Demagog.sk

Krásnější strana politiky

Otázky Václava Moravce, 19. březen 2017. (videozáznam pořadu)
Moderátor: Václav Moravec

Otázky Václava Moravce byly tentokrát duelem dvou dam — ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové a první místopředsedkyně ODS Alexandry Udženiji. Hlavními tématy byly novela stavebního zákona a debata o kompetencích ministerstev a jejich případném slučování. Došlo ale i na finance ministra Babiše. Kolik máme zatím evidovaných účtenek? To a jiné zajímavosti v dnešní analýze.

Statistiky diskuze

24   4  
2   4  
11   3  
3   3  

Pravda     Nepravda     Zavádějící     Neověřitelné

Výroky

„Já jsem zažila to první hlasování o nedůvěře. Vládě zbývá sedm měsíců k dokončení mandátu.“

„Dokázali jsme spoustu věcí, od snížení nedočerpání…“

„V tuto chvíli máme přes miliardu, pardon, půl miliardy účtenek evidovaných.“

„Pan Babiš vstoupil do politiky, hnutí ANO vzniklo v roce 2011, 2012, v roce 2013 byly volby, jsme součástí vládní koalice, ta podpora občanů je velmi silná.“

„Některá ta čísla byla trochu trošku jiná ode dne ke dni, pan Babiš se následně vyjádřil, že to byly chyby jeho účetní.“

„To, co dal ke zhodnocení dvěma mezinárodním společnostem, samozřejmě tady se nejedná o audit, ale o prověření příjmů, což jsou závěry i těchto dvou společností. (…) Vzhledem k tomu, že já jsem pracovala v auditorské firmě Deloitte, je to na mě příliš obecné konstatování.“

„Já jsem exekutiva, já jsem podřízená všem poslancům v této České republice.“

„Podle slov pana ministra Babiše využil vše, co bylo v souladu se zákonem ČR. (…) Pan ministr Babiš postupoval podle zákona.“

„Víte, tady jsme opravdu všichni věděli (při volbách do PS, pozn. Demagog.cz), a v tom má pan ministr Babiš, znali jsme jeho majetek, on všechno zveřejnil, v tuto chvíli zveřejnil svoje příjmy od 90. let.“

„Šlechtová: Ministerstvo financí si uvědomilo, že je nutné řešit případy, kdy za drobné chyby jsou vysoké pokuty, a zavedlo výjimky na různé tyto pokutované podnikatele a podobně. Udženija: To nejsou výjimky, oni můžou podat žádost, aby jim to bylo prominuto. Šlechtová: Přesně tak.“

„Se Sdružením místních samospráv máme jako MMR intenzivní spolupráci, každý rok od nás dostávají dotaci v rámci tzv. nestátních neziskových organizací. Letos ji nedostali.“

„Nám chodí stovky žádostí, do IROPu jich máme tisíce, všichni musí splnit kritéria. Pokud mi tam někdo hodí salátovou verzi žádosti a kritériem je, aby ta žádost byla v nějaké uzavřené formě, tak to nepřijímáme.“

„Dotace (od MMR pro neziskové organizace — pozn. Demagog.cz) jsou nenárokové.“

„Stavební právo není jedno povolení, to je, jestli se vůbec bude stavět, územní plány, které každé město musí mít. Stavební zákon má dvě části — územní plánování, bez těch územních plánů měst a obcí se nic nepostaví a když je obec nemá, tak skončila. Nad obcí jsou zásady územního rozvoje krajů a nad tím politika územního rozvoje států, která je v gesci MMR.“

„V oblasti územních plánů dáváme mnoho zjednodušení do toho zákona, například u velkých staveb, například u koridorů, které při obchvatu měst trvají a bude se muset změnit územní plán, ale podle naší novely se nebude muset změnit územní plán a bude to na výjimku právě ve stavebním zákoně a vkládáme koridory. Což zkrátí územní řízení zhruba o dva tři roky.“

„Územní plánovaní samozřejmě řeší stavební úřady a vy možná narážíte na to, že veřejně prohlašuji, že by se některé měly zrušit a jít z jedniček na obce s rozšířenou působností. Ale toto nezavádí tato novela. (…) Vymyslela jste si nový stavební zákon, který mi nikdo nezadal.“

„Vodní díla je jedna věc z těch 2500 připomínek, které my jsme vypořádali napříč resorty, kraji a obcemi.“

„Pan premiér Sobotka na slova pana Jurečky v podstatě řekl, že tedy paní ministryně Šlechtová si má zjistit, jestli má v Poslanecké sněmovně podporu.“

„Protože když už člen vlády, který tady má pod sebou u té novely stavebního zákona 40 zákonů a těch pozměňováků, nejvíc pozměňováků jde do zákona ministra dopravy, ministra životního prostředí, ministra zemědělství a ministra průmyslu a obchodu a kde byli ty ministři, když já jsem měla druhé čtení? Já tam seděla sama.“

„(na poznámku Moravce o expresním vyvlastnění) Tak s tímhle například ministerstvo pro místní rozvoj naprosto absolutně nesouhlasí. To je návrh koalice.“

„My tou novelou, tak jsme ji napsali, navrhujeme, aby když někdo žádá o stavební povolení a potřebuje ‚vyvlastňovací dekret', tak mohou získat stavební povolení a to vyvlastňování může ještě několik měsíců běžet, ale nesmí se kopnout do země. Protože když nevlastníte pozemek, tak nemůžete kopat do cizího. Co se navrhuje v těchto pozměňovacích (…) je, že se bude moci kopnout do té země, aniž ten pozemek byl vyvlastněn.“

„Praha má své vlastní Pražské stavební předpisy…“

„To jsou takové výkřiky, vždycky předvolební kampaň je, že chce někdo něco zrušit a MMR rušila každá vláda, každá předvolební kampaň.“

„Já jsem byla před dvěma lety první kdo řekl, (…) že je nutná změna kompetenčního zákona. A musím říct, že mne těší, že se toho chytá vedení všech politických stran.“

„V České republice (…) není možné, abychom měli 720 stavebních úřadů, 7 speciálních stavebních úřadů a každý stavebník šel na speciální stavební úřad a znovu šel a obcházel spoustu stavebních úřadů.“

„My jsme navrhovali, abysme sebrali aktivity, které se týkají stavebnictví, u těch sedmi resortů na MMR. To jsem naprosto prohrála.“

„(ukazuje na tabulku) Tady je spousta aktivit, které se dublují mezi resorty, MMR, zemědělství, životní prostředí.“

„Nás je 14 resortů a 17 členů vlády.“

„Co se týká ministerstva hospodářství, dříve to bylo MMR, ze kterého vzniklo MPO, MŽP, všechno možné nám sebrali.“

„(zvyšování počtu úředníků) Vy jste se trošku vykašlali na služební zákon, který my jsme dotáhli. Do služebního zákona nás natlačila Evropská komise.“

„Náměstci mají vyšší plat než ministři, to je taky díky služebnímu zákonu. Jste starší, tím máte vyšší tarif. Odpovědnost za vše nese ministr a oni mají více peněz.“

„V tuto chvíli novela prošla všemi výbory, prošla garančním výborem a teď tento zákon je před třetím čtením, to znamená, s tím zákonem se nedá nic dělat.“

„(na dotaz Moravce, jestli stáhne novelu stavebního zákona) Já už ji (novelu stavebního zákona, pozn. Demagog.cz) nemohu stáhnout jako exekutiva, to jsem mohla u druhého čtení.“

„Na poslední koaliční radě KDU-ČSL zařadilo stavební zákon, nikdo nevěděl proč. (…) Na tomto jednání jsem se dozvěděla, že ministr zemědělství sdělil, že pokud vodní díla, o kterých se vede diskuze 2,5 roku, (…) budou součástí tohoto společného řízení, (…) tak zváží a bude debatovat na poslaneckém klubu KDU-ČSL, zda KDU podpoří tuto novelu.“