Demagog.sk
Petr  Nečas

Petr Nečas (ODS)

121 Pravda 18 Nepravda 9 Zavádějící 24 Neověřitelné

Výroky

Otázky Václava Moravce, 17. únor 2013:

„Mimochodem za sociálnědemokratických vlád jsme se pohybovali až na 17. místě, to znamená, měli jsme tehdy jednu z nejvyšších nezaměstnaností v rámci Evropské unie.“

Otázky Václava Moravce, 17. únor 2013:

„V průměru jenom 7 % u nás zaměstnaných lidí má částečný pracovní úvazek, kdežto průměr Evropské unie je přes 20 %.“

Otázky Václava Moravce, 17. únor 2013:

„Instalovaný výkon solárních elektráren u nás v podstatě je vyšší, než je výkon celé dukovanské jaderné elektrárny a vyšší než je, než je výkon Temelína.“

Otázky Václava Moravce, 1. leden 2013:

„I na Slovensku došlo k úpravám volebního zákona pro volbu prezidenta republiky po prvních volbách.“

Otázky Václava Moravce, 1. leden 2013:

„Údaje, které máme, ukazují, že například na dani z přidané hodnoty se ve skutečnosti vybralo v loňském roce více než v roce předloňském.“

Otázky Václava Moravce, 9. červen 2013:

„Ústřední povodňová komise a Ústřední krizový štáb včera (řečeno v neděli, 9.6.2013, pozn.) pod mým vedením vyhlásili plošně druhý stupeň povodňové aktivity na území celých Čech s výjimkou Pardubického kraje. Je to právě proto, aby byly monitorovány všechny toky i potůčky.“

Otázky Václava Moravce, 9. červen 2013:

„Zaprvé Vltavská kaskáda tak, jak byla projektována, stavěna od třicátých let minulého století až do šedesátých let minulého století, nebyla primárně dělána jako protipovodňové opatření. Je to jeden z úkolů, který plní, ale nikoliv, nikoliv ta soustava přehrad takto byla budována.“

Otázky Václava Moravce, 9. červen 2013:

„Je zajímavé, že například ve dvacátém století prakticky se záplavy a povodně u nás nevyskytovaly v nějakém větším měřítku. Naopak devatenácté století na ně bylo velmi bohaté“

Otázky Václava Moravce, 9. červen 2013:

„Máme v tuto chvíli (9.6.2013, poledne, pozn.) potvrzených deset obětí. A další zhruba 4 pohřešované. Velká část těch obětí jsou zbytečné oběti. Jsou důsledkem neopatrnosti. Někde dokonce hazardu.“

Otázky Václava Moravce, 9. červen 2013:

„Územní plány a konkrétní vytyčení třeba katastru obcí, které jsou určeny pro zástavbu, jsou v rukou samosprávných orgánů.“

Otázky Václava Moravce, 9. červen 2013:

„Jednoznačně bylo stanoveno od počátku, že redukce v rámci Českého hydrometeorologického ústavu se nesmí týkat předpovídání povodní a živelných katastrof. Nesmí omezit jejich funkčnost. Takže tam, kde došlo k úsporám, tak došlo k úsporám třeba v oblasti administrativy, v oblasti kontroly některých vrtů a některých prvků. Ale ta frekvence a operativnost dat, které jsou zpracovávány, se nezmenšila.“

Otázky Václava Moravce, 9. červen 2013:

„Tak musím říci, že jenom za poslední dva roky v protipovodňových opatřeních bylo proinvestováno přes dvě miliardy korun, to znamená v systému hrází, poldrů a podobně.“

Otázky Václava Moravce, 9. červen 2013:

„(Já chci říci, že tam zaznělo z roku 2007, že má být celkově v různých programech protipovodňových opatření proinvestováno 15 miliard korun.) A já chci říci, že drtivá většina z nich včetně letošního roku, od toho roku 2008 opravdu proinvestována byla. Jenom do protipovodňových opatření, jako jsou poldry, hráze a podobně, šlo od toho roku 2007 více než 10 miliard korun. Další zhruba 3 miliardy korun šly do soustavy vodních nádrží. To znamená úprava rybníků a vodních nádrží, odbahňování případně výstavba nových vodních nádrží.“

Otázky Václava Moravce, 9. červen 2013:

„Za poslední dva roky od nástupu mé vlády se začaly tyto částky (investice do protipovodňových opatření, pozn.) zvyšovat.“

Otázky Václava Moravce, 9. červen 2013:

„A jenom za poslední dva roky jsou to dvě miliardy ročně. Dvě miliardy ročně. Já znovu připomínám ta čísla, která tam zazněla. V protipovodňových opatřeních v letech 2002 až 2007, a opakuji z vašeho příspěvku, bylo proinvestováno 4 miliardy korun. Od toho roku 2007 do roku 2013 je to téměř 15 miliard korun dohromady ve třech oblastech. Čili to tempo investic do protipovodňových opatření se výrazně zvýšilo.“