Demagog.sk
Martin Schubert

Martin Schubert (SPO)

4 Pravda 0 Nepravda 0 Zavádějící 0 Neověřitelné

Osobní webová stránka politika

Výroky

Jiné, 25. září 2012:

„…jak my máme i ve volebním programu, tak chceme řešit i snížení věkové hranice, co se týče seniorů, právě pro veřejnou dopravu zdarma.“

Jiné, 25. září 2012:

„Já než jsem tady šel, tak jsem si přečetl podrobně všechny rozhovory všech tady zúčastněných, teda i těch, kteří se nedostavili, a dospěl jsem k závěru, že možná kromě Strany zelených máme všichni na to absolutně stejný pohled. (na problematiku znečišťování ovzduší v kraji)“

Jiné, 25. září 2012:

„Problém jednak je v tom, že ty emisní normy jsou tam určitě pětkrát nižší (v České republice oproti Polsku).“

Jiné, 25. září 2012:

„Proběhlo další jednání za účasti pana ministra Chalupy a pana hejtmana přímo ve Varšavě (k problematice emisí z Polska).“