Demagog.sk

Zeman v Jihočeském kraji

Prezidentská návštěva kraje, 12. červen 2017. (videozáznam pořadu)
Moderátor: Jiné

Prezident Miloš Zeman pokračoval v tomto týdnu ve svých návštěvách jednotlivých krajů České republiky, tentokrát zavítal do Jihočeského kraje. S první dámou zavítali do tohoto kraje již počtvrté. Zeman, jak je už při jeho cestách zvykem, navštívil krajský úřad, některé podniky a také veřejná shromáždění s občany různých obcí. Ta nás (stejně jako nedávno v Jihomoravském kraji) zajímala nejvíc, podívali jsme se tedy, o čem mluvila hlava státu s občany měst Kaplice a Milevsko.

Miloš Zeman v těchto veřejných debatách na náměstí s občany reaguje přímo na dotazy z publika. Tentokrát mluvil opět o kauze Kajínek, o situaci kolem přesidlovacích kvót či o své nadcházející audienci u Jejího Veličenstva královny Alžběty II. a o dalších tématech. Výroky hlavy státu z těchto setkání jsme ověřili.


Líbí se vám naše práce? Podpořte nás!

Statistiky diskuze

14   6  
3   2  

Pravda     Nepravda     Zavádějící     Neověřitelné

Výroky

„KAPLICE: Šlo o podmínečné propuštění (Kajínka, pozn. Demagog.cz), kdy podmínka zní, že se během sedmi let, což je maximální horní hranice, že se nesmí dopustit žádného trestného činu.“

Pravda

zobrazit odůvodnení

Výrok je hodnocen jako pravdivý, prezident Zeman v rámci milosti odsouzenému Kajínkovi udělil podmínku sedmi let, což je maximální možná výše v českém právním řádu.

Prezident prominul odsouzenému trest pod podmínkou, že se omilostněný do 7 let od udělení milosti nedopustí trestného činu, jak referoval tiskový mluvčí prezidenta republiky.

Udělení milosti prezidentem republiky upravuje ust. čl. 62, písm. g) Ústavy České republiky a ust. § 366, § 367 a § 369 trestního řádu a ust. § 68 vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy (částka 1/2002 SIS; .pdf, str. 19).

Odsouzený může být podmínečně propuštěn z výkonu trestu. V případě odsouzení za spáchání zločinu může být odsouzený propuštěn až na 7 let, dle ust. § 89 trestního zákoníku.

Odst. 1 tohoto paragrafu přímo uvádí:

„Při podmíněném propuštění stanoví soud zkušební dobu u odsouzených za přečin až na tři roky a u odsouzených za zločin na jeden rok až sedm let; zkušební doba počíná podmíněným propuštěním odsouzeného na svobodu.“

Žádný z těchto předpisů nijak nereguluje povahu podmínek, kterými může být milost podmíněna. Prezident stanovil podmínku omilostnění na sedm let, což je maximální zkušební doba, kterou by mohl odsouzenému v případě podmínečného propuštění uložit soud.

„KAPLICE: Evropská komise každé zemi přisoudila určitý počet migrantů. Nám prozatím 6200.“

Nepravda

zobrazit odůvodnení
Během jara roku 2015 se členské státy Evropské unie rozhodly řešit migrační krizi. V té době se totiž především v Itálii, Řecku, Rakousku, Maďarsku a Německu výrazně zvýšil počet migrantů a žadatelů o azyl z Afriky a Blízkého východu. Snaha Evropské unie spočívala v tom, aby byli uprchlíci přerozděleni do všech států a aby se již radikálně a nekontrolovaně nezvyšoval počet migrantů v nejvíce zasažených státech.

První řešení předložila Evropská komise v květnu 2015. Jednalo se o klíč, který měl přerozdělovat migranty státům na základě rozlohy země, vyspělosti její ekonomiky, míry nezaměstnanosti či počtu dosud přijatých žadatelů o azyl. Česko podle něj mělo přijmout 2,98 procent úspěšných žadatelů o azyl z řad migrantů a dobrovolně 525 (2,63 procenta) migrantů z uprchlických táborů mimo Evropu. Česká republika tak měla do dvou let přijmout 1863 uprchlíků. 

Tyto kvóty byly Evropským parlamentem zamítnuty a bylo rozhodnuto, že si státy přerozdělí uprchlíky podle stejného principu, ale na dobrovolné bázi. 

Premiér Bohuslav Sobotka za Českou republiku deklaroval, že přijmeme 1100 migrantů z Itálie a Řecka a další čtyři stovky z uprchlických táborů mimo území Evropské unie (z tzv. třetích zemí). To schválila i vláda České republiky na svém jednání 8. července 2015. Pro hlasovalo (.doc, bod 24) všech přítomných 16 členů vlády — tedy zástupci všech tří koaličních stran.Další verze kvót se začala projednávat na přelomu srpna a září roku 2015, kdy se opět zvýšil počet příchozích migrantů do států Evropské unie. Na jednání Rady Evropské unie je 21. září schválili ministři vnitra členských států. Proti kvótám byli ministři vnitra České republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska, finský ministr vnitra se zdržel hlasování. 

Podle těchto nových kvót mělo být České republice přiděleno 1591 migrantů, kteří zažádali o azyl v Itálii a Řecku (původně i Maďarsku, jež se následně do tohoto procesu nezapojilo). V platnosti však nadále zůstalo i dobrovolné přijetí 1100 běženců z těchto dvou států a 400 z třetích zemí. Celkově tak Česká republika měla přijmout 3091 uprchlíků. V rámci těch, kteří se dostali na území Evropské unie, jde o 2691 osob.

Výrok prezidenta Miloše Zemana hodnotíme jako nepravdivý. Faktem je, že prvotní řešení předkládala Evropská komise, na její pokyn však uprchlíci nebyli přerozděleni. První přerozdělení bylo sice podobné návrhu Evropské komise, mělo však jít o dobrovolné přijetí. Závazné kvóty odhlasovali ministři vnitra států Evropské unie, nešlo tedy o nařízení Evropské komise. Na základě dobrovolného a závazného přijetí, které odhlasovali ministři vnitra, měla Česká republika přijmout během dvou let 3091 uprchlíků, nikoliv 6200.

„KAPLICE: Ty pochybnosti (o vině Jiřího Kajínka, pozn. Demagog.cz) jsem nevyjadřoval jenom já, ty pochybnosti vyjádřil veřejně například předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, který je získal v době, kdy vykonával dočasně funkci ministra spravedlnosti a studoval i Kajínkův trestní spis.“

„KAPLICE: Ten člověk je ve vězení 23 let (Kajínek, pozn. Demagog.cz). A nedávno soudní psychologové oznámili, že je schopen resocializace.“

„KAPLICE: Zatím jsou tady pouze tzv. tranzitní migranti, tedy ti, kteří přes naše území pouze přecházejí a míří zpravidla do Německa. Ne proto, aby tam pracovali, ale proto, aby tam mohli pobírat vysoké sociální dávky.“

„KAPLICE: Milan Chovanec docela správně říká, že přece ty migranty nemůžeme přivázat za nohu a nemůžeme je nutit, aby zůstali tady a to si uvědomil i jeden šílený (sic) evropský komisař, který reagoval návrhem, aby všechny členské země EU měly jednotné sociální dávky.“

„KAPLICE: … 6200 muslimských ilegálních imigrantů, to jest těch, kteří nepožádali o azyl v první bezpečné zemi svého příchodu. Tou může být Itálie, tou může být Řecko, ale určitě ne Česká republika. Nejsme první bezpečná země.“

„KAPLICE: V Africe je připraveno dalších několik milionů lidí, kteří si přejí migrovat.“

„KAPLICE: V Evropské unii je už teď 10% nezaměstnanost.“

„KAPLICE: Já jsem se s královnou setkal třikrát. První setkání bylo ještě za Václava Havla, druhé setkání bylo poměrně krátké, bylo v Normandii při příležitosti oslav vylodění Spojenců v roce 44, no a třetí setkání bude teď v pátek.“

„KAPLICE: Královna nastupovala do své funkce v době 2. světové války a ještě znala Winstona Churchilla.“

„KAPLICE: Mohu vás ujistit, že v roce 1960 vycházely knihy, které říkaly, že za několik let budeme jezdit v elektromobilech. Podotýkám v roce 1960. Píše se rok 2017 a já zatím těch elektromobilů mnoho nevidím a Elon Musk je zatím spíše jen propaguje.“

„MILEVSKO: Vzpomínám si, jak mně tehdy volala Madeleine Albrightová, a říkala, že bychom měli zrušit dodávku vzduchotechniky do Búšehru a že nám za to nabízí podíl na projektu lehkovodních reaktorů v Koreji. Jmenovalo se to Caddle. Dodnes si to po 15 letech pamatuju. No a Madeleine Albrightová nedodržela svoje slovo.“

„MILEVSKO: Je to EU, která nám vnucuje, abychom tyto lidi, kteří chtějí do Německa, umístili na našem území.“

„MILEVSKO: Původní záměr, který schválila vláda, byl 6 200, já říkám ilegálních migrantů, protože oni sem přišli v rozporu se zákonem, na našem území a byla na to vyčleněna částka 600 milionů Kč.“

„MILEVSKO: Pobřežní stráž, která se jmenuje Frontex, má mít 15 000 vojáků. Nedávno mne navštívil primátor Vídně a říkal, že Vídeň má 15 000 policistů.“

„MILEVSKO: Když jsem byl předsedou vlády, tak ty 2% byly každý rok po 4 roky.“

„MILEVSKO: Kdysi dávno byl přijat tzv. protikuřácký zákon, který byl založen na tom, že v každé restauraci, která má 2 místnosti,…, bude jedna místnost kuřácká a druhá nekuřácká.“

„MILEVSKO: Moje žena často jezdí po dětských domovech. Já se starám spíše o klokánky a o fond ohrožených dětí.“

„MILEVSKO: Víte, kolik tam ti lidi (pracovníci sociálních služeb, pozn. Demagog.cz) berou? 12, 14, maximálně 16 000 Kč hrubého.“

„MILEVSKO: Já každé dva měsíce jmenuji tak zhruba 30 soudců, začínajících soudců, přidělených k jednotlivým okresním soudům, a ti mají nástupní plat 70 000 Kč. A jsou to lidé mezi 30 a 35 lety. Zatímco učitel po 20 letech praxe má 25, maximálně 30 000 Kč.“

„MILEVSKO: Na rozdíl od státních úředníků, ne hasičů, policistů, lékařů nebo učitelů, jejichž počet se za posledních 15 let zdvojnásobil z 80 000 na 150 000 osob.“

„MILEVSKO: Prezident má vztah k premiérovi, kterého podle ústavy jmenuje a také odvolává.“

„MILEVSKO: Jsem první prezident, který přijel na setkání s Vámi do Milevska.“

„MILEVSKO: Starší z nás si vzpomenou na Gumáky, to bylo na televizi Nova. A já jsem taky měl masku gumáků.“