Demagog.sk
Luboš  Měkota

Luboš Měkota (Nez.)

0 Pravda 0 Nepravda 0 Zavádějící 0 Neověřitelné

Výroky

Jiné, 31. prosinec 2013:

„„Podle právní analýzy, kterou jsme si nechali zpracovat, je horní zákon nadřazen i zákonu stavebnímu, kterým se zase řídí plány územních celků, tedy i budoucí rozvoj Ústeckého kraje.““