Demagog.sk
Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek (TOP 09)

226 Pravda 52 Nepravda 24 Zavádějící 59 Neověřitelné

Osobní webová stránka politika
Zobrazit životopis politika

Výroky

Otázky Václava Moravce, 2. září 2012:

„Podíváte-li se na další údaje jako průměrná míra nezaměstnanosti, inflace, a především úroková míra, to znamená, za kolik jsou ochotni věřitelé těm státům půjčovat. Tak jsme v situaci, kterou nám naopak ty sousedé mohou závidět ve všech ostatních (Miroslav Kalousek říká, že nelze hodnotit ekonomickou situaci státu vůči sousedním státům pouze na základě HDP, pozn.).“

Otázky Václava Moravce, 2. září 2012:

„A to bohužel souvisí s tím, jakou důvěru mají všechny subjekty včetně států. Jakou důvěru mají věřitelů, kteří jim půjčují peníze. A z tohoto hlediska si Česká republika stojí mnohem lépe, než třeba celá řada zemí bývalé patnáctky Evropské unie.“

Otázky Václava Moravce, 2. září 2012:

„Červencová prognóza, Česká národní banka uváděla 0,8, my 1 procento (HDP na příští rok, pozn.).“

Otázky Václava Moravce, 2. září 2012:

„A podíváme-li se na čísla nezaměstnanosti, inflace a především průměrné úrokové míry, jakou důvěru tedy mají Polsko a Slovensko ve vztahu k České republice, když si půjčují peníze, tak prostě nemohu říct nic jiného, než že finanční trhy věří budoucí prosperitě, České republice víc.“

Otázky Václava Moravce, 2. září 2012:

„My jsme přece řekli zcela zřetelně, tady si troufnu říct, že TOP 09 to měla i ve svém volebním programu, že v souvislosti s penzijní reformou nevylučujeme navýšení některých nepřímých daní. Zejména tedy DPH.“

Otázky Václava Moravce, 2. září 2012:

„Rozpočet na rok 2012 předpokládal nárůst spotřeby domácností zhruba o 4 %.“

Otázky Václava Moravce, 2. září 2012:

„V letošním roce z 10 na 14 % stoupla snížená sazba, ale spotřeba v té snížené sazbě zůstala stejná ta nepoklesla. Poklesla spotřeba u zboží v základní sazbě.“

Otázky Václava Moravce, 2. září 2012:

„68 % toho úsilí o konsolidaci rozpočtů se odehrává na výdajové straně.“

Otázky Václava Moravce, 2. září 2012:

„Jedna z těch věcí, které měla vláda a má ve svém programovém prohlášení, je samozřejmě úspora mzdových objemů ve veřejné správě, ve státní správě, v případě, v případě státu a během jejího funkčního období skutečně o 20 % oproti autonomnímu vývoji.“

Otázky Václava Moravce, 2. září 2012:

„Maximálně dvě země staré 15 mají registrační pokladny.“