Demagog.sk
Vláda České republiky

Vláda České republiky (Nez.)

0 Pravda 0 Nepravda 0 Zavádějící 0 Neověřitelné

Výroky

Jiné, 29. leden 2014:

„Maximálně možné vyčerpání prostředků programového období EU 2007–2013 považujeme za jeden ze zásadních faktorů nastartování rozvoje ČR a stabilizace státního rozpočtu, proto této problematice budeme věnovat velkou pozornost. Za tímto účelem ustavíme expertní krizové ad hoc týmy.“

Jiné, 29. leden 2014:

„Dokončíme vyjednávání podmínek pro čerpání prostředků v programovém období EU 2014–­2020 a to tak, abychom dosáhli maximálního možného efektu pro rozvoj ČR a v co nejvyšší míře využili možné synergické efekty. Čerpání v novém programovém období bude strategicky řízeno a bude zaměřeno na naplňování strategie rozvoje ČR. Přitom musíme vycházet z již předjednaných podmínek, aby nedošlo k značnému zpoždění zahájení čerpání.“

Jiné, 29. leden 2014:

„Budeme hájit rovnoprávné postavení českých zemědělců a potravinářů v rámci Evropské unie, především nediskriminační přístup k rozpočtovým prostředkům Evropské unie a rozvojovým programům. V oblasti národních a regionálních dotací uděláme maximum pro narovnání podmínek českým zemědělcům a potravinářům v rámci EU.“

Jiné, 29. leden 2014:

„Prosadíme racionální novelizaci procesu EIA v návaznosti na evropské standardy při zachování ochrany životního prostředí a neohrožení hospodářství České republiky.“

Jiné, 29. leden 2014:

„Zapojíme Českou republiku do evropské sítě center excelence (dovybavení špičkových specializovaných pracovišť) a zajistíme jejich efektivní dostupnost pro pacienty.“

Jiné, 29. leden 2014:

„Podpoříme účast vědců z České republiky v programech Evropské výzkumné rady a zapojení tuzemských pracovišť do evropské infrastruktury výzkumu a vývoje, jednou z cest je specifické kofinancování.“

Jiné, 29. leden 2014:

„Posílíme odpovědnost za výsledky dosahované ve výzkumu a vývoji za veřejné prostředky, včetně zpřístupňování výsledků v souladu s požadavky EU (Horizon 2020).“