Demagog.sk
Andrej Babiš

Andrej Babiš (ANO 2011)

186 Pravda 61 Nepravda 45 Zavádějící 96 Neověřitelné

Osobní webová stránka politika
Zobrazit životopis politika

Výroky

Otázky Václava Moravce, 12. únor 2017:

„Růst je 2,6 %, nevím, kde jste přišel k 1,6 %, tak to odhaduje i ČNB.“

Otázky Václava Moravce, 12. únor 2017:

„U růstu je přímá vazba na evropské peníze, které jsme extrémně dobře čerpali, když jsme nastoupili, tam bylo riziko, že nevyčerpáme 90 miliard, to jsme změnili na 22 miliard, proto jsme měli extrémně vysoké investice v roce 2015. Teď to druhé programové období se nám moc nedaří, ministři nečerpají rychleji a já je stále uháním, protože tento rok dostaneme z EU o 80 miliard méně než minulý rok a bude to mít dopad na rozpočet.“

Otázky Václava Moravce, 12. únor 2017:

„(pokračování předchozího) Evropská unie nám nadiktovala (v novém programovém období) hlavně měkké programy, čerpat peníze je extrémně těžké a je to stále byrokratičtější, EU dává striktnější pravidla, takže čerpat ty peníze je problém i pro malé podnikatele, obce, kraje, které nečerpají peníze na opravu silnic druhé a třetí třídy, takže je tam zpoždění.“

Otázky Václava Moravce, 12. únor 2017:

„Vyčerpali jsme kapacity, nikdy se tady tolik neinvestovalo a nestavělo, jako jsme to dělali my v roce 2015, ty stavby samozřejmě nebyly připravené a nebyly vykoupené pozemky, nebyly tam územní rozhodnutí…“

Otázky Václava Moravce, 12. únor 2017:

„Nejsme mezi třemi nejhoršími (v plánování projektů z fondů z EU, pozn. Demagog.cz). To je problém východní Evropy, Slováci mají podobný problém, Poláci i Maďaři.“

Otázky Václava Moravce, 12. únor 2017:

„Ty investice, MŽP mělo například 32 miliard a minulý rok mělo jenom 3 miliardy.“

Otázky Václava Moravce, 12. únor 2017:

„Církev to emitovala, 300 milionů emitovaly odbory jako.“

Jiné, 8. únor 2017:

„Na konci minulého volebního období se totiž podařilo poslanci Janu Husákovi z TOP 09 významně posílit práva spotřebitele (…) Husák totiž zavedl pravidlo, že pokud předčasně vypovíte smlouvu na dobu určitou, typicky dvouletý úvazek, zaplatíte jen 20 % zbývajících měsíčních paušálů do konce závazku, nikoliv stoprocentní doplatek, jak si operátoři diktovali před tím. Pokuty tedy spadly na pětinu původní hodnoty.“

Jiné, 8. únor 2017:

„Už v květnu (2014) pak Jan Birke z ČSSD načetl pozměňovací návrh, ve kterém oněch 20 % přiznal pouze spotřebitelům, stoprocentní pokuta tak dopadá na firmy, ale taky na ty nejmenší živnostníky, kteří jsou fakticky ve stejném postavení jako běžný spotřebitel, akorát mají IČO.“

Jiné, 8. únor 2017:

„Následně Milan Urban z ČSSD dodal pozměňovací návrh, díky kterému si operátoři mohou takřka bez rizika měnit smlouvy, jak chtějí. Do té doby totiž platilo, že pokud smlouvu operátor jednostranně změní, musí umožnit zákazníkům odstoupit bez sankce a zároveň musí zákazníky o tomto jejich právu informovat. Po zásahu kolegy Urbana to bylo možné už jenom v případě, že půjde o takzvanou ‚podstatnou změnu' smlouvy vedoucí ke ‚zhoršení postavení účastníka'. Co je to ‚podstatné' a co je to ‚zhoršení postavení', tak o tom rozhodne sám operátor.“