Demagog.sk

Zákony, zákony, zákony

Otázky Václava Moravce, 5. únor 2017. (videozáznam pořadu)
Moderátor: Václav Moravec

Hosty OVM tentokrát byli Jan Chvojka (ČSSD) a Jaroslav Kubera (ODS). Diskutovali hlavně o legislativním procesu a novinkách, jako je třeba tzv. protikuřácký zákon nebo zákon o střetu zájmů, řeč přišla na vnímání i oznamování korupce a také na rozpočtovou odpovědnost. Přečtěte si, jak si politici vedli v pravdivosti faktických výroků.

Statistiky diskuze

6   0  
3   1  
11   5  
2   2  

Pravda     Nepravda     Zavádějící     Neověřitelné

Výroky

„Ten zákon (o střetu zájmů — pozn. Demagog.cz) neobsahuje jen ‚lex Babiš', on obsahuje spoustu věcí z pera předchůdce pana ministra (Chvojky — pozn. Demagog.cz) Jiřího Dienstbiera.“

Pravda

zobrazit odůvodnení
Původní vládní návrh zákona, kterým by se změnil zákon o střetu zájmů, předložil Poslanecké sněmovně 31. 7. 2015 tehdejší ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Dienstbier. I přes přijetí několika pozměňovacích návrhů finální podoba novely obsahuje několik změn navržených Jiřím Dienstbierem.

Jedná se například o zavedení centrální správy majetkových přiznání, která tak nahradí dosavadních více než 6 tisíc evidenčních míst. Vedení se ujme ministerstvo spravedlnosti a bude mít elektronickou podobu.

Stěžejní novinkou je taktéž povinnost přiznat majetek již při nástupu do své funkce. Cílem je především rozpoznat, zda během výkonu funkce nedošlo k jejímu zneužití k osobnímu majetkovému prospěchu.

Novela také vytvořila nový systém sankcí podle závažnosti protiprávního jednání.

Během projednávání došlo k doplnění části pozměňovacího návrhu zmíněného Jana Chvojky. Ten členům vlády zakazuje vlastnit společnost, která provozuje rozhlasové a televizní vysílání, a také vydavatele periodického tisku. Jiná část Chvojkova návrhu týkající se obchodních korporací však neprošla. 

K dalšímu rozšíření vládní předlohy přispěl i návrh poslance Plíška, který neumožňuje firmám vlastněným členy vlády dostávat nenárokové dotace, investiční pobídky a získávat veřejné zakázky.

„Téměř 60 senátorů podepíše ústavní stížnost k zákonu o rozpočtové odpovědnosti (…) To je nevídané, ještě nikdy se to nestalo.“

Pravda

zobrazit odůvodnení
U tohoto výroku neověřujeme, zda někdy v budoucnosti zmiňovaný počet senátorů podepíše ústavní stížnost, ale zabýváme se tím, zda se již stalo, že by podobný počet senátorů v minulosti ústavní stížnost podepsal.

Výrok v tomto případě hodnotíme jako pravdivý, protože podle vydaných rozhodnutí (pozn.: pro vyhledání je nutné v kolonce „navrhovatel" zadat „skupina senátorů") i projednávaných plenárních věcí, zatím nedošlo k tomu, že by stížnost k Ústavnímu soudu podalo více než 60 senátorů. Velmi blízko tomuto počtu však byl návrh skupiny 53 senátorů na zrušení tzv. volebního zákona z roku 2005. Nejčastěji skupiny senátorů, které se obrací na Ústavní soud, čítají kolem 23 senátorů. 

„Je to pravomoc a právo pana prezidenta tu stížnost podat (stížnost k Ústavnímu soudu — pozn. Demagog.cz)“

„Já jsem se už jednou střetnul s panem prezidentem, obrazně řečeno, u služebního zákona, když jsem byl zpravodajem zákona. Tam také podal ústavní stížnost a nebyl úspěšný.“

„Já jsem pro ten zákon (novela zákona o střetu zájmů — pozn. Demagog.cz) nehlasoval.“

„Bez ohledu na to, jak dopadne ústavní stížnost, ministr financí převede do svěřeneckého fondu (sic), což mu zákon umožňuje.“

„Pan Andrej Babiš svěřil své firmy do svěřenského fondu, což je struktura, u které např. pan ministr Pelikán, jako velký odpůrce nového občanského zákoníku, kdysi upozorňoval na to, že to není úplně transparentní institut.“

„Já jsem hlasoval proti Lisabonské smlouvě jako 1 z 19 (senátorů — pozn. Demagog.cz).“

„V rámci EU jsme skočili z 22. místa na 19. (podle zprávy TI — pozn. Demagog.cz).“

„Ve sněmovně leží poslanecký návrh pana ministra Andreje Babiše, který také řeší tuto problematiku (ochranu oznamovatelů korupce — pozn. Demagog.cz), ale je koncepčně úplně jiný (oproti plánovanému vládnímu návrhu — pozn. Demagog.cz) (…) Ten vládní návrh je minimalistická verze, prošel Legislativní radou vlády a meziresortním řízením, návrh Andreje Babiše je velmi složitý. On to chce jinak, aby u NSZ vznikl jednotný informační systém, kde by se shromažďovaly tato oznámení, úřad práce by potom rozhodoval o tom, jestli zaměstnavatel může propustit toho člověka, který učinil to oznámení k tomu NSZ.“

„My jsme nikdy dluhy neměli a nemáme (myšleny jsou Teplice — pozn. Demagog.cz)“

„… zákon o veřejných zakázkách, jehož je paní ministryně (Šlechtová — pozn. Demagog.cz) autorkou, dostala jako první pokutu 500 tisíc od ÚOHS za nějakou vlastní veřejnou zakázku.“

„Zákon o rozpočtové odpovědnosti říká dokonce to, že i když stát bude špatně hospodařit, tak se to dotkne obcí, protože se to bude na ně samozřejmě vztahovat.“

„Andrej Babiš má obrovskou výhodu oproti jiným politikům, že mu z důvodů, které úplně nevím proč, jsou dány tím, že jeden den řekne, že na Vrbětice nedá žádné peníze, policie aby mohla likvidovat výbuch, pak si sedne do transportéru, projede se a dá jim je. Pak říká, že OKD vyřeší tím, že se sejde s majiteli, několikrát se mu už takové věci podařily, teď se mu nepochybně podaří vyřešit stávky řidičů, kterým vláda zvýšila platy, aniž na to dala peníze, což je její standard.“

„On (Babiš — pozn. Demagog.cz) se v tom teď posledních 14 dnů trošku plácá, jestli tam opravdu na to ty peníze měl, protože jako v Echu24 bylo, že 152 milionů tam nějak mu nevycházelo, pak jako říkal, že to byly ještě nějaké příjmy, které se nemusí danit.“

„Tak samozřejmě, samozřejmě ODS na tom není, už konečně se dostala z dluhů, jsme v plusu, ale není na tom tak dobře, aby mohla investovat 100 milionů do volební kampaně.“

„… stanovy ODS umožňují kandidátovi, aby kandidoval za jiné uskupení nebo za sebe, protože tam je zákaz pouze kandidovat za jiné subjekty do komunálních, krajských nebo voleb do Parlamentu.“