kandidáty, byly to vesměs strany prosazující přímou demokracii.“

„Pana Víta Bártu jsem od října loňského roku ani jednou neviděl, ani jednou jsem s ním nemluvil, ani jednou jsem si s ním nenapsal.“

„My postavíme (v komunálních volbách, pozn. Demagog) asi 90 kandidátek v České republice.“

„My existujeme rok (…). Třeba hnutí ANO existuje tři roky.“

„Moderátor: Já jsem slyšel, že za vaše hnutí bude kandidovat v komunálních volbách pan bývalý starosta Prahy 5 Jančík. Okamura: Prosím vás, toho jsem v životě neviděl ani jsem s ním nikdy nemluvil. (…) V žádném případě to nepřipadá v úvahu.“

Foto: FB profil Tomio Okamury (z vysílání pořadu)