Demagog.sk

Karel Schwarzenberg pro Info.cz

Info.cz, 8. červen 2017. (videozáznam pořadu)
Moderátor: Vratislav Dostál

Čestný předseda TOP 09 a volební lídr této strany v Praze poskytl rozhovor serveru Info.cz. V něm mluvil, jak je poslední dobou již jistým zvykem, o možném budoucí sestavování koalic s hnutím ANO. Zmínil se ovšem rovněž o postavení své strany a o její síle. V neposlední řadě Schwarzenberg v rozhovoru popsal také jistou afinitu českých komunistů a krajní pravice k Ruské federaci.

Líbí se vám naše práce? Podpořte nás!

Statistiky diskuze

3   1  
0   2  

Pravda     Nepravda     Zavádějící     Neověřitelné

Výroky

„No, a tyto dotace (do zemědělství, pozn. Demagog.cz) rozděluje ministerstvo financí. A pokud největší vlastník půdy a největší zemědělec zároveň rozdává dotace, tak mi tady něco nesedí.“

Nepravda

zobrazit odůvodnení
Karel Schwarzeberg mluví o tom, že Andrej Babiš jako největší vlastník půdy a největší zemědělec rozděluje prostřednictvím ministerstva financí dotace do zemědělství. To objektivně není pravda, dotace do zemědělství nerozděluje Ministerstvo financí.

Andrej Babiš je skutečně velký zemědělec (resp. podnikatel, mimo jiné v zemědělství). Podle informace samotného koncernu Agrofert z konce května 2017 obdělávají společnosti koncernu cca 115 tisíc hektarů zemědělské půdy (jde o přibližný údaj). V rámci České republiky je tak Babiš skutečně největším podnikatelem v zemědělství.

Schwarzenberg má pravdu v tom, že v rámci tohoto sektoru se výrazně pracuje s dotacemi. A to jak s penězi z Evropské unie, tak i s národními zdroji. Není ovšem v žádném případě pravdou, že by dotace do zemědělství rozdávalo ministerstvo financí. A to pod vedením libovolného ministra či vlády.

U nárokových dotací, tedy jednotné platby na plochu zemědělské půdy, se žádost podává Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu. Tento fond je zřízen zákonem 256/2000 Sb. a náleží do působnosti Ministerstva zemědělství. Dotace je poskytována výhradně z rozpočtu Evropské unie. Obecně lze právě v jeho gesci dohledat různé dotační tituly, které jsou v rámci zemědělského sektoru rozdělovány.

Národní doplňkové platby pak slouží jako podpora k přímým platbám a jsou plně hrazeny z rozpočtu České republiky. 
Tyto dotace dorovnávají vybrané komodity, které byly zjednodušením plateb v systému jednotné platby na plochu zemědělské půdy znevýhodněny oproti plnému systému přímých podpor v původních, tzv. starých zemích EU. Pokud není žadateli schválena přímá platba, nemá nárok ani na doplňkovou platbu. Tyto platby jsou opět v administraci SZIF.

O přidělení národní (nenárokové) dotace rozhoduje Ministerstvo zemědělství na základě podané žádosti a dodržení zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací (.pdf, str. 3, odst. f). Těmito dotačními programy přispívá stát k udržování výrobního potenciálu zemědělství. Administraci dotací financovaných výhradně z národních zdrojů provádí Státní zemědělský intervenční fond.

Dotace do zemědělství tedy spravuje Státní zemědělský intervenční fond, výrok proto hodnotíme jako nepravdivý. 

Ministerstvo financí žádné dotace zemědělcům nerozděluje, jak Schwarzenberg tvrdí. Přehled jednotlivých možných podpůrných titulů z tohoto úřadu je dohledatelný na jeho webu, zemědělské dotace zde nefigurují. Jisté spojení Ministerstva financí s dotacemi lze vidět v tom, že resort je auditním orgánem pro nakládání s evropskými penězi. Zjednodušeně kontroluje správné nakládání s evropskými penězi. Na rozdělování jednotlivých dotací tak nemá fakticky žádný vliv, navíc je třeba dodat, že některé dotace jsou udělovány nárokově (tj. splňuji podmínky – dostanu dotaci). 

Výrok tedy na základě výše uvedeného hodnotíme jako nepravdivý.

„Zdá se, že nám preference bohu díky přece jen pomalu stoupají.“

„Minulá vláda byla u moci v čase hospodářské krize a lidé přičítají hospodářskou situaci vždycky vládě, přitom v případě malého státu, jakým je Česká republika, vláda nemá na pokles nebo růst hospodářství nijak zásadní vliv. Naopak Sobotkova vláda nastoupila v čase, kdy šla ekonomika nahoru a lidé tudíž přičítají dobrou ekonomickou kondici jí.“

„Dříve jsem vídával stále stejné lidi, strana personálně stagnovala, teď se mi ale zdá, že se na nás začínají obracet zcela noví lidé, úplně neznámé obličeje. Ve společnosti se něco evidentně děje, lidé se ptají, diskutují, najednou jako by se probudili. Zkrátka, poslední dva měsíce zjišťuju, že je o nás větší zájem. A platí to i o místech, kde bych to s ohledem na své dosavadní zkušenosti vůbec nečekal.“

„STAN má nyní podporu okolo dvou procent.“

„Co mě ale znepokojuje (u KSČM, pozn. Demagog.cz), a platí to také o extrémní pravici, je jejich vazba na Rusko.“