Demagog.sk
Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera (ODS)

20 Pravda 7 Nepravda 6 Zavádějící 4 Neověřitelné

Osobní webová stránka politika
Zobrazit životopis politika

Výroky

Jiné, 31. prosinec 2016:

„Za všechno můžu já.“

Jiné, 6. říjen 2014:

„Zaměstnává to 700 lidí, to je největší třetí zaměstnavatel v Teplicích (hazard).“

Jiné, 6. říjen 2014:

„My těch milion a půl, co jsme ušetřili, vyhráli jsme soud, dáme do nemocnice, pořídíme polohovací lůžka.“

Jiné, 6. říjen 2014:

„V České republice se prosází přes 100 miliard korun, ale nejsou to zdaleka jen herny, Sportka, sportovní sázení…“

Jiné, 6. říjen 2014:

„Těch hostů přijelo třikrát více než v minulém roce (v pořadu se hovoří o turistech z arabských zemí, pozn. Demagog).“

Jiné, 6. říjen 2014:

„Moderátorka: Vaše zastupitelka chtěla prosadit přijetí městské vyhlášky, která by zakazovala zahalování obličeje ženám (…) Kubera: Žádný takový návrh neexistuje. (…) Ten návrh usnesení zastupitelstva bylo, že se ukládá radě města zjistit na Ministerstvu vnitra, zda zastupitelstvo může takovou vyhlášku vydat. To je přesná citace. (…) My máme už výsledek, rada už ho dokonce projednala 3. října. Ten výsledek zní, že podle názoru Ministerstva (…) není možné vydat takovou vyhlášku, neboť naše zákony jsou dostatečné, a každý, kdo je požádán strážníkem nebo příslušníkem Policie ČR je povinen odhalit tvář, aby bylo možno zjistit jeho totožnost. V případě, že tak neučiní (…), tak je povinen zaplatit pokutu.“

Jiné, 6. říjen 2014:

„Pokud jde o příjmy města (z turismu), tak příjmy mají Lázně, to je akciová společnost, město z toho nemá ani korunu.“

Jiné, 6. říjen 2014:

„Město nevybírá lázeňský poplatek (…), my jsme ho dali na podporu lázní, (jsou to) jediné lázně v Čechách, kde se neplatí lázeňský poplatek.“

Jiné, 6. říjen 2014:

„Kubera: V Londýně dávají 500 liber za odhozenou lahev. Moderátorka: A podle našich zákonů je ta pokuta jaká? Kubera: 2 000 maximum.“

Jiné, 6. říjen 2014:

„Na jednoho léčeného, na jedno léčené dítě přijede 15 osob, které přijedou jako velká rodina.“