Demagog.sk
Lumír  Palyza

Lumír Palyza (ČSSD)

1 Pravda 0 Nepravda 1 Zavádějící 2 Neověřitelné

Zobrazit životopis politika

Výroky

ČT24, 10. září 2014:

„V Porubě nemáme žádnou továrnu, nic. A je tam skutečně problém s benzo(a)pyrenem na hlavních třídách, protože jsou tam ulice přetížené dopravou. Městskou hromadnou dopravou, osobními automobily.“

ČT24, 10. září 2014:

„Z pozice starosty městského obvodu, kde jsem starostou, taky sbíráme prostřednictvím Ostravských komunikací a jejich strojů prach, samozřejmě ta voda, která by měla spláchnout prach, tak je přece úplně jedno, jestli je používána a využita na strojích, které jsou sice starší, ale ten účinek udělají taky.“

ČT24, 10. září 2014:

„Bohužel se třeba otázka zeleného prstence, který měl být řešen, aby zachytával ten polétavý prach, tak se vcelku nepodařila až úplně do detailů, jelikož vysazování stromů nebylo provedeno úplně optimálně.“

ČT24, 10. září 2014:

„My jsme si jako obvody pomáhaly tím, že jsme žádaly MŽP o to, abysme mohly čerpat dotace na ozdravné pobyty žáků.“