Demagog.sk
Bořivoj Šarapatka

Bořivoj Šarapatka (TOP 09)

6 Pravda 0 Nepravda 0 Zavádějící 0 Neověřitelné

Zobrazit životopis politika

Výroky

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 25. září 2012:

„Tak protipovodňová ochrana je i v našem volebním programu…“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 25. září 2012:

„Ta protipovodňová ochrana vychází z celostátních projektů, které tady v kraji řeší Povodí Moravy. Je to jak na řece Moravě, tak na řece Bečvě.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 25. září 2012:

„Kupříkladu nyní se buduje v Olomouci zkapacitnění koryta řeky Moravy, budují se ohrázování nebo připravují se ohrázování obcí.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 25. září 2012:

„Vláda schválila v červnu koncepci protipovodňové ochrany na řece Bečvě, kde se jedná také o ohrázování, ale hlavně o suchý poldr Teplice, který bude stát několik miliard korun.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 25. září 2012:

„Jedna z možností byl Přerov, kde se začala tato problematika diskutovat v souvislosti s teplárnou Dalkia, která se měla rekonstruovat. (problematika spalovny)“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 25. září 2012:

„Stát má kontrolní mechanismy jako zemědělskou a potravinářskou inspekci, kupříkladu celní správu a podobně…“