Demagog.sk
Michal Hašek

Michal Hašek (ČSSD)

48 Pravda 9 Nepravda 12 Zavádějící 15 Neověřitelné

Osobní webová stránka politika
Zobrazit životopis politika

Výroky

Otázky Václava Moravce, 11. srpen 2013:

„Víte, pak tu máme takové kroky české pravice, která například vyhlašovala stav legislativní nouze v situaci, kdy to nebylo nutné. A to konstatoval Ústavní soud.“

Otázky Václava Moravce, 11. srpen 2013:

„My jsme kritizovali některé personální kroky té Rusnokovy vlády.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 2. říjen 2012:

„My 2 roky jako hejtmani navrhujeme vládě, aby ty peníze, které neumí vyčerpat, centrální ministerstva přesunuly do regionů.“

Otázky Václava Moravce Speciál — předvolební krajské debaty, 2. říjen 2012:

„Stěžovalo si 20 obcí, máme jich 673 (stížnost na územní plán).“

Otázky Václava Moravce, 23. září 2012:

„Kraje okamžitě zřídily krizové informační linky (pro kauzu methanol, pozn.).“

Jiné, 30. září 2016:

„HDP na vědu, výzkum a inovace vzrostlo za posledních 10 let zhruba z 1,8 na 3,8 %. To jsou i soukromé výdaje, výdaje soukromých firem.“

Jiné, 30. září 2016:

„Pan Šimek říká, že 8 let nebyly zásady. On sám pracoval na krajském úřadě v době, kdy byly schváleny v roce 2011.“

Jiné, 30. září 2016:

„Protože jižní Morava byla takovou laboratoří ekologických aktivistů, tak v minulosti Nejvyšší správní soud poněkud nečekaně ve srovnání s jinou judikaturou ty bývalé zásady územního rozvoje zrušil.“

Jiné, 30. září 2016:

„Jsou v tuto chvíli připraveny (zásady územního rozvoje — pozn. Demagog.cz), skončil proces vypořádávání podmínek, máme pozitivní stanoviska Ministerstva živnotního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj. Ty zásady jsou udělány podle politiky územního rozvoje státu schválené vládou.“

Jiné, 30. září 2016:

„My jsme byli první kraj, který zavedl plošnou domácí hospicovou péči.“

Jiné, 30. září 2016:

„Pomáháme i městu Brnu. Za roky 2009–16, byť se šíří, že mezi krajem a městem to úplně nefunguje a skřípe, šly z krajského rozpočtu do města Brna přes 3 miliardy korun.“

Jiné, 30. září 2016:

„My jsme začali budovat i s podporou evropských fondů centra odborného vzdělávání právě v těch oborech, které chybí na jižní Moravě. Připravujeme obrovské centrum vzdělávání ve strojírenství, máme tady už dneska centrum stavebních řemesel speciálně tady v Brně na naší škole v Bosonohách. Máme centrum excelence pro zemědělské vzdělávání. Vzniká centrum excelence ve vinohradnictví.“

Jiné, 30. září 2016:

„V celé České republice se ten strašák inkluze týkal na začátku školního roku necelých 200 dětí. Opakuji to číslo. 200 dětí v celé České republice.“

Jiné, 30. září 2016:

„Kraj je zřizovatelem speciálních škol. My jsme jako jediný kraj v České republice, který zřizuje speciální základní školu pro autistické děti. Máme tady řadu škol pro děti, které mají nějaké zdravotní problémy, mentální.“

Jiné, 30. září 2016:

„Nikdy nepadlo v radě kraje jediné slovo, že bysme uvažovali o zrušení této speciální školy (škola Gemini v Brně — pozn. Demagog.cz)“