Demagog.sk

(Ne)vystoupení z Evropské unie?

Máte slovo, 4. únor 2016. (videozáznam pořadu)
Moderátor: Michaela Jílková

Máte slovo. Hezký den, milí čtenáři. Demagog.cz vám tentokrát přináší poměrně netradiční zpracování jednoho netradičního pořadu. Rozhodli jsme se komplexně prozkoumat fungování pořadu Máte slovo a kromě obvyklé analýzy výroků politiků, což je zaběhnutá praxe našeho projektu, jsme tentokrát verifikovali také faktická prohlášení dalších přítomných hostů. Mezi ověřenými tedy najdete i ekonoma Zámečníka, moderátorku Jílkovou a také "za vás veřejnost" vystupujího rockera Brichtu a penzistu Petříka.

Kromě zmíněného jsme se zaměřili také na samotnou kvalitu diskuze, prozkoumali jsme využívání argumentačních faulů jednolivými hosty a rozdělení prostoru pro jednotlivé strany. Důvodem, proč jsme tentokrát rozšířili náš záběr, je unikátnost sledovaného pořadu. Máte slovo každý týden dokáže přilákat k televizím statisíce diváků, zpravidla přitáhne velkou pozornost na sociálních sítích. Přitom jde na první pohled o velmi netradiční formát, kdy vedle sebe mohou na odborná témata mluvit lidé kompetentní s naprostými laiky a tím ovlivňovat veřejnou debatu v daných otázkách. Právě z tohoto důvodu jsme rozhodli rozšířit formát našeho výstupu i o řečníky-nepolitiky a popsat i samotnou kvalitu diskuze. 

Shrnutí ověření i analýzu kvality diskuze naleznete v článku Kotel nepravd, faulů a překřikování.

Statistiky diskuze

4   1  
2   2  
2   6  
7   0  
4   2  
1   1  
2   3  
3   1  
1   0  
0   1  
0   1  
2   1  
5   0  
0   1  

Pravda     Nepravda     Zavádějící     Neověřitelné

Výroky

„Podle průzkumu nespokojenost se členstvím v Evropské unii mezi veřejností roste.“

„Tak já bych vám chtěl na úvod poděkovat za pozvání, protože jsem v médiích už rok cenzurován a jsem na černé listině a děkuju, že jste měla tu odvahu mě pozvat.“

„Samozřejmě, vyvraťme si na úvod ten mýtus, že členství v Evropské unii je snad, má snad něco společného s tím, s volným pohybem osob, s volným pohybem pracovních sil, s volným pohybem služeb a s volným pohybem kapitálu. To jsou smlouvy, které lze uzavřít i mimo členství s Evropskou unií, jako to má třeba Norsko a Švýcarsko. Je to smlouva EFTA.“

„V okamžiku, když vystoupíme z Evropské unie, 75 000 lidí přijde o práci.“

„Jak vy možná nevíte, že nejnižší nezaměstnanost, kterou jsme měli za posledních 25 let, byla před vstupem do Evropské unie, bylo to v roce 1996 3,9 % a naopak po vstupu do Evropské unie byla nejvyšší v historii v těch prvních letech.“

„My prostě ze 75 % jsme exportně závislí na Evropské unii.“

„Anebo chcete říct, že snad vázne obchod s Čínou? S Čínou vesele všichni obchodují a v Evropské unii není a obchod jenom kvete.“

„Ale to, co jste nám zapomněl říct, co znamená členství v Evropském hospodářském prostoru, v zásadě musíte držet veškerou evropskou legislativu, máte 4 svobody, volný pohyb osob, kapitálu, zboží a služeb, to je pravda. To je vysoce ceněné, ale za to se platí, takže Norsko je vysoký přispěvatel, a nic se nedostává. Takže jediná věc, kde neplatí acquis, je zemědělství a rybolov. A v tom, to je, opravdu Česká republika nějak moc nevyniká.“

„A řekněme si, že je jedna země, která má vztah k Evropské unii a v rámci Evropského hospodářského prostoru, aniž by jím přímo byla, a to je Švýcarsko. Víte, kolik smluv s Evropskou unií má uzavřeno Švýcarsko, které se týkají právě volného pohybu? No něco kolem 250.“

„Samozřejmě, že to bude proces, proces vystoupení z EU, nebude to něco, co se stane přes prázdniny, bude to něco, co bude trvat 3, 4 roky. Můžeme se připojit k tomu procesu ze stejného důvodu jako Velká Británie.“

„Vít JEDLIČKA: Samozřejmě, že to bude proces, proces vystoupení z EU, nebude to něco, co se stane přes prázdniny, bude to něco, co bude trvat 3, 4 roky. Můžeme se připojit k tomu procesu ze stejného důvodu jako Velká Británie. Já bych tady jenom… Michaela JÍLKOVÁ: Tak ta se k tomu ještě nepřipojuje. Tam bude teprve referendum, ano.“

„Evropská unie vyprodukovala nějakých 200 000 stránek legislativy.“

„Není pravda, že státy EHP musejí všechnu tuto legislativu přijmout. Dokonce je tam možnost, Norsko může některé ty věci nepřijmout, může je vetovat a skoro jednu třetinu, jednu třetinu jich nepřijala, vlastně o jednu třetinu je ten balík těch regulací menší.“

„Sama Evropské komise říká, je, že tyhlety regulace zpomalují hospodářský růst o 3,5 % ročně. Samozřejmě to způsobuje nezaměstnanost.“

„Když si spočítáte, kolik, jaký jsou skutečný náklady našeho členství v Evropský unii, tak dojdete k nějakýmu číslu asi 200 miliard, jenom dotace solárním elektrárnám a biopaliva jsou víc jak 45 miliard.“

„Vít JEDLIČKA: Já bych šel cestou Švýcarska. Ale poslouchejte, ale my tam taky spoustu peněz posíláme. Michaela JÍLKOVÁ: Ale víc dostáváme.“

„A jenom když už jste to tady nastínil, tak podle NKÚ jsme dostali navíc (z EU — pozn. Demagog.cz), než jsme zaplatili 410 miliard korun. Řeklo NKÚ, ano?“

„Vy tady mluvíte jenom o ekonomice, ale tato země musí bejt politicky ukotvená, jo. A zde 70 let nebyla válka. Podívejte se do historie Evropy, týhle oblasti. Je to absolutně výjimečný období. A právě Evropská unie byla především politickej projekt, to znamená, aby tady nebyly války.“

„Ale v případě, když tahleta situace se bude stupňovat a je jasně znát i to, že ta uprchlická vlna z Afriky to, co zatím přišlo do Evropy, je řádově čtvrtina, pětina těch lidí, kteří se případně chystají.“

„My se tady pořád bavíme o ekonomice, ale je pravda, že kdybychom vystoupili z Evropské unie, tak bychom měli samostatnou zahraniční politiku a mohli bychom pochopitelně odmítnout přijímání imigrantů.“

„My máme přijmout asi, já nevím, necelé 3 000 uprchlíků, že.“

„Vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL odsouhlasila proti vůli lidí prvních 3 500, 35 % z toho, ano, odsouhlasila. 35. Z toho 1 500 dobrovolně v červenci.“

„Vyčlenili na to (na přijímání uprchlíků — pozn. Demagog.cz) podle toho, co jsme slyšeli ve sněmovně, až 4,3 miliardy korun. Logicky pak na důchodce bylo jenom 40 korun, až na základě opozičního návrhu dostali držhubný 1 200.“

„Česká republika nikdy žádné kvóty neodsouhlasila, Česká republika nikdy neřekla, že bude slučovat rodiny. Německo přijalo to, že nebude slučovat rodiny.“

„Jestliže Česká republika nebude přijímat emigranty, kterým jde v republice o život, tam kde jsou doma, tak se dopouští válečného zločinu.“

„Ale musíme si uvědomit, že teďka je na pochodu 10 milionů uprchlíků. Dalších 10 milionů uprchlíků, který nám může Evropská unie díky Lisabonské smlouvě násilím v podstatě nebo silou přidělit.“

„V případě přijímání uprchlíků to znamená, že souhlasíme s tím, aby vyrazili odněkaď ze severní Afriky, aby vyrazili k nám na vandr. Jestliže si někdo bude brát a rozhodne příkazem, že každý z nás si musí vzít domů pár turistů jenom tak, protože je to jeho názor… Michaela JÍLKOVÁ: A vy máte pocit, že někdo takto rozhodl? Že do každé rodiny? Aleš BRICHTA: Ano, mám ten pocit, protože pokud jste, pokud jste slyšela prohlášení Martina Schulze z Evropské rady, tak ten prohlásil jasně, že v případě, když nebudeme jakožto státy Visegrádu souhlasit s kvótami, tak v tom případě budou nuceni použít vojenskou sílu.“

„Kvóty jsou nefunkční nástroj a česká vláda v čele s premiérem to říká od samého začátku. Na začátku jsme byli jako Češi nepopulární. Bohužel ta Evropa k tomu dochází v průběhu času a říká, ano, kvóty nejsou řešení.“

„Státy Visegrádu odmítaly přijetí kvót (…) Ale přesto ty kvóty byly oficiálně nařízeny, oficiálně schváleny i proti naší vůli.“

„Tahle vláda vloni udělala koridor (pro uprchlíky — pozn. Demagog.cz) dokonce do Německa.“

„Když se podíváme na slovensko-ukrajinskou hranici, tak jsou tam, tak jsou tam nasazený celá možná technika, tuším, teďka mě nechytejte za slovo, za několik miliard slovenských korun. Je to hermeticky hlídaný a hlídat to bez problémů jde, když se chce.“

„No já to, já to nerad říkám, ale pane Okamuro, vy máte kvetoucí byznys v turistice, v incomingu.“

„Rakousko vystoupilo ze Schengenu.“

„Česká vláda opakovaně říká, že v případě migrační vlny bude chránit své hranice. Tohleto česká vláda nikdy neřekla, že rezignuje na ochranu svých hranic.“

„Kde je schengenská hranice? Na španělských hranicích. Španělské hranice jsou mimochodem kousek od Maroka, od severní Afriky, přesto za poslední rok mnohem míň lidí prošlo do Schengenu přes Španělsko než-li přes Itálii anebo přes Řecko. Takže nebavme se o námořní hranici. Prostě z Gibraltaru do Maroka je to opravdu jako asi 15 nebo kolik kilometrů.“

„My už jsme, my bysme rádi prosadili referendum o vystoupení z Evropské unie, aby sami občané rozhodli. My už jsme to třikrát navrhli ve sněmovně, třikrát to tahleta vláda zamítla.“

„No, my jsme navrhli usnesení, my jsme, co tady lžete. My jsme navrhli, aby to bylo usnesení, aby ho vyhlásila, jak víte, to byl návrh na bod ve sněmovně, takže to nebyl ani návrh zákona. A vy jste ho zamítli.“

„Náš návrh o širokém obecném referendu už před dvěma lety tato vláda zamítla. A tam hlasovat (o vystoupení z EU — pozn. Demagog.cz) o tom šlo.“

„Dokonce i Eurostat řekl, že v té migrační vlně je víc než 5 000 bojovníků Islámského státu, což je, ne Eurostat, Europol, omlouvám se.“

„Když vystoupíme z Evropský unie, ušetříme 45 miliard korun ročně, každej rok. To jsou peníze, který musíme posílat do Bruselu každej rok.“

„Od začátku (myšlen vstup do EU — pozn. Demagog.cz) Česká republika dostala 3 biliony korun, 3 státní rozpočty.“

„Nikdo neříká, že se má čerpání evropských peněz realizovat, tak jak se realizuje. To nám Brusel opravdu nepředepisuje. Pane Jedličko, neříkejte, že to nevíte. A taky byste měl přiznat, že těch 45 miliard je újma způsobená českým rozhodnutím českého parlamentu, která nemá vůbec nic společnýho, jaký bude provedení závazků na podíl obnovitelných zdrojů, který jsme skutečně přijali. Evropská unie nám nijak nepředepisovala, jak toho máme dosáhnout.“

„Jestliže říkáte, vystupme z Evropské unie, je potřeba přidat B, aby lidé věděli, co se tím krokem stane. To, co jsem jasně řekl, značná část lidí přijde o práci. Druhá věc, klesne HDP zhruba o 4 % a další věc, zdraží se potraviny.“

„Konkrétní příklad. Potraviny, který zdražily, byla rýže. Dovoz rýže z Číny. Ten sazebník Evropský unie na dovoz rýže nám zdražil, nevím, o kolik procent, asi o 30 % rýži, protože když jsme byli jako samostatnej stát, tak jsme si svoje cla určovali sami. A ty cla byly nižší před vstupem do Evropský unie než po jejím vstupu.“

„Pane Jedličko, vy byste měl vědět takovou drobnou věc, že když jsme vstupovali do Evropský unie, tak celní zátěž průměrná se snížila oproti stavu, kdy jsme byli země, která prostě měla samostatný celní sazebník.“

„První co, okamžitě by klesl kurz koruny vůči euru, ale okamžitě. Okamžitě by klesl rating Český republiky, to znamená, že bychom měli dražší úvěry.“

„U nás zemědělci třeba v rámci výroby mléka jsou v rámci členství v Evropský unii docela slušně biti.“

„No jsme netto vývozce hovězího a pokud někdo tady říkal o kvótách na zemědělskou produkci, tak zrovna u mlíka byly zrušený, což je důvod velikejch potíží českých farmářů.“

„Takže v případě, že ve Velké Británii vždycky se jedná o vystoupení o Evropské unii, politici vedou závažná jednání, tak burzovní trhy nikdy nezačly panikařit, libra neoslabuje, britské akcie se nepropadají, ale přesně naopak. Vystoupení Británie z EU je finančními trhy chápáno jako snížení ekonomické zátěže.“

„Tak zrovna včera, kdy bylo slyšení, kde premiér Cameron říkal, že doufá v to, že Británie v referendu rozhodne pro setrvání v Evropské unii, znamenalo zpevnění libry vůči dolaru.“

„Občan: Dál bych navázal támhle na pana Bartoška. Jeho strana je důkazem toho, že i malý může efektivně vyjednávat s velkým. Jejich volební výsledky byly vždycky relativně malé a vždycky dosáhli relativního úspěchu a byli ve vládě. Jan BARTOŠEK: Vždycky ne.“

„[Srovnání současného postavení ČR v rámci EU s okupací nacistickým Wehrmachtem z roku 1939 a se sovětskou okupací] bylo míněno v tom smyslu, že se rozhoduje o nás bez nás někde jinde.“

„Česká vláda nikdy nerezignovala na ochranu hranic. Jestli jste všiml, proběhlo cvičení v jižních Čechách, armáda, vojsko. Česká republika je aktivní v tom, že vyslala vojáky do Maďarska, do Slovinska, dále. To znamená Česká republika je aktivní ve svém přístupu v ochraně vnějších hranic Schengenu.“