Demagog.sk
Karolína Peake

Karolína Peake (LIDEM)

40 Pravda 5 Nepravda 3 Zavádějící 6 Neověřitelné

Osobní webová stránka politika
Zobrazit životopis politika

Výroky

Otázky Václava Moravce, 14. duben 2013:

„A srovnávat to se skandinávskými zeměmi, které jsou v žebříčku Transparency International vnímání korupce v oněch státech na úplně jiných místech, v první desítce, nikoliv až na 53. místě jako České republika,…“

Otázky Václava Moravce, 14. duben 2013:

„Už je i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o tom, že pokud smlouva obsahuje obchodní tajemství, pak smlouva jako taková obchodním tajemstvím není a musí být zveřejněna.“

Otázky Václava Moravce, 3. únor 2013:

„Pouze strana LIDEM z parlamentních stran má transparentní účet a několik neparlamentních stran. Jinak žádná strana transparentní účet nemá.“

Otázky Václava Moravce, 3. únor 2013:

„Teď jsme právě měli v Senátu rozšíření pravomocí NKÚ na obce, kraje a podniky se stáním nebo obecním podílem. Ze senátorského Klubu pro obnovu demokracie — KDU-ČSL a nezávislí pro to hlasovali dva. Ani jeden z nich z KDU-ČSL.“

Otázky Václava Moravce, 25. listopad 2012:

„Ministerstvo vnitra tento zákon předkládalo do vlády ve dvou variantách, kdy navrhovalo možnost kontroly úplně všech podpisů. To byla jedna varianta. A druhá varianta byla kontrola pouze vzorku.“

Otázky Václava Moravce, 16. červen 2013:

„Vláda skutečně jenom, že uvolnila ruce orgánům činným v trestním řízení, ale i vytvořila nástroje. Nástroj typicky posílení institutu spolupracujícího obviněného je využíván zjevně, jak v této kauze, tak v kauze Davida Ratha. To jsou všechno věci, které skutečně rozplétat korupci pomáhají významně a s tím přišla tato vláda.“

Otázky Václava Moravce, 14. duben 2013:

„Já jsem velmi bojovala o to, aby byl zřízen, byť minimalistický, tak speciální nezávislý úřad pro dohled nad financováním politických stran. Bohužel při politických jednáních, která jsme o tom vedli v Poslanecké sněmovně, se tři nejsilnější strany, sociální demokracie, ODS a komunisté postavili zásadně proti.“

Otázky Václava Moravce, 14. duben 2013:

„Nejvyšší kontrolní úřad nevede správní řízení a nevydává sankce, neukládá pokuty.“

Otázky Václava Moravce, 14. duben 2013:

„Finanční úřady, i to jsme prozkoumávali, zase nesplňují tu podmínku nezávislosti, kterou po nás chce Rada Evropy a GRECO. Finanční úřady jsou podřízené orgány Ministerstva financí.“

Otázky Václava Moravce, 14. duben 2013:

„Skutečně jediným řešením se ukázal být ten nezávislý úřad (pro dohled nad financováním politických stran, pozn.), případně správní soudnictví. Správní soudnictví — proti tomu se postavil jak Nejvyšší správní soud, tak Legislativní rada vlády.“

Otázky Václava Moravce, 14. duben 2013:

„Tak podívejte se, členů vlády je 14 nebo 15. Většinu mají strany TOP 09 a ODS. My jsme za stranu LIDEM dva ministři plus předseda Legislativní rady vlády.“

Otázky Václava Moravce, 14. duben 2013:

„…zavádíme transparentní účty, tím, že zavádíme povinnost vyvěšovat výroční zprávy na webové stránky jednotlivých politických stran, ne tak, jako je to nyní, pouze v knihovně Poslanecké sněmovny…“

Otázky Václava Moravce, 14. duben 2013:

„Jediná politická strana v Parlamentu zastoupená, která má transparentní účet, to znamená, vidíte všechny pohyby na jejím účtu, je strana LIDEM.“

Otázky Václava Moravce, 14. duben 2013:

„Já jsem sama předložila vládě návrh na úspory a rušení úřadů ve výši 15 miliard korun.“

Otázky Václava Moravce, 14. duben 2013:

„Já mám pocit, že jsme tady nedávno ještě měli 29 letého, nebo 30 letého ministra dopravy. Není to tak dlouho, co jsme měli, nevím, jak starého premiéra. 31 letého.“