Demagog.sk
Tomáš Macura

Tomáš Macura (ANO 2011)

2 Pravda 0 Nepravda 1 Zavádějící 3 Neověřitelné

Výroky

ČT24, 10. září 2014:

„Ze všech objektivních měření vyplývá, že znečištění způsobené velkými průmyslovými zněčišťovateli je rozhodujícím faktorem životního prostředí v Ostravě.“

ČT24, 10. září 2014:

„Za poslední 4 roky se nezměnilo téměř nic (v oblasti kvality ovzduší — pozn. Demagog.cz).“

ČT24, 10. září 2014:

„Je třeba rozlišovat mezi situací, která se týká exhalací, to znamená emisí, které skutečně se pravděpobodně nějakým tempem snižují (…). A druhá věc se týká imisní situace, čili toho, co skutečně dýcháme. A imisní situace zůstává fakticky nezměněná.“

ČT24, 10. září 2014:

„Zbývá tady minimálně stovka autobusů, které jezdí na naftu, na špatné palivo, je tady spousta vozidel, které nemají v centru co dělat.“

ČT24, 10. září 2014:

„Kompetence města, pokud jde o vyhlašování nebo stanovování konkrétních individuálních emisních limitů, jsou v podstatě nulové (…). Především na úrovni kraje je kompetence k stanovení konkrétních emisních limitů pro jednotlivé průmyslové podniky.“

ČT24, 10. září 2014:

„Když se tady mluví o fondu, ze kterého by se měly platit ozdravné pobyty dětí, tak město to má jako jednu ze svých vizitek na svých webových stránkách, ale vezměme si, že se těch ozdravných pobytů účastní zhruba 3 nebo 4 procenta dětí v předškolním a školním věku.“