Demagog.sk

Bezpečnost Evropy, bezpečnost ČR

Otázky Václava Moravce, 27. listopad 2016. (videozáznam pořadu)
Moderátor: Václav Moravec

Ministr obrany Stropnický spolu s předsedou KSČM Filipem absolvovali diskuzi v Otázkách Václava Moravce, která by šla tradičním politickým žargonem označit jako komplexní. Zvládli tedy probrat celou řadu témat. Od zvolení Donalda Trumpa a z toho vyplývajících faktorů pro Evropu a Českou republiku, přes uprchlickou krizi, bezpečnost České republiky, tak i po některé negativní jevy spojené s Ruskou federací.


Statistiky diskuze

21   1  
0   4  

Zbývá ověřit 1 výroků

7   5  
6   0  

Pravda     Nepravda     Zavádějící     Neověřitelné

Výroky

„Trump říká (Evropě, pozn. Demagog.cz), posilujte vy ty rozpočty a jestli chcete svoji obranu, tak si ji tam zabezpečte, protože já tady za vás bojovat nebudu. To zatím nezměnil.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Donald Trump podobná slova v rámci své předvolební kampaně opravdu pronesl. Onou Evropou byly myšleny evropské státy NATO. Donald Trump apeluje především na to, aby všichni členové NATO přispívali do rozpočtu aliance. Tento názor jasně přednesl (0:45–2:00) na první předvolební debatě prezidentských voleb, ve které se utkal s Hillary Clinton.

„Za prvé — mnoho z 28 zemí NATO neplatí svůj náležitý podíl. Za druhé — a to mi vadí — bráníme je, ale měli by platit alespoň to, co dle dohody a smlouvy platit mají,“ pronesl Donald Trump na předvolební debatě. 

Donald Trump také prohlásil, že Amerika bude plnit své závazky pouze v případě, že své závazky vůči Americe budou plnit ostatní členové NATO. Tedy pokud budou platit svůj podíl. Podle Trumpa je plní pouze 5 zemí z 28. 

Trump ze svého požadavku po zvolení americkým prezidentem neustoupil. Jednal již dokonce s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Stoltenbergem. Shodli se na tom, že bylo dosaženo kroku ke spravedlivějšímu sdílení zátěže, ale že je třeba udělat více. 

„Vnější ochrana Schengenu nebyla vůbec zabezpečena. NATO nám v tomto vůbec nepomohlo.“

Zavádějící

zobrazit odůvodnění
Výrok je hodnocen jako zavádějící především proto, že naznačuje nedostatečné zapojení NATO do problematiky ochrany hranic schengenského prostoru, což ovšem není úkolem NATO. To nemůže ze své vůle ani takto konat.

Problematické je může být především to, že existují rozdíly mezi hranicemi jak Schengenu, tak NATO tak i samotné EU. Schengen je součástí EU, ale neplatí pro všechny jeho členy. Je sice teoreticky možné, že pokud by členská země NATO požádala o pomoc s kontrolou svých hranic při nějaké výjimečné situaci hraničící s útokem, bylo by možné sily NATO asi použít.

Ochrana schengenského prostoru vyplývá z ujednání daných samotnou smlouvou. Ta se od roku 1999 stala součástí práva EU.

Vnější ochrana, spojená s přesunem aktivit spojených s ochranou hranic, byla přesunuta na tzv. vnější hranice států schengenského prostoru, tj. hranice se státy, které se plně nepodílejí na schengenské spolupráci. Na těchto hranicích jsou či by měli být státní příslušníci třetích zemí při vstupu a výstupu na/z území členských států podrobeni důkladné kontrole, která ověřuje splnění všech podmínek pro vstup a pobyt ve společném prostoru.

V případě NATO jako vojenské organizace kolektivní obrany není jeho role v zajištění vnějších hranic schengenského prostoru. V svém nejaktuálnějším strategickém dokumentu nazvaném Strategický koncept obrany a bezpečnosti pro členské státy NATO je role (.pdf, 7–9) této organizace popsána ve třech bodech takto:

  • kolektivní obrana
  • krizový management spojený s konflikty
  • kooperativní bezpečnost

Samotné NATO se v rámci svých omezení ale přesto částečně podílí i na pomoci při řešení problémů spojených s uprchlíky a kontrolou hranic EU. S přihlédnutím k tomu, že problém nelegálního překračování hranic je podle NATO problémem jednotlivých států, tak i přesto od února 2016 byla na žádost Turecka, Řecka a Německa vytvořena Stálá námořní skupina (SNMG2) pro východní středomoří, jejímž úkolem je podpora snah o omezení nelegálního pohybu osob a převaděčství v dané oblasti.

Mapa schengenského prostoru
Výsledek obrázku pro schengen  mapa

Zdroj: Evropská komise
 
Mapa členských států NATO
Výsledek obrázku pro NATO members  map
Zdroj: The Economist

Problematické je zapojení NATO i z toho důvodu, že má odlišnou členskou základnu od EU, tak i od států zapojených do schengenského prostoru. Například Chorvatsko, Rumunsko či Bulharsko jsou jak členy NATO tak EU, ale nejsou členy schengenského prostoru. NATO ale nemůže suplovat kontrolu hranic mezi svými členy, kteří jsou na hranicích schengenského prostoru.

„Turecko má u sebe 3 miliony lidí, o které se stará a které živí a zaplaťpánbůh, ti lidé nepochodují balkánskou cestou k nám.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
V Turecku se momentálně skutečně nachází asi tři miliony uprchlíků, díky čemuž se znatelně snížil počet utečenců mířících do Evropy balkánskou trasou.

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky zveřejnil 22. listopadu tohoto roku vizualizaci (.pdf), podle které se počet uprchlíků v Turecku skutečně pohybuje kolem tří milionů.
Tito lidé již nepokračují v cestě do Evropy, podle dat (.xlsx) Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (zkráceně Frontex) se od březnové dohody jejich počet výrazně snížil. V tabulce níže porovnáváme v tří měsíčním období počet uprchlíků všech národností, kteří prošli podle Frontexu balkánskou trasou.


2015
2016
červen17171
3734
červenec
35565
531
srpen
52973
287

Z údajů vyplývá, že již letos trasou nesměřuje zdaleka tolik uprchlíků, jako minulý rok.

„My jsme tu podfinancovanost zdědili a nyní máme rozpočet o 25 % vyšší, než když jsem nastupoval.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Martin Stropnický nastoupil jako ministr obrany na začátku roku 2014. Rozpočet resortu (.pdf) byl pro tento rok schválen ve výši 41,99 mld. korun. Současností míní Stropnický rozpočtovanou částku na rok 2017. Ta je nyní jako součást návrhu zákona o státním rozpočtu projednávána Poslaneckou sněmovou.

Pro ministerstvo obrany je počítáno s výdaji ve výši 52,35 mld. korun. Pokud tedy porovnáme rozpočet z roku 2014, kdy Stropnický do úřadu nastoupil, s aktuálně navrhovanými výdaji, jde o zvýšení o 24,67 %. 

Výrok ministra obrany hodnotíme tedy jako pravdivý, rozpočet se skutečně zvýšil o čtvrtinu.

„My jsme ten trend otočili už před dvěma lety (výdaje na obranu v % HDP, pozn. Demagog.cz).“

Pravda

zobrazit odůvodnění

Jak vyplývá z tabulky níže, podíl rozpočtu ministerstva obrany na HDP měl v posledních letech setrvale klesající tendenci. Tento trend se podařilo obrátit v rozpočtu na rok 2016, kdy se podíl dostal opět nad jedno procento HDP a vzhledem k makroekonomické predikci má stoupat i příští rok.

RokHDP (mld Kč)Rozpočet Ministerstva obrany (mld Kč)Podíl
20063 507,155,691,59%
20073 831,853,911,41%
20084 015,354,171,35%
20093 921,855,981,43%
20103 953,748,871,24%
20114 033,843,881,09%
20124 059,943,471,07%
20134 098,142,051,03%
20144 313,841,990,97%
20154 554,643,780,96%
20164 703,047,781,02%
20174 864,052,541,08%
Zdroj: HDP — ČSÚ (2006–2015), MFČR (2016–2017); Rozpočet MO — jednotlivé roční rozpočty

„Že Spojené státy mají hlavní slovo v NATO, kde se ale hlasuje kolektivně, je logická věc vzhledem k rozpočtu, který věnuje do obrany dlouhodobě, a vzhledem ke schopnostem obranných sil, takže to není nic překvapivého.“

„Americká vojenská přítomnost ještě za Obamy na jaře tohoto roku byla v Evropě posílena jak materiálně, tak z hlediska lidské síly. (…) Tak jsou významní hráči, kromě těch pobalstkých zemí ale třeba taky Polsko, které má slíbeno svůj kontingent permanentní americké přítomnosti.“

„Trump tvrdí, že jsou to středověcí barbaři (tzv. Islámský stát, pozn. Demagog.cz), jestli jsem správně četl jeho citát, a že nepovolí, dokud je nevymaže. (…) V tomto ohledu zatím žádný ústupek neudělal.“

„Že se Giuliani vrací k tomu deštníku (protiraketovému, v Polsku a ČR, pozn. Demagog.cz), tak to je normální republikánská rétorika, která Obamovi vždycky vyčítala, že to u nás tehdy zabalil. Tady je ale důležité říct, že ta věc je relizována v Rumunsku a Polsku, jenom je koncipovaná jinak, a na jaře tohoto roku už to bylo v Polsku otevřeno za přítomnosti Ashtona Cartera, stále dosluhujícího ministra obrany Spojených států.“

„Proti protiraketovému deštníku se tehdy postavilo 80 % občanů České republiky.“

„Prodej surovin, ať už jde o plyn nebo ropu, je pro něj důležitý (pro Putina/Rusko, pozn. Demagog.cz). Evropská obchodní politika je pro něj důležitá.“

„Ruská armáda je tam (v oblasti Sýrie, pozn. Demagog.cz) legálně, na základě pozvání syrské vlády.“

„Trump nemá žádný důvod podporovat to, co dělal Obama, že vyzbrojoval tzv. umírněné islamisty, kteří pak s veškerou výzbrojí americkou přešli k Al-Nusra nebo přímo k Islámskému státu.“

„Ruská federace utrácí neuvěřitelné částky na dezinformační kampaň po celé západní Evropě a jsou na to naprosto hmatatelné důkazy. (…) Že narušování názorové jednoty je jedním z hlavních úkolů, je nepopiratelné.“

„Turecko je nesmírně důležitý partner z hlediska omezení balkánské migrační cesty. Což se povedlo, stálo to Evropu nějaké peníze, a Erdogan teď v podstatě vydírá tu Evropu.“

„Filip: Ty sankce k ničemu nevedly. (…) Stropnický: A proč tolik stojí Rusko o jejich zrušení? Filip: Protože u oslabené ekonomiky států ztrácí možnost sem vyvážet. Nás to poškozuje ještě víc. (…) Je vidět, že to poškozuje spíš naše podniky, ruské si našly jiné dodavatele a my jsme na tom trpěli.“

„A víte, já ještě připomenu jednu věc. Trapné hlasování pro Američany a pro Izrael ve Valném shromáždění OSN, kdy Amerika trvala na tom, že dál bude blokáda Kuby. Hlasovalo se o tom po čtyřiadvacáté na návrh Spojených států amerických, a hlasování 193 států bylo 191 pro zrušení té blokády, 2 státy, to byly Spojené státy a Izrael, hlasovaly proti.“

„Jenom na našem území je zhruba 30 serverů, které tady šíří propagandu. Já vám jenom zopakuji, že oficiální ruské kruhy reinterpretují rok 1968 a mluví o tom, že aliance chtěla spáchat nějaký ohavný útok na východní blok a že oni nás vlastně všechny zachránili. To se znovu prezentuje jako oficiální doktrína.“

„A v každé evropské zemi existuje partaj, někdy i významná, která je prokazatelně i finančně podporovaná z Ruska, je prostě fakt.“

„V Kolíně nad Rýnem žádní Rusové neznásilňovali ženy na silvestra loni ani letos prvního tohleto… V Bataclanu taky nestříleli Rusové. To samé v Holandsku nebo ve Švédsku nebyli těmi teroristy nebo ti, kteří znásilňovali malé chlapce, Rusové. No to jsem řekl. Ale proto jsem také říkal, že tím problémem pro Evropu je migrační krize.“

„Tohle vždycky blokovala Velká Británie (společný operační štáb EU, pozn. Demagog.cz). Nejdřív se musí spustit tzv. mechanismus PESCO, což je permanent security cooperation, který umožňuje zemím EU uzavřít nějakou dohodu, která nebude zahrnovat všechny členské státy.“

„Co my tlačíme hodně, je, že Evropa má svoje brigády, tvz. Battlegroups, které každých šest měsíců slouží ve dvou formacích. My jsme měli V4kovou v prvním pololetí, teď jsme v německé, tam máme 250 mužů. Ale nikdo je nikdy na nic nepoužil. Na to my opakovaně upozorňujeme, že je to chyba, že je to nějaké uskupení, které stojí nějaké peníze. A že pokud existuje, pokud má certifikaci, tak by mělo být nasazováno také tam, kde je potřeba.“

„Jestliže po roce 2004 Česká republika vstoupila do Evropské unie, vstoupila do schengenského prostoru, my nemáme vnější hranici, tak proč nemůže ta vnější hranice (schengenského prostoru pozn. Demagog.cz) být chráněna? K čemu nám tedy ta armáda je?“

„…režim, kde mizí novináři (myšlena je Ruská federace, pozn. Demagog.cz). Jak může něco garantovat režim, kde zastřelí Borise Němcova, předního opozičního politika v centru Moskvy.“

„…tam zmizeli nějací novináři opoziční (v USA, pozn. Demagog.cz), kteří kritizovali třeba Obamu? Já si neuvědomuju, že by existoval jeden, který by tam zmizel. Ale ti, co kritizovali Putina, tak sem tam zmizí. Včetně žen.“

„Když jste zmínil Turecko, tak v členském státu NATO také mizí novináři, jsou zavíráni nejen novináři, soudci atd.“

„(pokračování předchozího výroku) Já jsem dal zásadní stanovisko proti tomu, KSČM dala stanovisko proti tomu.“

„Na Libyi je rezoluce OSN, normální byla. Kde se zdrželo hlasování Rusko a Čína. Ale na to je rezoluce Rady bezpečnosti.“

„(reakce na předchozí): Na Libyi? Pane ministře, nelžete tady divákům! Rezoluce je na bezletovou zónu, ne na to, co se tam odehrávalo.“

„EU musí chtít plnit ty závazky. A nemůže dát 6 miliard euro na to, že budou přístupové rozhovory, že bude bezvízový styk s EU (myšleno Turecko, pozn. Demagog.cz), to všechno se paní Merkelová s Erdoganem dohodla.“

„(reakce): Režim na Ukrajině neplní základní podmínky Minské dohody.“

„(reakce): Rusko to neplní.“

„My dneska máme v rozpočtových výhledech roční nárůst 9–10 % (výdajů do rozpočtu min. obrany, pozn. Demagog.cz). Těch zemí v Evropě, které mají takový nárůst, moc nenajdete. Tři nebo čtyři.“

„Německo má 1,2 (výdaje na obranu v % HDP, pozn. Demagog.cz). Slovensko má 1,1. Maďarsko má pod procento, Kanada má 1 procento. Španělsko má 0,85.“

„Třeba v roce 2010 byl ten rozpočet skoro 49 miliard, čili nižší než budeme mít příští rok. A je to na 1,33 % HDP. Protože prostě byl menší růst. Když budete mít vysoký růst, tak se vám to o několik desetin propadne.“

„…nakolik budeme mít moderní zbrojení z pohledu letectva, posílení naší chemické jednotky, nakolik budeme mít naše vojenské nemocnice. Ale když se na to podívám v současné době, tak nevnímám, že by Armáda ČR v těchto úvahách pokročila tak daleko, že bychom mohli, pokud bychom navýšili rozpočet MO, je smysluplně utratit. Protože takový program zatím není.“

„(V reakci na V. Filipa) Vláda České republiky schválila koncepci výstavby AČR, což je materiál, který počítá velmi přesně v čase i v různých druzích pořizování nějaké výzbroje a modernizace celkové Armády České republiky do roku 2025. Je to poprvé, co ta armáda takový nějaký dokument závazný má.“

„Dneska jsme v té naplněnosti armády na 83 %.“

„My máme per capita jednu z nejmenších armád v Evropě.“

„Rekrutační cíl pro tento rok byl dva tisíce lidí a v září jsme už měli 2200. Třeba na Moravě se nám rekrutuje daleko lépe, má to vazbu na regiony, kde třeba není tolik práce. Směrem na západ ten zájem klesá.“

„Já jsem, pane předsedo, podle průzkumů trvale mezi pěti nejvěrohodnějšími politiky v této zemi.“

„My jsme jasně říkali, že migrační krize nejde řešit tím, že tady budeme přijímat migranty. Pokud bude ten důvod, aby lidé utíkali z území, tak migrační krize bude pokračovat. Podstatné je, jestli bude zastavena příčina migrační krize a jakým způsobem.“

„Ta Sýrie je obtížně řešitelná a kdo tvrdí opak, tak nemluví pravdu (…) Rusko žádnou migrační krizí, žádným traumatem prozatím netrpí. Což je mimochodem také zajímavé, že nikdo Rusko nevyhledává jako bezpečnou zemi, kde by se mohl uchýlit před válečným konfliktem.“

„My jsme nakoupili 12 tisíc útočných pušek, 9 tisíc pistolí. Utratili jsme stovky milionů za výstroj, to byly všechno resty.“