Demagog.sk

Otázky s premiérem

Otázky Václava Moravce, 11. prosinec 2016. (videozáznam pořadu)
Moderátor: Václav Moravec

Hlavním hostem Václava Moravce byl tentokrát premiér Bohuslav Sobotka. Probírala se otázka nezaměstnanosti a sociálních dávek, aktuální témata spojená s výměnou ministrů, rozjezdem EET i otevíráním posledního úseku dálnice D8. A došlo i na (potenciálního velvyslance) Forejta. Zanalyzovali jsme pro vás, jak si premiér vedl v pravdivosti faktických výroků. 

Statistiky diskuze

28   2  
2   3  

Pravda     Nepravda     Zavádějící     Neověřitelné

Výroky

„Jenom chci připomenout, že my jsme každému podnikateli umožnili, aby si jednorázově uplatnil slevu na dani 5 tisíc korun.“

Zavádějící

zobrazit odůvodnění

Vláda skutečně prosadila možnost mimořádné slevy na dani ve výši 5 tisíc korun. V rámci toho, jak je tato sleva definována, však přicházejí o možnost jejího uplatnění zejména podnikatelé s velmi nízkým základem daně. Výrok tak hodnotíme jako zavádějící.

Možnost uplatnit slevu na dani jako částečnou kompenzaci nákladů v souvislosti se zaváděním elektronické evidence tržeb, vyplývá z novely 113/2016 Sb., která do zákona o daních z příjmů zavádí § 35bc v následujícím znění:

Sleva na evidenci tržeb

(1) Výše slevy na evidenci tržeb činí 5000 Kč. Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

(2) Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Takto definovanou slevu tedy v praxi v plné výši neuplatní podnikatel, jehož základ daně je již dnes tak nízký, že neplatí žádnou nebo jen velmi nízkou daň z příjmu (tj. při základu daně nižším než 199 tisíc korun; při základu daně mezi 165 a 199 tisíci je možné uplatnit slevu alespoň částečně, při nižším základu není možné slevu uplatnit vůbec).

Zároveň je zde problematické časové hledisko. Například subjekty, které spadají do tzv. druhé fáze evidence tržeb (maloobchod a velkoobchod) se startem v březnu 2017, budou moci slevu uplatnit až v daňovém přiznání za rok 2017, tedy v březnu 2018.

Právnické osoby pak na uplatnění této slevy nemají nárok vůbec.

„Když byla minimální mzda 8 500 korun hrubého, tak lidé, kteří dostávali dávky hmotné nouze, měli čistý příjem vyšší než ti, kteří pracovali za minimální mzdu. To už je pryč. Dnes, když minimální mzda bude od nového roku 11 tisíc korun hrubého, tak jedinec, který bude pobírat minimální mzdu, po zdanění té minimální mzdy bude mít vyšší čistý příjem než za dávky hmotné nouze. Za dávky hmotné nouze včetně doplatku na bydlení dostane 8 500 korun.“