Demagog.sk

Otázky Václava Moravce Speciál — Olomoucký kraj

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 25. září 2012. (videozáznam pořadu)
Moderátor: Václav Moravec

S blížícími se krajskými volbami pokračují také předvolební speciály Otázek Václava Moravce, které se byly tentokrát vysílány z Olomouckého kraje. Na pódiu dostalo prostor 6 lídrů nejsilnějším politických stran v kraji, kteří přesvědčovali voliče o svých kvalitách a také o řešeních svých stran pro místní problematiku.
Začátek pořadu opět ovládla kauza methanol, jednotliví řečníci pak řešili především krajské kompetence v této oblasti. 
Z místních témat se nejvíce mluvilo především o nezaměstnanosti v některých oblastech kraje, řeč přišla také na protipovodňová opatření na vodních tocích v kraji, neboť celý region je poměrně pravidelně vystaven živeným pohromám.
Závěr debaty poté přinesl diskuzi o návrhu na vybudování nové spalovny v kraji.

Statistiky diskuze

0   0  
1   0  
8   1  
0   1  
3   0  
1   1  
6   0  
0   0  
2   0  
1   0  
4   0  
0   0  

Pravda     Nepravda     Zavádějící     Neověřitelné

Výroky

„Když vezmu počet 235 inspektorů Státní zemědělské a potravinářské inspekce v České republice, to je 2,3 inspektorů na jeden okres.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Výrok hodnotíme jako nepravdivý. Počet inspektorů Státní zemědělské a potravinářske inspekce v České republice je podle dostupných zdrojů 215. ČR se dělí na 76 okresů, což představuje 2,8 inspektorů na okres.


„Samozřejmě protipovodňová opatření je jednou z našich priorit. To máme v programu.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
V sekci Bezpečnost a ochrana majetku volebního programu ODS pro krajské volby 2012 v Olomouckém kraji je uveden následující záměr:

"Budeme po státu požadovat realizaci dalších protipovodňových opatření na tocích Moravy a Bečvy (např. zkapacitnění koryta v Olomouci, vybudování obtoku Litovle, zahájení výstavby suchého poldru v Teplicích nad Bečvou)."

Výrok proto hodnotíme jako pravdivý, jelikož protipovodňová opatření jsou skutečně uvedena ve volebním programu ODS pro krajské volby 2012 v Olomouckém kraji.

„Přímá finanční podpora už proběhla a probíhá buď tedy z regionálního operačního programu Podpora venkova, anebo přímých dotací na malé projekty. (na protipovodňová opatření)“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Údaje zastupitelstva i MŽP potvrzují, že projekty jsou takto dotovány.

Nedávné (21. září 2012) zasedání olomouckého krajského zastupitelstva projednalo podkladové materiály (.doc) s detailním seznamem a stručnými popisy jednotlivých probíhajících a proběhlých opatření vč. výše dotačních nákladů pro jednotlivé projekty.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) pak realizuje Program rozvoje venkova (nikoli tedy operační program), skrze nějž jsou postupně s podporou evropských prostředků realizována "přirodně blízká, strukturální a protierozní protipovodňová opatření" v povodí řeky Bečvy.

Zastupitel Rozbořil tedy, byť ne zcela přesnými pojmy, pravdivě popisuje financování protipovodňových opatření v kraji.

„Tady jde o to, že v Olomouckém kraji dnes máme přes 30 tisíc nezaměstnaných, ale zároveň máme přes 1800 volných pracovních míst, na které nejsou uchazeči. Jsou to především obráběči, zpracovatelé kovů, obsluha CNC strojů a tak dále…“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Výrok Mariana Jurečka hodnotíme na základě Zprávy o situaci na trhu práce v Olomouckém kraji jako pravdivý.

Dle zprávy (.pdf) krajské pobočky úřadu práce v Olomouci, která zpracovává aktuální data za srpen, činil celkový počet nezaměstnaných v Olomouckém kraji 34 567 osob. V tomto měsíci bylo evidováno 1 593 volných pracovních míst a 122 volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Na jedno pracovní místo tak připadalo cca. 22 uchazečů. Na poslední straně je uvedeno, že v databázi volných pracovních míst bylo nejvíce pozic pro dělnické zpracovatelské profese a pomocné a nekvalifikované pracovníky.

„Tak Nezávislí konali. My jsme byli ti, co požádali pana Klause o milost pro pana Romana Smetanu (Roman Smetana je řidič, který pomalovával billboardy politických stran)…“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Výrok Jany Zwyrtek Hamplové hodnotíme na základě informací z médií a internetových stránek hnutí Nezávislí jako pravdivý.

Dle informací ČTK, které převzaly např. servery ČT24 a FN, podalo hnutí Nezávislí v Olomouckém kraji žádost o milost 30. srpna 2012. Tuto informaci potvrzují také údaje na stránkách hnutí Nezávislí, kde lze nalézt text žádosti a petiční dopis prezidentovi.

„Pavel Horák není člen Bezpečnostní rady Olomouckého kraje.“

„Jsme součástí Olomouckého kraje jako KDU-ČSL, Pavel Horák není v bezpečnostní radě a já nejsem zastupitel Olomouckého kraje.“

„Tak protipovodňová ochrana je i v našem volebním programu…“

„Ta protipovodňová ochrana vychází z celostátních projektů, které tady v kraji řeší Povodí Moravy. Je to jak na řece Moravě, tak na řece Bečvě.“

„Kupříkladu nyní se buduje v Olomouci zkapacitnění koryta řeky Moravy, budují se ohrázování nebo připravují se ohrázování obcí.“

„Vláda schválila v červnu koncepci protipovodňové ochrany na řece Bečvě, kde se jedná také o ohrázování, ale hlavně o suchý poldr Teplice, který bude stát několik miliard korun.“

„V rámci zmíněného Programu obnovy venkova před 2 lety komise, jíž jsem členem, umožnila žádat obcím na drobná protipovodňová opatření. Je tam dotace až 500 tisíc korun, 50 procent uznatelných nákladů.“

„Tak je v prvé řadě potřeba říct, že je to skutečně v kompetenci ministerstva zemědělství, to gró těch protipovodňových opatření.“

„Je potřeba si říct, že 90 procent rozpočtu kraje je hrazeno z rozpočtového určení daní.“

„A když se podíváme na výběr daní nebo na to, co přišlo do krajů, tak každý rok Olomoucký kraj přijde o 300 milionů korun z daní. Za 4 roky je to miliarda sto milionů, o které byl Olomoucký kraj ochuzen.“

„Programu obnovy venkova, kde letos bylo alokováno 60 milionů korun…“

„My jako KDU-ČSL jsme před 4 roky přinesli stipendia pro učně. Je to projekt, který tři roky v Olomouckém kraji běží a který vlastně motivuje studenty, aby studovali na oborech, které opravdu poptává pracovní trh v Olomouckém kraji.“

„…teď bylo v ROP alokováno 18 miliard korun plus minus podle kurzových rozdílů…“

„My máme mimo jiné tam máme v našem plánu, že by byly výjezdní zasedání zastupitelstva, jejichž program by tvořili starostové toho daného regionu.“

„Jedna z možností byl Přerov, kde se začala tato problematika diskutovat v souvislosti s teplárnou Dalkia, která se měla rekonstruovat. (problematika spalovny)“

„Ta data, ta studie proveditelnosti není hotova a nebyly ty data zveřejněny… (jedná se o možnou výstavbu spalovny u Přerova)“

„Mohelnice byla jednou na seznamu případně této krajské spalovny z iniciativy našeho bývalého starosty…“

„Já jsem byl první, kdo v únoru tohoto roku požádal pana prezidenta o milost.“

„Já bych jenom připomněla, že tu žalobu podal Dopravní podnik města Olomouce. (na Romana Smetanu)“

„Kraj v podstatě nemá kompetence. Může svolat v danou chvíli bezpečnostní radu kraje, zřídit bezplatnou linku, v podstatě orgány jako krajské hygienické stanice spadají vlastně pod stát.“

„Stát má kontrolní mechanismy jako zemědělskou a potravinářskou inspekci, kupříkladu celní správu a podobně…“

„Zákony v tuto chvíli krajům neumožňují, aby zasahovaly v průběhu nebo před takovou aférou. Mohou spíš pomáhat řešit její důsledky. (výrok se týká kauzy kolem metylalkoholu)“

„Nezávislí mají mimo jiné v programu, že se podívají na zakázky 4 roky zpátky, komu co a za co se zaplatilo.“

„Nicméně ta nezaměstnanost je tam skutečně v některých místech až 50 %. To je Uhelná, Javornicko a tak dále. Já mám pocit,že se tady asi budeme muset všichni shodnout na podpoře věznice ve Vidnavě, detenčního ústavu, který když vezmeme Vidnavu, že má nezaměstnanost 20 % při počtu obyvatel asi 1400, tak je to 200 nezaměstnaných a tady tato věznice tyto nezaměstnané krásně pojme. To je třeba celé Javornicko a Vidnavsko.“