Demagog.sk
Petr Tupec

Petr Tupec (ODS)

5 Pravda 2 Nepravda 0 Zavádějící 0 Neověřitelné

Výroky

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 6. září 2012:

„Jenom když se podíváme třeba do oblasti úhrad za pacienta, za jeho hospitalizaci v průměru republiková úhrada za jednoho pacienta činí někde kolem 11 korun, 11 tisíc korun, v Pardubickém kraji, jestli se nepletu, když tak mě pan radní opraví, je někde kolem 7 tisíc korun.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 6. září 2012:

„Tak například třeba v rámci onkologického centra, které vzniklo v pardubické nemocnici, které vznikalo už za okresních úřadů nebo na konci etapy okresních úřadů, čili a přecházelo to pak následně na kraje. Pardubický kraj de facto neměl žádné finanční prostředky na to, aby vybavil, zmodernizoval toto centrum. Přišel soukromý investor, který nabídl, že zainvestuje a bude léčit pacienty Pardubického kraje.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 6. září 2012:

„Já jsem v tu dobu neseděl v krajském zastupitelstvu, nerozhodoval jsem. (ve volebním období 2004-2008)“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 6. září 2012:

„Ještě je nutné dodat Pardubický kraj si například u autobusových dopravců objednal o 4 miliony kilometrů více, které se najedou za rok.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 6. září 2012:

„My můžeme říci, nebo můžeme konstatovat, že například druhý úsek, já nevím od Časů do Ostrova je to úsek, který už má vydané územní rozhodnutí s nabytím právní moci.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 6. září 2012:

„Obdobně (jako úsek Časy — Ostrov; tedy s vydaným územním rozhodnutím, které nabylo právní moci, pozn.) na tom je i ten první úsek z Opatovic směrem k Časům.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 6. září 2012:

„Já jsem členem politické strany teprve až od roku 2007.“