Demagog.sk
Radim Špaček

Radim Špaček (KČ)

4 Pravda 0 Nepravda 0 Zavádějící 0 Neověřitelné

Výroky

Interview Daniely Drtinové, 18. říjen 2013:

„A když se podíváme na fungující monarchie, kterých je v Evropě zhruba 12…“

Interview Daniely Drtinové, 18. říjen 2013:

„Mimo jiné se ukázalo i tím, že v rámci toho personálního zemětřesení, které teda tato vláda provádí ve všech resortech, tak že odvolali i paní Šimůnkovou z postu ředitelky odboru.“

Interview Daniely Drtinové, 18. říjen 2013:

„Daniela DRTINOVÁ: Tak proč by se měla Česká republika změnit na konstituční monarchii. Vznik státu považujete za nejvážnější omyl československé politiky. To píšete v programu. Radim ŠPAČEK: Ano, to píšeme v programu a má to tedy několik, několik rozměrů. První je to, co jste naznačila, že vznik nebo rozpad toho podunajského mocnářství opravdu považujeme za strašlivý omyl.“

Interview Daniely Drtinové, 18. říjen 2013:

„Ne, ne, ne, ale už teď, už teď při udělování státního občanství je vyžadována zkouška z češtiny, aby se ten adept dokázal vůbec domluvit na úřadech, dokázal domluvit ve škole, prostě se zbytkem společnosti.“