Demagog.sk
Pavel Grasse

Pavel Grasse (ProOl.)

3 Pravda 0 Nepravda 0 Zavádějící 0 Neověřitelné

Osobní webová stránka politika
Zobrazit životopis politika

Výroky

Předvolební rozhovory Mladé fronty , 26. září 2014:

„Participativní tvorba rozpočtu, kterou zmiňují i jiné strany, se odvíjí od toho, že město dá občanům šanci hlasovat o prioritách některých položek rozpočtu, případně i navrhovat některé položky. A tím tak mohou mírně směřovat rozvoj města.“

Předvolební rozhovory Mladé fronty , 26. září 2014:

„My v tom jdeme dál. V programu máme i participativní plánování. To znamená vše, co se týká činnosti samosprávy. Takže nejenom možnost vyjádřit se ke struktuře rozpočtu, ale i k tomu, jakým způsobem či v jakých lokalitách by se město mělo rozvíjet. A to i s dopadem do územního plánování, od něhož se vlastně odvíjí i priority rozpočtu.“

Předvolební rozhovory Mladé fronty , 26. září 2014:

„Například, když se stavěla Šantovka, u náhonu kolem ulice Domovina se nemyslelo na vodáky, chybí tu tak nyní například břehy na vystupování.“