Demagog.sk
Miloš Vystrčil

Miloš Vystrčil (ODS)

4 Pravda 2 Nepravda 0 Zavádějící 1 Neověřitelné

Osobní webová stránka politika
Zobrazit životopis politika

Výroky

Máte slovo, 28. listopad 2013:

„Já jsem žádné peníze důchodcům a tělesně postiženým nebral.“

Máte slovo, 28. listopad 2013:

„A dneska nám vykládáte (reakce na Zdeňka Ondráčka, pozn. Demagog.CZ), jak se tady rozmáhá korupce, když Česká republika je na tom v průměru velmi podobně jako mnoho jiných států .“

Máte slovo, 28. listopad 2013:

„Index korupce je dlouhodobě, od roku 1996 až doteďka, pořád zhruba stejný. Index vnímání korupce byl v roce 1996 5,2, dneska je 4,9.“

Máte slovo, 28. listopad 2013:

„Přijaly se první zákony (za Nečasovy vlády, pozn. Demagog.CZ), anonymní akcie. (…) Je tady protikorupční strategie.“

Máte slovo, 28. listopad 2013:

„Já jenom řeknu jednu větu. Já jsem v poslanecké lavici neseděl (v předchozích volebních obdobích, pozn. Demagog.CZ).“

Máte slovo, 28. listopad 2013:

„Bylo to díky tomu, že místo toho, aby (bývalá vládní koalice, pozn. Demagog.CZ) pracovala pro lidi, tak se hádali mezi sebou. Já jsem to velmi často kritizoval.“

Máte slovo, 28. listopad 2013:

„(Zákon o úřednících) nebyl přijat, byl připraven. Mezitím se (koalice) rozpadla.(Pokračuje ve stejném duchu) Zákon o střetu zájmů, zákon o svobodném přístupu k informacím, rozkrývání konečných vlastníků, ochrana oznamovatelů, finanční kontrola, audit. (poznámky Demagog.CZ).“