Demagog.sk
Zdeněk Ondráček

Zdeněk Ondráček (KSČM)

5 Pravda 0 Nepravda 1 Zavádějící 2 Neověřitelné

Výroky

Máte slovo, 28. listopad 2013:

„A teď se jenom podívejme třeba, co tam máte napsáno (Ministerstvo dopravy, pozn. Demagog.CZ), že zpoplatníme dalších tisíc kilometrů vzniklých rychlostních komunikací a dálnic. Vzniklých, nikoliv vybudovaných. Prostě Ministerstvo dopravy změní silnice první třídy na rychlostní komunikace, změní rychlostní komunikace na dálnice a lidem napálí dálniční známky a poplatky.“

Máte slovo, 28. listopad 2013:

„Pokud mluvíte o BIS, tak samozřejmě BIS nám už mnoho let říká o prorůstání korupce, popřípadě mafií do státní správy a samosprávy.“

Máte slovo, 28. listopad 2013:

„Podněty, které (BIS, pozn. Demagog.CZ) má nebo informace, které má, policii předávala, tak je předává soukromým bezpečnostním službám“

Máte slovo, 28. listopad 2013:

„Zprávy BIS jsou stejné, řekněme, za posledních pět šest let jsou neměnné. Když se na to podíváte na ty zprávy BIS, aspoň ty, které jsou zveřejněny, ty úseky, tak se to tam překlápí každý rok.“

Máte slovo, 28. listopad 2013:

„Protože nebyly nastavený, zaprvé nebyly vytvořený materiálně technický podmínky, nebyly vytvořený další podmínky pro ten výkon práce (v protikorupční policii, pozn. Demagog.CZ)“

Máte slovo, 28. listopad 2013:

„Podívejte se, byl jsem 23 let u policie.“

Máte slovo, 28. listopad 2013:

„Policie je zpolitizována od doby, co přišel na Ministerstvo vnitra pan Langer. Ten zpolitizoval policii (…) Dosazováním do klíčových pozic samozřejmě lidi, který mu byli loajální, za odměny, za zvyšování různých osobních výhod, které pro ně byly. To znamená, do té doby policie neměla takové pravomoci nebo takové prostředky.“

Máte slovo, 28. listopad 2013:

„Ale když jsme mluvili o tom Ministerstvu dopravy a třeba o kauze ŘSD, tak vy jste byl na Ministerstvu dopravy (obrací se na Víta Bártu, pozn. Demagog.CZ), tak můžeme třeba říct, já jsem podával trestní oznámení na firmu Kapsch, systém výběru mýtného. Samozřejmě policie to odložila, že tam o nic nejde.“