Demagog.sk
Martin Pecina

Martin Pecina (Nez.)

35 Pravda 5 Nepravda 4 Zavádějící 7 Neověřitelné

Osobní webová stránka politika
Zobrazit životopis politika

Výroky

Otázky Václava Moravce, 1. prosinec 2013:

„My jsme se asi před měsícem sešli s panem premiérem a s panem ministrem práce a sociálních věcí a bavili jsme se o tom, jestli pokračovat v té cestě, kterou začala Nečasova vláda anebo se vrátit k tomu původnímu návrhu (Pecina mluví o zákonu o státní službě — pozn. Demagog.cz).“

Otázky Václava Moravce, 1. prosinec 2013:

„(pokr. předchozího výroku) Dohodli jsme se na tom, že se vrátíme k tomu původnímu návrhu, protože ten nám připadá smysluplný a hlavně rychleji realizovatelný nebo ne hlavně, ale také rychleji realizovatelný.“

Otázky Václava Moravce, 1. prosinec 2013:

„To ten zákon původně připravilo, mělo ho v gesci (myšleno je Ministerstvo práce a soc. věcí v případě zákona o státní službě — pozn. Demagog.cz). A potom se to přesunulo na Ministerstvo vnitra, až vlastně před dvěma lety.“

Otázky Václava Moravce, 1. prosinec 2013:

„A pak jsou tam v zásadě dvě otázky, je jich tam víc, ale jsou tam v zásadě dvě otázky zásadní politické a sice jakou sílu bude mít generální ředitel státní služby, pokud vůbec bude, a jakou sílu bude mít státní tajemník na ministerstvu, protože ten bude určitě. A v tom původním, v tom Nečasově návrhu bylo, že snad ten generální ředitel vůbec nebude nebo byla to jedna z variant.“

Otázky Václava Moravce, 1. prosinec 2013:

„Šéf Bezpečnostní informační služby je jmenován, odvoláván vládou České republiky bez udání důvodu. Čili teoreticky si vláda může sednout a říct, že toho pána odvolává, on je na dobu neurčitou, a že tam jmenuje někoho jiného.“

Otázky Václava Moravce, 1. prosinec 2013:

„A na druhou stranu, na druhé straně té škály je například prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, kterého navrhuje parlament, jmenuje prezident a odvolat je možné ho jedině ze zákonných důvodů. A jak je to problematické, jsme viděli na případě pana Dohnala. Podobnou pozici má předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který je navrhován vládou, jmenován prezidentem. Odvolat ho může prezident na návrh vlády a ještě jenom ze zákonných důvodů a má pevné období.“

Otázky Václava Moravce, 1. prosinec 2013:

„Václav MORAVEC: Návrh státního rozpočtu na příští rok přitom počítá s tím, že dojde k navýšení počtu policistů ze současných 39 na 40 tisíc. Už jste, pane ministře, dohodnuti s policejním prezidentem, ve kterých momentech výkonu přímé služby bude posíleno, navýšeno těch tisíc policistů? Martin PECINA: Ano. Pan policejní prezident za mnou byl s návrhem, já jsem ho schválil. Ta představa je taková, že z té tisícovky půjde zhruba 925, tuším, policistů do výkonu, do krajů, (…) A zhruba 75 policistů zůstane na centrále, to znamená na Policejním prezidiu a celorepublikových útvarech a z toho zhruba polovina jde na ochranku, protože ochranná služba potřebuje přidat lidi, ne na ochranu ústavních činitelů, ale na ochranu budov…“

Otázky Václava Moravce, 1. prosinec 2013:

„…protože ochranná služba potřebuje přidat lidi, ne na ochranu ústavních činitelů, ale na ochranu budov, protože to se málo ví, to je jeden z největších útvarů policie a největší celorepublikový útvar policie.“

Otázky Václava Moravce, 1. prosinec 2013:

„Máme tady několik let problematiku kybernetické bezpečnosti a na kybernetickou bezpečnost tohoto státu dohlíží Národní bezpečnostní úřad…“

Otázky Václava Moravce, 1. prosinec 2013:

„(pokr. předchozího výroku — pozn. Demagog.cz)…který pro tyto účely, pro zřízení toho centra, kterému se říká CERT, tak pro zřízení tohoto centra před několika lety pořídil budovu a od příštího roku by měla být chráněna.“