Demagog.sk
Andrej Babiš

Andrej Babiš (ANO 2011)

211 Pravda 73 Nepravda 67 Zavádějící 111 Neověřitelné

Osobní webová stránka politika
Zobrazit životopis politika

Výroky

Jiné, 14. říjen 2013:

„V příštím období my hrajeme o 500 mld. korun dotací (z EU — pozn. Demagog.cz).“

Jiné, 14. říjen 2013:

„Ministerstvo průmyslu nakupuje židle za 2 tisíce korun a jiné ministerstvo za 6 tisíc korun.“

Jiné, 14. říjen 2013:

„Tuto zemi řídí už 23 let stále stejní lidé, kteří občas mění členství v politických stranách.“

Jiné, 14. říjen 2013:

„Pane Železný, náš stát nakupuje ročně 680 mld. zboží a služeb, z toho 300 mld. bez výběrových řízení a 380 mld. za podivných podmínek.“

Jiné, 14. říjen 2013:

„Tento stát obtěžuje občany s 200 formuláři, z toho 180 musí vyplňovat podnikatelé.“

Interview Daniely Drtinové, 10. říjen 2013:

„Dobře, ale stejný problém máme se starobními důchody, kde je vlastně deficit 50 miliard a každý rok vlastně se prohlubuje 10 miliard.“

Interview Daniely Drtinové, 10. říjen 2013:

„My máme dneska fakultní nemocnice, máme nemocnice, které patří krajům, máme soukromé nemocnice a je to samozřejmě o přerozdělování jako zdravotních pojišťoven, které mají vlastně, máme 7 zdravotních pojišťoven, které vyberou asi 260 miliard.“

Interview Daniely Drtinové, 10. říjen 2013:

„Senior je problém, my máme 2,3 miliona starobních důchodů a seniory.“

Interview Daniely Drtinové, 10. říjen 2013:

„Tenhle stát nakupuje ročně 680 miliard a z toho 300 miliard bez výběrového řízení.“

Interview Daniely Drtinové, 10. říjen 2013:

„Takže například židle na ministerstvu průmyslu nakupují za 2 tisíce korun a na jiným ministerstvu za 6 tisíc korun.“