Demagog.sk
Lubomír Zaorálek

Lubomír Zaorálek (ČSSD)

118 Pravda 19 Nepravda 12 Zavádějící 28 Neověřitelné

Osobní webová stránka politika
Zobrazit životopis politika

Výroky

Otázky Václava Moravce, 8. červenec 2012:

„Regionální operační programy představují 17 % těch celkových evropských peněz, které se čerpají.“

blog.aktuálně.cz, 29. květen 2012:

„"Falšování dat byl jeden z hříchů, který byl na začátku řeckého pádu."“

blog.aktuálně.cz, 29. květen 2012:

„"Ukázalo se, že centrální auditní orgán české republiky systematicky upravoval výsledky kontroly čerpání evropských dotací tak, aby se ve výroční zprávě snížil počet chyb zhruba 20krát."“

blog.aktuálně.cz, 29. květen 2012:

„"Protože podle tohoto hodnocení (hodnocení konotroly čerpání evropských dotací, pozn.) se pak posílají peníze."“

blog.aktuálně.cz, 29. květen 2012:

„"(…) v březnu Evropská komise zastavila proplácení faktur."“

blog.aktuálně.cz, 29. květen 2012:

„"(V březnu Evropská komise zastavila proplácení faktur.) Ve sněmovně jsme byli chlácholeni Petrem Nečasem i Miroslavem Kalouskem, že se nic neděje, že je to jen technický problém, že nemáme podléhat panice ani hysterii."“

blog.aktuálně.cz, 29. květen 2012:

„"Teď jsme viděli v Bruselu pobledlého Petra Nečase vedle Manuela Barrosa jak žadoní, že nám přece musí Komise platby obnovit, jinak nám hrozí zvýšení deficitu na 6% HDP v tomto roce."“

blog.aktuálně.cz, 29. květen 2012:

„"(Teď jsme viděli v Bruselu pobledlého Petra Nečase vedle Manuela Barrosa jak žadoní, že nám přece musí Komise platby obnovit, jinak nám hrozí zvýšení deficitu na 6% HDP v tomto roce.) To je bratru nějakých 100 miliard deficitu navíc."“

blog.aktuálně.cz, 29. květen 2012:

„"Miroslav Kalousek mezitím kudy chodí trousí, že nám to (pozn. zastavení proplácení dotačních plateb) EU dělá schválně, protože nemá cash flow a tudíž se jí hodí brzdit nám platby."“

blog.aktuálně.cz, 29. květen 2012:

„"Na ty peníze totiž nemáme nárok, jestliže nejsme ochotni nebo schopni dodržovat pravidla, která mají zabránit jejich neefektivnímu využívání nebo dokonce rozkrádání."“