Demagog.sk
Jana Drápalová

Jana Drápalová (SZ)

11 Pravda 0 Nepravda 0 Zavádějící 0 Neověřitelné

Výroky

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 2. říjen 2012:

„Co se týče toho našeho slibu, že by senioři nad 70 let a doprovod dětí do 3 let jezdili v integrovaném systému zdarma, tak to už funguje od roku 2007 v Brně…“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 2. říjen 2012:

„17 uvolněných zastupitelů placených z rozpočtu kraje je nejvíc, co kdy ve všech volebních obdobích bylo.“

ČT24, 25. září 2014:

„My jsme rozšiřovali kapacitu (školek) už v roce 2011 (v Novém Lískovci) a v roce 2013 jsme otevírali další třídy pro 25 dětí. U nás vlastně problém s kapacitou školek vůbec nenastal. Naopak ještě pomáháme dalším MČ, takže k nám chodí děti z Bosonoh a ze Starého Lískovce.“

ČT24, 25. září 2014:

„Zelení říkají, že dítě má mít místo ve školce v okamžiku, kdy dosáhne 3 roky.“

ČT24, 25. září 2014:

„Dneska už podle zákona o zadávání veřejných zakázek je povinnost zveřejňovat na profilu zadavatele všechny smlouvy nad 500 000 korun. (…) My jsme jako Strana zelených samozřejmě i pro zveřejňování smluv na menší objem zakázek.“

ČT24, 25. září 2014:

„My navrhujeme snížení ceny jízdného (na MHD), aby se snížil ten trend poklesu cestujících.“

ČT24, 25. září 2014:

„My jsme ještě v Brně nikdy nebyli v koalici s komunisty, prakticky jsme byli Zelení jenom jednou v koalici, to byla koalice 4 subjektů, ČSSD, KDU-ČSL a Brno 2006.“

ČT24, 25. září 2014:

„Městská část Brno střed se do toho elektronického zápisu (do školek) prozatím nezapojila.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 2. říjen 2012:

„Já jsem v krajském zastupitelstvu byla od roku 2004 do roku 2008 a byla jsem členkou komise dopravy.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 2. říjen 2012:

„První půjčka, kterou si Jihomoravský kraj bral, tak byla celá bezvýhradně použita právě na zlepšení stavu silnic 2. a 3. třídy.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 2. říjen 2012:

„Problémem těch zásad územního rozvoje kraje je, že navrhoval silnice pro dálkovou tranzitní dopravu do obydlených území, které už dnes jsou zatíženy nad limity znečištění ovzduší a hluku.“