Demagog.sk
Tomáš Chalupa

Tomáš Chalupa (ODS)

9 Pravda 0 Nepravda 2 Zavádějící 3 Neověřitelné

Osobní webová stránka politika
Zobrazit životopis politika

Výroky

Jiné, 30. květen 2013:

„V současnosti míří na skládky 55 procent z 32 milionů tun ročně vytvořeného komunálního odpadu v Česku. Podle Chalupy je Česko v Evropě výjimečné svým vysokým podílem skládkování na celkovém nakládání s odpadem.“

Otázky Václava Moravce, 19. květen 2013:

„Dneska v České republice takto využíváme něco přes 30% a my říkáme, a je to jak v zákoně, tak ve strategii, tak to, co jsme sdělili jako dlouhodobou strategii do Bruselu, tak v koncepci životního prostředí, tak říkáme, že bychom se chtěli dostat k oněm kýženým padesáti procentům. (v recyklaci — pozn. Demagog.cz)“

Otázky Václava Moravce, 19. květen 2013:

„…říkáme, že bychom se chtěli dostat k oněm kýženým padesáti procentům. Jsou místa v České republice a města, která to už dnes dosahují. Jako třeba Olomouc, která je nad 50%. (v recyklaci — pozn. Demagog.cz)“

Otázky Václava Moravce, 19. květen 2013:

„Druhá část, co udělat s tou druhou polovinou, která je. My dneska v ní máme 10% využito tak, že z ní vyrábíme elektřinu nebo teplo nebo dohromady elektřinu a teplo.“

Otázky Václava Moravce, 19. květen 2013:

„Čili jestliže dneska je nějakých 500 korun a je to výsledek jakési trajektorie, že od roku 2002 postupně ten poplatek stoupá na těch 500 korun. (poplatek za skládkování — pozn. Demagog.cz)“

Otázky Václava Moravce, 19. květen 2013:

„My máme problém v tom, že jako země ukládáme o několik milionů tun odpadů ročně na skládky víc, než k čemu jsme se zavázali v evropské legislativě, a co máme dávno dělat, 55 % našeho obecního, komunálního odpadu končí na skládkách.“

Otázky Václava Moravce, 19. květen 2013:

„Jenom doplním, že u těchto skládek jejich stávající kapacita u drtivé většiny z nich končí v horizontu 6 let. To znamená, i kdybychom chtěli dosáhnout stavu, že zakážeme ty skládky v tom horizontu 10 let, což je velmi převratná myšlenka, tak u řady z nich stejně budeme ještě muset rozšířit tu kapacitu.“

Otázky Václava Moravce, 19. květen 2013:

„…zkrátka v České republice máme v tuto chvíli 3 zařízení, spalovny v angličtině je to hezký výraz waste-to-energy, zkrátka zpracování odpadů na energii…“

Otázky Václava Moravce, 19. květen 2013:

„…malešická spalovna v Praze v debatách o zplodinách má stanoven limit dioxinu obdobný jako je v celé Evropské unii, dosahuje 10 % tohoto limitu. Má 90% rezervu a platí to pro všechny ostatní látky, které jsou buď 50 nebo 90.“

Otázky Václava Moravce, 19. květen 2013:

„20 tisíc domácností v Praze je díky této spalovně závislé na elektřině vyrobené z odpadů v Praze. (malešická spalovna — pozn. Demagog.cz)“