Demagog.sk
Martin Major

Martin Major (ODS)

3 Pravda 2 Nepravda 2 Zavádějící 0 Neověřitelné

Osobní webová stránka politika
Zobrazit životopis politika

Výroky

Předvolební rozhovory Mladé fronty , 26. září 2014:

„Olomouc není v situaci, kdy by jí hrozila finanční krize. Každoročně, a je tomu už řadu let, si město od opravdu renomované agentury objednává rating a ten opakovaně ukazuje, že finance města jsou, neříkám, že ve výborné, ale ve slušné kondici.“

Předvolební rozhovory Mladé fronty , 26. září 2014:

„Druhým důvodem, proč je ekonomika města taková, je nový zákon o rozpočtovém určení daní. Město skrze něj přišlo každoročně o zhruba sto padesát milionů korun. Když tyto peníze sečtete za období od změny zákona, téměř se to rovná výši dluhu.“

Předvolební rozhovory Mladé fronty , 26. září 2014:

„Říká se o mně, že jsem přišel do politiky hned ze školy, což není úplně pravda. Věnoval jsem se asi tři roky práci v advokacii.“

Předvolební rozhovory Mladé fronty , 26. září 2014:

„Z právního pohledu se u tramvajové trati jedná o veřejně prospěšnou stavbu. Ale nikdy jsem za svoji politickou kariéru nemusel přistupovat k vyvlastňování. Jsem hrdý, že jsme se vždy s vlastníky domluvili. Možnost vyvlastnit tady však je.“

Předvolební rozhovory Mladé fronty , 26. září 2014:

„V příštím období jsou možnosti čerpání dotací nastaveny trochu jinak. Jedná se o takzvané nadregionální či regionální investice. Půjde o akce, které se netýkají jedné samosprávy. My jsme v takzvaném trojměstí Olomouc, Prostějov a Přerov. Tyto tři samosprávy budou rozhodovat o použití dotací.“

Předvolební rozhovory Mladé fronty , 26. září 2014:

„Podařilo se nám, protože tenkrát byla ODS ve vládě, získat jednorázovou kompenzaci (v souvislosti s přijetím nového rozpočtového určení daní – pozn. Demagog.cz) 200 milionů. Ale to bylo pouze jednorázové.“

Předvolební rozhovory Mladé fronty , 26. září 2014:

„Některé kroky už jsme udělali, zúžili jsme představenstvo (Sigmy Olomouc – pozn. Demagog.cz) ze sedmi členů na pět.“