Demagog.sk

Čerpání evropských dotací — je rekonstrukce D1 v ohrožení? Pavel Dobeš vs. Michal Hašek

Otázky Václava Moravce, 3. červen 2012. (videozáznam pořadu)
Moderátor: Václav Moravec

Kdo v neděli viděl  Otázky ví, že v nich kromě Pavla Dobeše a Michala Haška vystoupila také předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová. Ta ovšem hovořila o průběhu chystané schůze sněmovny, které se zúčastní vazebně stíhaný poslanec Rath a z jejích úst nepadl žádný výrok, který by spadal do naší analýzy. Zůstali jsme tedy u ověřování Pavla Dobeše (platforma LIDEM) a Michala Haška (ČSSD), kteří hovořili o problémech s čerpáním evropských dotací a možných hrozbách z toho plynoucích — např. nedofinancování rekonstrukce dálnice D1. 

Statistiky diskuze

6   1  
1   1  

Zbývá ověřit 3 výroků

4   0  
1   2  

Zbývá ověřit 2 výroků

Pravda     Nepravda     Zavádějící     Neověřitelné

Výroky

„Nicméně vy jste zmínil kauzu jižních Čech. Tam se jedná o věci staré několik let. V severních Čechách také, střední Čechy jsou teď aktuální živá kauza, kterou rozkrývá policie.“

Zavádějící

zobrazit odůvodnění
Výrok poslance Haška je zavádějící, neboť v Ústeckém kraji jsou kauzy kolem využívání evropských peněz také dlouhodobějšího rázu, nicméně nově se také minulý týden začaly prověřovat kauzy aktuální (kolem ROP Severozápad), což Hašek ve svém výroku opomíjí.
Kauza v Jihočeském kraji se týká podezření na manipulace v ROP (Regionální operační program) Jihozápad, kam spadá kromě tohoto kraje ještě také Plzeňský kraj. 15. března 2010 policie začala stíhat 2 vysoké úředníky, kteří byli podezřelí z manipulace s evropskými projekty. 
Problémy ve severních Čechách (primárně kraj Ústecký a také Karlovarský) jsou rovněž dlouhodobějšího rázu. Kauza v Ústeckém kraji (v oblasti nakládání s evropskými penězi) se dlouho týkala především Krajské zdravotní, která sdružuje krajské nemocnice v regionu a kde se vyskytly pochybnosti s předražováním tendrů. Nicméně v posledních dnech provedla policie nově také razii v regionu v souvislosti s problémy v rámci ROP Severozápad, což je kauza zcela nová. 
Výrok Michala Haška tak hodnotíme jako zavádějící, neboť i přes skutečnost, že v jižních Čechách jde skutečně o kauzu starou několik let, tak v Ústeckém kraji jde kromě dlouhodobých otázek okolo Krajské zdravotní také nově o problém s evropskými fondy v rámci Regionálního operačního programu Severozápad.

„V roce 2004 až 2006, kdy bylo to tříleté období,tak tady byl jeden operační program, společný regionální operační program pro všechny regiony soudržnosti.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Z dostupných informací vyplývá, že v uvedeném období měla ČR v tzv. Rámci podpory Společenství (jehož řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj) připravené čtyři sektorové operační programy a jeden regionální — Společný regionální operační program. Tento program zahrnuje priority sedmi regionů soudržnosti (čili celé ČR mimo region hl. m. Prahy). Program se zaměřoval zejména na priority, které jsou z hlediska české legislativy v působnosti obcí a krajů, nikoliv státu.

Pro zajímavost pouze dodáváme, že v současnosti (období 2007-2013) existuje sedm regionálních operačních programů, které se věnují jednotlivým regionům samostatně.

Výrok Pavla Dobeše tedy hodnotíme jako pravdivý.

„Za dobu, kdy pan ředitel Habarta byl na SŽDC, tak byla v podstatě vypsána jedna velká zakázka Rokycany — Plzeň a potom jeden úsek, vlastně průtah Plzní.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Podle informací z databáze veřejných zakázek a Správy železniční dopravní cesty skutečně nebyly zadány další podobně velké zakázky.

Ministr Dobeš mluví o dvou velkých zakázkách: o modernizaci trati Plzeň — Rokycany, jejíž cena měla přesáhnout 7,5 mld. korun, podala zprávu např. Česká televize. "Průtah Plzní" patrně odkazuje na stavbu Průjezd uzlem Plzeň dle veřejné zakázky z dubna 2011, jejíž cena pro Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) přesáhla 1 mld. korun (smlouva se spol. Skanska a.s. zde, .pdf).

V období, kdy SŽDC vedl pan Habarta, došlo k uzavření smluv v dalších zakázkách, např. u stavby GSM-R v úseku Ostrava — státní hranice SR a Přerov — Česká Třebová, jejíž cena podle smlouvy (.pdf) se společností Kapsch s.r.o. překročí půl miliardy korun.

Dobeš podle našich informací jmenoval všechny zakázky, jejichž cena dosahuje minimálně jedné miliardy korun, což se zdá být jeho hranice pro "velké zakázky". Pokud tuto hranici akceptujeme, můžeme výrok považovat za pravdivý.

„Na jižní Moravě jsme jako první z regionů České republiky už vyhlásili tendr, který jsme oznámili také Evropské komisi, zhruba na 20 % toho dopravního výkonu na železnici na jižní Moravě.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Výrok Michala Haška je pravdivý, neboť na základě zprávy z jednání Rady kraje je patrné, že je skutečně v průběhu vypisování zmíněného tendru, který pokrývá zhruba jím uváděných 20 % cestujících.
28. února 2012 rozhodla Rada Jihomoravského kraje (text obsahuje jak zmíněné procento, tak i primát kraje ve vyhlášení podobného tendru) o přípravě tendru na nového drážního dopravce pro část regionálních tratí v regionu. Jedná se konkrétně o trasu spojující Brno se Zlínským krajem (konkrétně přes Bučovice a Veselí nad Moravou). V informaci kraje se pak uvádí, že tento tendr bude pokrývat asi 18 % cestujících v rámci kraje v železniční dopravě, což odpovídá výroku hejtmana Haška. Problematikou tohoto tendru se zabývaly také Finanční noviny.cz.

„Občanští demokraté společně s námi spravují některé regiony České republiky.“

„Rozdělme si, prosím, dvě věci. Jsou tady kraje v čele s volenými samosprávami s hejtmany a pak jsou tady regionální operační programy, které jsou samostatné právnické osoby, řídí je regionální rady a v čele té ústecké je Jiří Šulc. Nicméně já nepopírám, že součástí té regionální rady jsou i sociální demokraté.“

„Já připomenu, že například David Rath během 24 hodin po svém zatčení odstoupil z pozice hejtmana, přestal být členem sociální demokracie, odešel ze zastupitelstva a ponechal si poslanecký mandát.“

„Můj názor na tu věc je konstantní. Já jsem říkal od začátku, prostě politické vedení středočeské organizace sociální demokracie mělo rezignovat, mělo rezignovat co nejdříve. Měla být svolána nová konference a měla být také sestavena nová kandidátka.“

„V České republice je kolem 24 operačních programů.“

„(Václav Moravec: Vy jste už oslovil premiéra kvůli tomu.[nalezení širokého konsensu a stanovení národních priorit pro efektivnější čerpání evropských fondů, pozn.) Opakovaně, pane Moravče, opakovaně jsme oslovovali vládu rok a půl zpátky. Navrhovali jsme převody těch peněz, kde je ohroženo čerpání na jiné záležitosti. Zatím se bohužel ten konsensus nenašel.“

„Na ministerstvu dopravy máme 48 bodový plán, který realizujeme od února tohoto roku, tam je jednoznačně řečeno, že my máme zájem na tom, aby došlo za prvé k nutnosti informovat ministerstvo, pokud dochází o 10% navýšení ceny.“

„(Na ministerstvu dopravy máme 48 bodový plán, který realizujeme od února tohoto roku, tam je jednoznačně řečeno, že my máme zájem na tom, aby došlo za prvé k nutnosti informovat ministerstvo, pokud dochází o 10% navýšení ceny.) Za druhé máme tady centrální komisi, která už od té doby vrátila 10 projektů, protože se jejich cena zdála naddimenzovaná nebo příliš vysoká, to znamená, to už se vrátilo k přepracování.“

„Já uvedu konkrétní zkušenost z jižní Moravy. Na silničních stavbách posledních dvou letech mohu říci, že u nás se neprováděly žádné losovačky, ale v otevřených výběrových řízeních jsme dosáhli zlevnění těch projektů až o 30 % a vícepráce dosáhly v průměru maximálně 3 až 4 %.“

„Projekt opravy části lednického zámku byl připraven v roce 2007 ještě před mým nástupem do pozice hejtmana.“

„Co se týče právě těch kvalifikačních kritérií, které v minulosti obsahovaly 60 % cena a 20 % výluky, 20 % některé garance, v tuhle chvíli to dvoukolové výběrové řízení, kde první kolo je kvalifikační a druhé kolo rozhoduje 100 % cena. 100 % cena na SŽDC doposud nikdy nebylo. Co se týče velkých zakázek, to přichází až nyní.“

„V tuhle chvíli existuje harmonogram jednotlivých prací (silnice D47, pozn.), kde dochází vlastně v tuto chvíli k uzavření jednoho jízdního pruhu, probíhají kopané sondy, probíhají statické, dynamické zkoušky mostu.“

Foto: dotsi

Komentáře


Vogel
08.06.2012 o 19:52
Aby To bylo všem jasné a zřejmé, tak uvedu jeden současný příklad za všechny. Nechci Ratha obhajovat, to ať udělají jeho obhájci u soudu, ale Rath nikdy a nikde neřekl, že peníze v krabici byly určeny na volby. Na tomto příkladu se opět projevila neschopnost českého národa poslouchat co druhý říká, číst text a správně mu porouzumět. Projevila v plné nahotě vlastnost, že český národ vždy slyší a čte něco jiného, vždy to co kdo chce a co se mu zrovna hodí, než bylo opravdu řečeno nebo napsáno a ještě to roznáší dál jako pravdu nejvyšší.
Doslovná citace:" Druhá věc, oč orgány činné v trestním řízení opírají mé obvinění, říkají, a vy asi čekáte na odpověď na tuto otázku. Vzal David Rath úplatek? Já tvrdím, že nevzal. Když se podíváte do těch materiálů, které máme k dispozici jako torzo spisu, to je několik tisíc stran různých rádoby odposlechů a dalších věcí, všechno neúplné, nekompletní, vykuchané, tak i v tomto nekompletním torzu spisu naopak najdete spoustu vět a slov o tom, že peníze na volby, financování voleb. To tam najdete. Já to tady říkám proto, protože z těchto materiálů samozřejmě, protože to je tisíc stran, unikají a budou unikat různé pasáže. Tak je lepší, aby to zaznělo tady teď v tuto chvíli a dál to nekomentovat nebudu. Ale trvám na tom, že David Rath úplatek nevzal." Demagog.cz působí v v tomto stylu a jemu podobném, protože hodnotí výroky typu: "Rath odstoupil do 24 dodin od svého zatčení." Je snad nějaký rozdíl v tom pro českou politiku a její katastrofální úroveň, jestli odstoupil Rath do 24 hodin nebo do 48 hodin od svého zatčení? Bude chleba lacinější? Je kvůli tomu Hašek lhář? Uvedl jsem to jenom jako příklad a je mi jedno jestli je Hašek soc.demokrat nebo někdo jiný, třeba z ODS. Podle mne je tento web neuvěřitelná šaškárna a zbytečné divadlo !!!    

Lojza
11.06.2012 o 11:29
Nechapu vas pane Vogel, je tam jasne napsano "Michal Hašek explicitně uvádí "během 24 hodin" a z tohoto důvodu tedy musíme hodnotit jeho výrok jako nepravdivý." Asi je vsem jasne, ze je to detail jestli 48 nebo 24 a to je i v komentari napsano. Pro ty kteri to jen prolitnou a vidi pravda, nepravda, zavadejici to zrejme muze pak byt saskarna…    

Admin Diskuze
13.06.2012 o 11:52
Stále opakovaná mantra zní: "měříme všem stejným metrem, podle jednotné metodiky." Výrok hejtmana Haška nemohl být hodnocen jinak.    

baba s dedkem
14.06.2012 o 14:05
Jen bych chtěl doplnit komentovaný text k výroku Mgr. Dobeše. Na Ministerstvu dopravy existuje (jak je správně popsáno) Strategie protikorupčních a úsporných opatření. V bodě 19 této strategie je konkrétní opatření dopracování směrnice o IZ (investičních záměrech). Dnes je tato směrnice již zavedena a zde se výslovně říká, že investor (ŘSD ČR, SŽDS, ŘVC …) má bezodkladně předložit komisy aktualizovaný investiční záměr, dojde-li během jakékoliv fáze přípravy k navýšení předpokládaných stavebních nákladů o 10 % (bez DPH) ve srovnatelné cenové úrovni. Jedná se redy o nové ekonomické hodnocení efektivnosti stavby, jednoduše řečeno, jestli se investice vyplatí. Nechci tím Mgr. Dobeše obhajovat, jeho výrok je opravdu zavádějící. Ale jen jsem chtěl ukázat, že to není lež. Spíš bych řekl, že jako ministr nemůže vědět vše do detailů a zmýlil se.    

Admin Diskuze
15.06.2012 o 16:13
Děkujeme za doplnění.