Demagog.sk
Miroslav Novák

Miroslav Novák (ČSSD)

30 Pravda 4 Nepravda 3 Zavádějící 8 Neověřitelné

Osobní webová stránka politika
Zobrazit životopis politika

Výroky

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 4. říjen 2012:

„A do tohoto projektu se nám podařilo získat již 420 milionů korun z evropských zdrojů. (navazuje na předchozí výrok)“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 4. říjen 2012:

„S automobilkou Hyundai v Nošovicích je to investiční akce, kterou tehdy zahájila vláda sociální demokracie usnesením z roku 2005.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 4. říjen 2012:

„Náklady na správu krajského úřadu včetně správu zastupitelskou, samosprávnou v těch letech 4, v žádném případě nenaroste proti roku 2008. Ty náklady zůstaly víceméně zafixovány.“

Jiné, 25. září 2012:

„K těm klasickým zdrojům znečištění ovzduší, mezi které patří průmysl, doprava, lokální a střední topeniště přibývá nemalý vliv z polské strany.“

Jiné, 25. září 2012:

„Víte přátelé, kde v Moravskoslezském kraji umírá nejvíce lidí na rakovinu? Kde je nejvíce nádorových onemocnění? Je to v Bruntále.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 4. říjen 2012:

„Ano, je to jeden z bodů programů sociální demokracie pro nadcházející volební období. Skutečně chceme podporovat inovativní technologie u nových podnikatelů.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 4. říjen 2012:

„Již v této chvíli jsme vytvořili moravskoslezský pakt zaměstnanosti, kde partnerem je i Úřad regionální rady, ale především Hospodářská komora a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 4. říjen 2012:

„A toto je projekt za částku 1,2 miliardy korun na 80 hektarech. (krajská průmyslová zóna v Karviné)“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 4. říjen 2012:

„90% zaměstnanců v Nošovicích v automobilce pochází z Moravskoslezského kraje.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 4. říjen 2012:

„Limity u například hutnictví železa tady u Mittalu, který je humny Radvanic, jsou u nás krajským úřadem stanoveny na 20 mg/kubický metr, přičemž evropská norma je 50 a závody podobné, popřípadě stejného vlastníka v Polsku mají 100 mg.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 4. říjen 2012:

„V roce 2003 získaly kraje kompetence, kde mohou vydávat takzvaná integrovaná povolení.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 4. říjen 2012:

„V té době hodnota prachu vypouštěného průmyslem a jsou to čísla přesná, poněvadž dochází ke kontinuálnímu měření Českou inspekcí životního prostředí, bylo 5 tisíc tun ročně. My jsme dnes na zhruba 3 tisících, pardon dnes jsme na 2 tisících tunách.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 4. říjen 2012:

„Jsou to čísla a data veřejně dostupná na stránkách České inspekce životního prostředí. Dnes je celkové množství spádu prachu na území Moravskoslezského kraje cirka 5000 tun. V roce 1970 to bylo 325 tisíc, to znamená 70 krát více.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 4. říjen 2012:

„A my víme, podle posledního sčítání obyvatelstva z roku 2010 a velmi nás ta čísla překvapila, že v Moravskoslezském kraji je 55 tisíc domácností, které používají k vytápění lokální topeniště.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 4. říjen 2012:

„A když si vynásobíme těch 55 tisíc domácností s průměrnou emisí jednoho kotle za topnou sezónou, což je zhruba 120 kilogramů. Dostaneme se někde přes 5 tisíc tun prachu.“