Demagog.sk

Dluhopisy zákonné i nezákonné

Otázky Václava Moravce, 12. únor 2017. (videozáznam pořadu)
Moderátor: Václav Moravec

Nedělní OVM prověřily naše analytické schopnosti zejména v ekonomických otázkách. Jako červená nit se pořadem táhlo téma nákupu a prodeje dluhopisů, danění a souvisejících finančních ztrát. Pokud jsme se před pár dny vyjádřili, že naším rekordem v tomto pořadu je diskuze o 55 výrocích, pak ta touto debatou padla. Přispěl k tomu zejména vicepremiér Babiš, jehož faktické výroky jsou bohužel ve více než čtvrtině případů pro nás neověřitelné. Europoslanec Niedermayer se více držel ověřitelných dat a čísel, ani on ale nevyvázl bez nepravdivých výroků. Nemáte-li odvahu zhlédnout tentokrát poměrně divoký díl Otázek Václava Moravce, doporučujeme naše odůvodnění, jako vždy jasně, úplně a hlavně se zdroji.

Líbí se vám naše práce? Podpořte nás prostřednictvím našeho transparentního účtu. Velmi děkujeme.

Statistiky diskuze

15   6  
6   10  
15   2  
1   1  

Pravda     Nepravda     Zavádějící     Neověřitelné

Výroky

„Před pár lety jsme měli situaci s Ruskem, která stále pokračuje, které absolutně ignoruje jakékoliv mezinárodní smlouvy a závazky a rozhodne se obsadit kus území nějaké jiné země. Máme velké konflikty uvnitř Evropské unie, jejíž setrvání je pro nás otázkou další existence. Máme novou Trumpovu administrativu, která úplně mění kormidlo fungování světové ekonomiky a politiky.“

„Ministerstvo financí použilo tento nástroj proto, aby mohlo lidem, protože to byly dluhopisy pro občany, nabídnout takzvaný reinvestiční dluhopis, ve kterém se nevyplácí úrok a ty peníze jsou vyplacené na konci. A tím vlastně vznikla ta kauza toho korunového dluhopisu, který na konci z hlediska toho danění narazil na to, že daňové zákony zakládají nějaký mechanismus zaokrouhlování daní.“

„To byl zákon, který platil od roku 1993, korunové dluhopisy. A pan Kalousek byl první, který ho aktivoval v roce 2011.“

„Potom Kalousek zjistil, že udělal chybu, tak šel do sněmovny, 21. března 2012 se o tom hlasovalo a hlasovalo se o tom, že nové dluhopisy vydané od 1. ledna 2013 tam nebude ta daňová výhoda. A pan Sobotka, já tady mám jeho hlasování, se zdržel, dvakrát se zdržel“

„Co se tady stalo, tomu se říká agresivní daňové plánování, které znamená, že daň. subjekt využije určitého ustanovení zákona, které mu umožní snížit daňový náklad jinak, více než kdyby použil těch standardních postupů.“

„Daňový úřad má ale povinnost přihlížet nejen na právní aspekty té transakce (vydávání dluhopisů, pozn. Demagog.cz), ale na všechny okolnosti. V okamžiku, kdy by mezi těmi stovkami firem, které to udělaly, se našly firmy, které vydaly tento dluhopis bez zjevné ekonomické motivace, tak má daňový úřad povinnost toto dodanit, což v tomto případě dělá něco kolem 25, 30 milionů ročně.“

„Agrofert emitoval desetiletý investiční dluhopis za 6 %, ale jiné dluhopisy byly desetileté za 18 %.“

„(V návaznosti na tvrzení Niedermayera, že tolik by měl dodanit, pozn. Demagog.cz) Není pravda 25 milionů, je to 13,5 milionů, je to 15 procent z 90 milionů.“

„Přece ty úroky jsou daňově uznatelný náklad pro Agrofert. V případě, kdy tato transakce bude uznána, ty dluhopisy by byly označeny za legálně nepřípustné a byly by dodaněny, tak v případě Agrofertu by to znamenalo 13 milionů na dani, kterou vy (za současné situace, pozn. Demagog.cz) neplatíte, a tuším nějakých necelých 17 milionů na daních od Agrofertu.“

„Zatížení firmy vysokým úrokem na úvěr, který navíc nemá ekonomickou racionalitu, je jedním ze základních technik obcházení daně a agresivního daňového plánování. To je jedna z těch prvních věcí, kterou jsme schválili v rámci evropské legislativy proti obcházení daní.“

„A jak už jsem říkal o tom, jestli to bylo v souladu se zákonem, nebo ne, rozhodne soud. Podle mého názoru by v řadě případů daňová správa měla doměřit tu daň. Poté, co bude daň doměřená, se může poplatník odvolat k soudu a soud o tom rozhodne“

„Mimochodem já jsem první ministr, který zavedl od 1. ledna 2016 povinnost, aby ty příjmy byly deklarovány a formuláře pro fyzické osoby.“

„Tady v České republice není moc politiků, kteří vydělávají miliardu a půl, takže je to vcelku neobvyklá situace.“

„Lepší výběr daní není jen česká ani evropská agenda, v tom se angažuje G20 a v minulých letech vznikl manuál, abychom zákony upravili tak, aby se snížilo riziko obcházení daní a aby bylo snadněji detekovatelné krácení daní, které je protizákonné.“

„EU už schválila první balík opatření proti obcházení daní velkými nadnárodními korporacemi, jmenuje se to ATAD, který byl z vůle ministrů tak trochu rozředěn. Jsem rád, že se to schválilo, i když ČR to do poslední chvíle nechtěla podpořit. (…) Další úvaha je o sjednocení daňového základu, což by usnadnilo podnikatelům plnění daňové povinnosti a zároveň to eliminuje další rizika spojená s krácením nebo obcházením daní, tento návrh je teď na stole. (…) Další balíček jsou věci související s bojem proti praní špinavých peněz, tam je návrh o tom, aby byly lépe dostupné informace o tom, kdo jsou skuteční vlastníci velkých firem. A třetí významný balík je reforma daně z přidané hodnoty, která má usnadnit život podnikatelům, a která u některých významných podvodů má snížit jejich četnost až do 80 %. Ten se bohužel dostává do významného konfliktu s vizí pana ministra, protože podvody z oblasti DPH jsou řešeny reverse charge.“

„Na evropské úrovni je velká snaha řešit hlavně úniky na úrovni velkých a nadnárodních firem, kde jsou úniky v obrovských částkách. Česká pozice zatím, jak se mi zdá, není příliš podporující, a u všech těchto věcí je potřeba jednomyslnost, jinak hrozí, že ty věci neprojdou.“

„Rád bych ukázal, jak vybíráme daně (ukazuje na obrazovku graf, pozn. Demagog.cz). Tady je nárůst 44,7 navíc.“

„Poslanci schvalují legislativu a shodou okolností daňovou legislativu my (v Evropském parlamentu, pozn. Demagog.cz) neschvalujeme.“

„Třeba Francie chce snížit DPH na elektronické knihy (…) A jsem první ministr, který v EU vůbec prosadil nějaký legislativní návrh, o kterým se jedná. A trvalo mi to dva a půl roku.“

„2,5 roku jsem to musel prosazovat (změnu v reverse charge, pozn. Demagog.cz). Pan komisař Moscovici má představu o ‚one stop shop', to znamená, že by všechny české firmy přeshraničně fakturovaly DPH, dneska nefakturují. A čekaly by na odpočty z Řecka.“

„Odhady na mezeru ve výběru daně podnikové se pohybují ve stejné částce jako odhady za ztrátu z daně z přidané hodnoty.“

„V posledních čtvrtletích naše ekonomika brzdí, my jsme se dostali na ekonomický růst za poslední čtyři čtvrtletí jenom 1,6 %, což je stejné jako průměr eurozóny a Evropské unie, což je poměrně pomalý růst. Měli jsme poměrně pomalý nárůst exportu v minulém roce.“

„Pan Řežábek z bankovní rady dokonce řekl, že intervence byla chyba. Pan Hampl se zase vyjadřoval, že nevylučuje, že ten kurz může kolísat.“

„Standard & Poor’s, což je renomovaná ratingová agentura, nám dává nejlepší rating ve střední a východní Evropě. Sama říká, že si nemyslí, že by to (ukončení intervencí, pozn. Demagog.cz) mělo být nějaké ohrožení schopnosti financovat Českou republiku.“

„Já jsem odpovědný za to, abychom financovali náš dluh, a my jsme ho snížili, my jsme například v lednu vydali dluhopisy se záporným výnosem -1,033, my jsme si za moji éru ministra financí napůjčovali 300 miliard s negativním nebo nulovým úrokem, vydělali jsme na tom miliardu 750 milionů. V minulosti předchůdci spekulovali a nás to přišlo na 14 miliard.“

„Já jsem se nikdy nezúčastnil bankovní rady, i když bych mohl.“

„Dneska už máme víc jak 10 % dluhu půjčeno v negativních úrocích nebo nulových.“

„Během posledních dvou let ten růst zbrzdil z nějakých 4 % na 1,6 %, což jsou data z Eurostatu za poslední kvartály.“

„Vyčerpali jsme kapacity, nikdy se tady tolik neinvestovalo a nestavělo, jako jsme to dělali my v roce 2015, ty stavby samozřejmě nebyly připravené a nebyly vykoupené pozemky, nebyly tam územní rozhodnutí…“

„Ty investice, MŽP mělo například 32 miliard a minulý rok mělo jenom 3 miliardy.“