Demagog.sk
Tereza  Bernardová

Tereza Bernardová (LEV21)

4 Pravda 1 Nepravda 2 Zavádějící 2 Neověřitelné

Výroky

Interview Daniely Drtinové, 27. září 2013:

„A to je to, že dnes ministerstvo průmyslu a obchodu vytipovalo ideální partnery jako země pro nás, například Čínu, Rusko, Brazílii, Indii, a ministerstvo zahraničí vytipovalo státy jako Afghánistán, Mongolsko.“

Interview Daniely Drtinové, 27. září 2013:

„Máme zpracovaný program na dlouhodobé fungování státu i na vyvedení státu z krize. První věc, kvalitní čerpání evropských peněz. Určitě druhá věc, která se týká korupce ve veřejných zakázkách, i na toto máme vytvořený program, který se týká dvou úřadů. Jedním z nich by byl takzvaný úřad státní expertízy, který by vůbec zkoumal, jestli ta daná veřejná zakázka má smysl. Druhým úřadem by byl takzvaný centrální úřad pro veřejné zakázky, který by dohlížel na to, jak ta zakázka funguje. A třetí, takovým konečným bylo vyvěšení všech těchto zakázek samozřejmě na internetu, aby k nim měl každý přístup.“

Interview Daniely Drtinové, 27. září 2013:

„Tak s druhým pilířem, my jsme byli zásadně proti druhému pilíři.“

Interview Daniely Drtinové, 27. září 2013:

„…jsme osmá nejméně zadlužená země z Evropské unie.“

Interview Daniely Drtinové, 27. září 2013:

„Například v Německu tato kvóta je někde, někde od 8 tisíc eur za rok, jakmile je ten rámec překročen, tak je to vždycky o 2 procenta navíc.“

Interview Daniely Drtinové, 27. září 2013:

„…dnes už je na sociálním pojištění deficit něco kolem 40 miliard. On je paradox na tom to, že dříve tomu tak nebylo. Na přelomu roku 2007 a 2008 tam byl přebytek 50 miliard korun. Ten deficit se stal, a to z důvodu Topolánkovy vlády, kdy v té době snížil pan Topolánek sociální pojištění u podnikatelů.“

Interview Daniely Drtinové, 27. září 2013:

„A to právě z toho důvodu, že nemocnice nakupují zbytečné drahé zařízení a přístroje. Například jsem se setkala s nemocnicí, kde si… v jednom kraji, kde si zakoupili magnetickou rezonanci, o 20 kilometrů dál byla nemocnice, která už ji měla.“

Interview Daniely Drtinové, 27. září 2013:

„Léčiva jsou velmi drahá pro Českou republiku. Ten problém se týká výrobců léčiv, kteří nám prodávají s kurzem za euro 31 korun.“

Interview Daniely Drtinové, 27. září 2013:

„Tereza BERNARDOVÁ: Tak například kvóty pro ženy v politice. Daniela DRTINOVÁ: Ty jsem v programu neviděla. Tereza BERNARDOVÁ: Jsou v programu.“