Demagog.sk

Hanobení

Otázky Václava Moravce, 20. listopad 2016. (videozáznam pořadu)
Moderátor: Václav Moravec

Otázky Václava Moravce se tentokrát nesly v poměrně konfrontačním tónu. Proti sobě totiž usedli 1. místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek a předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Oba pánové řešili domnělá či skutečná selhání svého oponenta, možnost zavedení až ročního vězení za hanobení prezidenta republiky, či také otázky mýtného systému a přípravu rozpočtu na příští rok. Jejich poměrně obsáhlá diskuze (co se počtu faktických výroků týče) je nyní kompletně ověřena.

Statistiky diskuze

13   4  
1   0  
12   5  
3   4  

Pravda     Nepravda     Zavádějící     Neověřitelné

Výroky

„MORAVEC: Pane předsedo Kalousku, vy jste už během týdne reagoval na ten návrh, že by i prezident republiky musel jednou za týden čelit trestnímu stíhání, protože výkonem… KALOUSEK: To byl žert. (…) Neřekl jsem, že by čelil, já jsem si dával pozor. Řekl jsem, že prezident republiky by byl sám minimálně jednou v konfliktu s tímto zákonem“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Václav Moravec má na mysli novelu trestního zákoníku předloženou dne 11. listopadu 2016. Návrh byl aktuálně zaslán vládě k vyjádření. Novela prosazuje toto: „… kdo veřejně hanobí prezidenta republiky, ruší výkon jeho pravomoci a snižuje tak jeho vážnost, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.“

Kalousek se vyjádřil na svém twitterovém profilu, kde reagoval na Jiřího Pospíšila. Pospíšil uvedl, že „nápad části poslanců zavést znovu trestný čin hanobení hlavy státu zavání návratem ke komunistické ochraně papalášů. Stačí trestnost pomluvy.

Kalouskův komentář zní takto: „Je ve vlastním zájmu M.Zemana,aby se to nikdy neschválilo.On sám by byl v konfliktu se zákonem minimálně jednou týdně.“

„64 poslanců, třetina sněmovny, tento názor mělo na svobodu slova (v souvislosti s podporou návrhu na obnovení trestného činu hanobení prezidenta republiky, pozn. Demagog.cz).“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Skupina 64 poslanců (.pdf, str. 4–5) v čele s komunistickým poslancem Zdeňkem Ondráčkem navrhla 15. listopadu novelu trestního zákoníku, která přidává trestný čin hanobení prezidenta republiky. Za takový trestný čin by byla trestní sazba až jeden rok. Jedná se především o poslance stran KSČM, ČSSD, Úsvit a hnutí ANO. 

Již od druhého dne postupně začala podpora mnoha poslanců opadat. Svou podporu stáhlo např. hnutí Úsvit – Národní koalice. Marek Černoch to odůvodnil tím, že návrh zákona původně počítal s trestem pro hanobení státních symbolů, nikoli svobody slova. Předsednictvo hnutí ANO se proti tomuto návrhu také ohradilo. Poslanci hnutí chtějí podpis vyjadřující podporu stáhnout a zároveň se dle předsedy poslaneckého klubu ČSSD Romana Sklenáka rozhodla vít zpět svůj podpis i skupina poslanců ČSSD.Pokud se dále zajímáte o tuto kauzu, Demagog.cz se jí podrobně věnoval ve svém výroku dne z 16. listopadu.

„A teď je důležité vědět, že to zvýšení daní bylo schváleno přechodně na tři roky. V našem právním řádu bylo uzákoněno, že k 1. 1. 2015 se ty sazby DPH i ta solidární přirážka zruší a lidé dostanou ty peníze zpátky. Vláda pana Sobotky a pana Babiše neudělala nic jiného, než že toto přechodné opatření zrušila, učinila to na furt, ty peníze si nechala, přestože přicházejí dobré časy.“

Zavádějící

zobrazit odůvodnění

Zvýšení sazeb DPH bylo skutečně od začátku přechodné opatření byť jeho platnost končila v roce 2016, nikoliv 2015 jak uvádí Kalousek. Již v roce 2015 ale měla skončit tzv. solidární přirážka (zvýšení daní o 7 % pro lidi s vysokými příjmy). Současná vláda obě tato opatření aktivně zrušila. Přesto je zavádějící tvrdit, že pokud by vláda tato opatření nezrušila, lidi by dostali peníze zpátky. Znamenalo by to pouze, že se mírně sníží sazba daně a lidem více peněz zůstane. Nebude se jim ale vracet to, co zaplatili navíc při dočasném zvýšení sazeb.

Miroslav Kalousek hovoří o dvou novelách. První z nich, novela č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, byla sněmovnou schválena na konci roku 2011 a upravovala řadu zákonů s účinností převážně od 1. ledna 2015. Z pohledu daně z příjmů rušila tzv. solidární zvýšení daně (§ 16a současného zákona) a upravovala i základ daně, do kterého by se nadále nezahrnovalo pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (tzv. superhrubá daň, § 6 odst. 12 zákona). Tato a další ustanovení byla zrušena novelou č. 267/2014 Sb., kterou prosadila současná koalice. Kvůli této změně tedy nadále platí výše zmíněná opatření, která podle původně platné legislativy měla k 1. lednu 2015 skončit.

Co se DPH týče, ty byly za Miroslava Kalouska zvýšeny novelou č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Zde se v části druhé zvyšují sazby z 20 a 14 na 21 a 15 procent. Zároveň ale zákon v původním znění obsahoval část dvanáctou, kde se obě sazby sjednocují na 17,5 procenta. Tato část měla být účinná od 1. ledna 2016, byla však zrušena novelou č. 262/2014 Sb. Sazby DPH proto i nadále zůstávají na 21 a 15 procentech.

„Prezident republiky nemůže čelit trestnímu stíhání z jiného zločinu než velezrada.“

„Hnutí ANO schválilo se svými koaličními partnery pokutu za urážku úředníka.“

„Je to známka trendu, který tady několik let probíhá, a řada podobných zákonů byla schválena, například urážka úředníka.“

„Já nechci kritizovat některé kroky pana ministra financí, … on poměrně velmi dobře využil projektu státní pokladny, který jsem nastartoval já a díky tomu se daří stabilizovat státní dluh tím, že se zkoncentrovaly všechny peníze na účtech státní pokladny v ČNB. (…) On (Andrej Babiš, pozn. Demagog.cz) snižuje státní dluh jen proto, že využívá projektu státní pokladny, a také díky záporným úrokům, ale ta státní pokladna je klíčová.“

„Rozpočty na léta 2007 a 2010 jsem nepřipravoval, ty jsem samozřejmě zdědil a po celou dobu, co byla naše vláda ve funkci konsolidovala takzvané strukturální saldo rychlostí 60 miliard ročně.“

„(pokračování předchozího výroku) Vy to strukturální saldo zhoršujete. To jsou také jasná čísla.“

„Vláda letos investuje o 30 miliard méně než v roce příštím k datu, tuším, 31. října.“

„Jestliže za tři roky hnutí ANO nedokázalo ani vypsat výběrové řízení na mýto,…, zvlášť když to slibovali, pan ministr Prachař říkal ano, vypíšu výběrové řízení na mýto, pan ministr Ťok říkal jednoznačně, vypíšu výběrové řízení na mýto do jara letošního roku.“

„Vládě se daří neutrácet investice, ale hypertrofují výdaje na provozních výdajích, a to jsou především výdaje na nové státní zaměstnance, kterých je o 30 000 víc za ty tři roky, to jsou výdaje na sociální dávky… A víte, co je nejrychlejší položka rostoucí? Z provozních výdajů státu? To jsou neinvestiční výdaje vybraným podnikatelským skupinám, to je položka, která za tři roky vyrostla o 41 %.“

„Koneckonců u ministrů, když zásadním způsobem pochybí jejich náměstci, aspoň kdysi to tak bývalo, no tak ten ministr přijal odpovědnost za to, že si toho náměstka vybral a odstoupil. Dneska si myslím, že už to neplatí, ale TOP 09 se tím vždycky držela.“

„Víme, že i přes mimořádně dobrý růst a podmínky, vláda plánuje nesmyslně vysoký deficit přes 60 miliard.“

„Naše zákony koalice nepřipouští na program jednání.“

„Pan poslanec Plíšek předložil novelu za TOP 09 (zrušení novely postihující urážku úředníků či policistů, pozn. Demagog.cz).“

„Václav Havel si vybral jako své nejbližší spolupracovníky Karla Schwarzenberga a Ivana Medka. Miloš Zeman si vybral pana Mynáře a pana Nejedlého.“

„Nizozemsko je monarchie, kde panovník je přísně politicky neutrální“