Demagog.sk
Klára  Samková

Klára Samková (Úsvit)

4 Pravda 5 Nepravda 1 Zavádějící 3 Neověřitelné

Zobrazit životopis politika

Výroky

Jiné, 8. květen 2014:

„Společné (armádní) vedení máme momentálně v NATO.“

Jiné, 8. květen 2014:

„Václav Moravec: Jak se projevila Lisabonská smlouva ve společné zahraniční a bezpečnostní politice? Klára Samková: Dala jí právní subjektivitu.“

Jiné, 8. květen 2014:

„(EU) má 44 000 úředníků.“

20 minut Radiožurnálu, 30. leden 2014:

„Možná také z důvodu souhlasu s panem Okamurou v řadě věcí. Je to můj klient, rok a půl spolu spolupracujeme na řadě kauz.“

20 minut Radiožurnálu, 30. leden 2014:

„Ale na druhou stranu také bych chtěla zamezit tomu, aby se tady na Evropskou unii kde kdo vymlouval, že nám to zlý Brusel přikazuje a vlastně to velmi často vůbec není pravda a je to jenom potupná záminka.“

20 minut Radiožurnálu, 30. leden 2014:

„Já jsem seděla dva roky v rozkladové komisi Ministerstva vnitra pro azylovou politiku…“

20 minut Radiožurnálu, 30. leden 2014:

„Není to možný a jestliže jsou tady studie, které nám říkají, že do roku 2050 má do Evropské unie emigrovat až 1,3 miliardy lidí, přičemž Evropská unie má 500 milionů lidí, no, tak žádná Evropská unie už nebude.“

20 minut Radiožurnálu, 30. leden 2014:

„Já chápu velmi dobře jako právník lidskoprávní úmluvy, chápu třeba dlouhodobou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva v článku 8, právo na rodinný a soukromý život, který zcela jednoznačně ochraňuje slučování rodin ,a celou tady tu problematiku, která se ale imigrantů, těch, o kterých teďka hovoříme, vůbec netýká.“

20 minut Radiožurnálu, 30. leden 2014:

„Co dělá pro Ukrajinu a ukrajinský Maidan, aby se situace zklidnila. Ve srovnání s tím, co nabízí Rusko, Evropská unie, ať se na mě nikdo nezlobí, ale nedělá nic.“

20 minut Radiožurnálu, 30. leden 2014:

„Prosím vás, víte, za kolik pracují ukrajinští dělníci nekvalifikovaní, kteří jsou tady ilegálně? Za 40 korun. Jsou nepojištění, jsou bez zdravotního pojištění, pracují 12 a víc hodin denně.“