Demagog.sk
Pavel Telička

Pavel Telička (ANO 2011)

18 Pravda 3 Nepravda 1 Zavádějící 3 Neověřitelné

Výroky

Jiné, 8. květen 2014:

„Jsem členem poradního orgánu Evropské komise.“

Jiné, 26. březen 2014:

„V tuto chvíli Česko neplní Maastrichtská kritéria.“

Jiné, 26. březen 2014:

„Nechceme, aby se Česko ocitlo v situaci zemí typu Řecka nebo Španělska, které sotva plnily kritéria, tak usilovaly o přijetí eura.“

Jiné, 26. březen 2014:

„…i Evropského parlamentu – byť ten o této otázce rozhodovat nebude… (míněno je, že EP nebude rozhodovat o rozšíření eurozóny, pozn.)“

Jiné, 26. březen 2014:

„Cena energie je v Evropě podstatně vyšší než třeba v USA.“