Demagog.sk

Zeman v Jihočeském kraji

Prezidentská návštěva kraje, 12. červen 2017. (videozáznam pořadu)
Moderátor: Jiné

Prezident Miloš Zeman pokračoval v tomto týdnu ve svých návštěvách jednotlivých krajů České republiky, tentokrát zavítal do Jihočeského kraje. S první dámou zavítali do tohoto kraje již počtvrté. Zeman, jak je už při jeho cestách zvykem, navštívil krajský úřad, některé podniky a také veřejná shromáždění s občany různých obcí. Ta nás (stejně jako nedávno v Jihomoravském kraji) zajímala nejvíc, podívali jsme se tedy, o čem mluvila hlava státu s občany měst Kaplice a Milevsko.

Miloš Zeman v těchto veřejných debatách na náměstí s občany reaguje přímo na dotazy z publika. Tentokrát mluvil opět o kauze Kajínek, o situaci kolem přesidlovacích kvót či o své nadcházející audienci u Jejího Veličenstva královny Alžběty II. a o dalších tématech. Výroky hlavy státu z těchto setkání jsme ověřili.


Líbí se vám naše práce? Podpořte nás!

Statistiky diskuze

14   6  
3   2  

Pravda     Nepravda     Zavádějící     Neověřitelné

Výroky

„KAPLICE: Evropská komise každé zemi přisoudila určitý počet migrantů. Nám prozatím 6200.“

Nepravda

zobrazit odůvodnení
Během jara roku 2015 se členské státy Evropské unie rozhodly řešit migrační krizi. V té době se totiž především v Itálii, Řecku, Rakousku, Maďarsku a Německu výrazně zvýšil počet migrantů a žadatelů o azyl z Afriky a Blízkého východu. Snaha Evropské unie spočívala v tom, aby byli uprchlíci přerozděleni do všech států a aby se již radikálně a nekontrolovaně nezvyšoval počet migrantů v nejvíce zasažených státech.

První řešení předložila Evropská komise v květnu 2015. Jednalo se o klíč, který měl přerozdělovat migranty státům na základě rozlohy země, vyspělosti její ekonomiky, míry nezaměstnanosti či počtu dosud přijatých žadatelů o azyl. Česko podle něj mělo přijmout 2,98 procent úspěšných žadatelů o azyl z řad migrantů a dobrovolně 525 (2,63 procenta) migrantů z uprchlických táborů mimo Evropu. Česká republika tak měla do dvou let přijmout 1863 uprchlíků. 

Tyto kvóty byly Evropským parlamentem zamítnuty a bylo rozhodnuto, že si státy přerozdělí uprchlíky podle stejného principu, ale na dobrovolné bázi. 

Premiér Bohuslav Sobotka za Českou republiku deklaroval, že přijmeme 1100 migrantů z Itálie a Řecka a další čtyři stovky z uprchlických táborů mimo území Evropské unie (z tzv. třetích zemí). To schválila i vláda České republiky na svém jednání 8. července 2015. Pro hlasovalo (.doc, bod 24) všech přítomných 16 členů vlády — tedy zástupci všech tří koaličních stran.Další verze kvót se začala projednávat na přelomu srpna a září roku 2015, kdy se opět zvýšil počet příchozích migrantů do států Evropské unie. Na jednání Rady Evropské unie je 21. září schválili ministři vnitra členských států. Proti kvótám byli ministři vnitra České republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska, finský ministr vnitra se zdržel hlasování. 

Podle těchto nových kvót mělo být České republice přiděleno 1591 migrantů, kteří zažádali o azyl v Itálii a Řecku (původně i Maďarsku, jež se následně do tohoto procesu nezapojilo). V platnosti však nadále zůstalo i dobrovolné přijetí 1100 běženců z těchto dvou států a 400 z třetích zemí. Celkově tak Česká republika měla přijmout 3091 uprchlíků. V rámci těch, kteří se dostali na území Evropské unie, jde o 2691 osob.

Výrok prezidenta Miloše Zemana hodnotíme jako nepravdivý. Faktem je, že prvotní řešení předkládala Evropská komise, na její pokyn však uprchlíci nebyli přerozděleni. První přerozdělení bylo sice podobné návrhu Evropské komise, mělo však jít o dobrovolné přijetí. Závazné kvóty odhlasovali ministři vnitra států Evropské unie, nešlo tedy o nařízení Evropské komise. Na základě dobrovolného a závazného přijetí, které odhlasovali ministři vnitra, měla Česká republika přijmout během dvou let 3091 uprchlíků, nikoliv 6200.

„KAPLICE: Zatím jsou tady pouze tzv. tranzitní migranti, tedy ti, kteří přes naše území pouze přecházejí a míří zpravidla do Německa. Ne proto, aby tam pracovali, ale proto, aby tam mohli pobírat vysoké sociální dávky.“

„KAPLICE: … 6200 muslimských ilegálních imigrantů, to jest těch, kteří nepožádali o azyl v první bezpečné zemi svého příchodu. Tou může být Itálie, tou může být Řecko, ale určitě ne Česká republika. Nejsme první bezpečná země.“

„KAPLICE: V Evropské unii je už teď 10% nezaměstnanost.“

„KAPLICE: Královna nastupovala do své funkce v době 2. světové války a ještě znala Winstona Churchilla.“

„MILEVSKO: Původní záměr, který schválila vláda, byl 6 200, já říkám ilegálních migrantů, protože oni sem přišli v rozporu se zákonem, na našem území a byla na to vyčleněna částka 600 milionů Kč.“