Demagog.sk
Tomáš Vandas

Tomáš Vandas (DSSS)

2 Pravda 2 Nepravda 2 Zavádějící 0 Neověřitelné

Osobní webová stránka politika
Zobrazit životopis politika

Výroky

Interview Daniely Drtinové, 16. říjen 2013:

„Takže tady se bohužel v uplynulých letech stalo to, že zdraví se proměnilo v jakousi obchodní komoditu a buď máš peníze, tak budeš zdravý, máš naději na vyléčení. A pokud nemáš, tak máš prostě smůlu.“

Interview Daniely Drtinové, 16. říjen 2013:

„Samozřejmě tím, jak jsme se stali členy Evropské unie, tak postupně dochází k tomu, že se pravomoce národní vlády přenáší do bruselského centra. Dneska musíme aplikovat a aplikujeme různé vyhlášky a nesmyslná nařízení kolikrát Evropské komise…“

Interview Daniely Drtinové, 16. říjen 2013:

„Konkrétní, já vám konkrétní pravomoc (kterou ČR ztratila — pozn. Demagog.cz), například to, že Brusel, bruselská komise bude moci přidělit kvóty České republice v počtu imigrantů.“

Interview Daniely Drtinové, 16. říjen 2013:

„Ale to jsou samozřejmě, jak říkám, to je ta hospodářská oblast, protože my jsme samozřejmě dneska v situaci, kdy Brusel určuje hospodářskou politiku Evropské unie a my tedy nemáme šanci, pokud Evropská komise nařídí jakákoliv omezení našeho vývozu, nemáme šanci se bránit.“

Interview Daniely Drtinové, 16. říjen 2013:

„Samozřejmě naším cílem je zrušit Senát jako neefektivní horní komoru parlamentu, a to navzdory tomu, že dnes plní úlohu rozpuštěné Poslanecké sněmovny. Podle nás 500 milionů korun ročně (…) naprosto vyhozenými prostředky.“

Interview Daniely Drtinové, 16. říjen 2013:

„Jsou to rozdílné politické subjekty, každý měl jiný znak, IČO a podobně…Jsou tam určitě programové odlišnosti“