Demagog.sk
Roman Onderka

Roman Onderka (ČSSD)

2 Pravda 2 Nepravda 2 Zavádějící 3 Neověřitelné

Osobní webová stránka politika
Zobrazit životopis politika

Výroky

ČT24, 24. září 2014:

„Rada města Brna dala doporučení městským částem na plošné zakázání hazardu ve městě Brně a to všech her, které lze ze zákona z města regulovat.“

ČT24, 24. září 2014:

„Rada ho odsouhlasila jednomyslně. Udělala tak dneska na svém zasedání. Ten návrh jsem předkládal.“

ČT24, 24. září 2014:

„Pan Hollan se té problematice (hazardu) věnuje pět let, já osm let, protože před 8 lety, když jsem nastoupil jako primátor a to je prokazatelné, jsem udělal první schůzku na likvidaci automatů v historické části města a v těch částech (…) jako je Cejl, Bratislavská, apod. s nynějším starostou a do dvou let nato vyšla první vyhláška, která likvidovala tyto automaty.“

ČT24, 24. září 2014:

„ÚOHS dává jasná a striktní pravidla. On říká: Nelze dnes hazard regulovat způsobem, že dáme tu stometrovou hranici (…) od veřejných budov, kostelů, škol, magistrátu a dále, ale že musí být jasně určeno území. Jasnost určení území je dána (…) buď městskou částí a nebo je dána katastrem. (…) Z tohoto pohledu jsou dvě možnosti: na dané městské části vše povolit a nebo na dané městské části vše zakázat.“

ČT24, 24. září 2014:

„Rozhodnutí ÚOHS máme zhruba týden, nebylo možno tuto záležitost řešit dříve.“

ČT24, 24. září 2014:

„(v reakci na Matěje Hollana ohledně jednání Onderky s Jüttnerem) Já jsem nikdy nic takového neřekl. Já jsem žádný takový pokyn ani v rámci magistrátu ani při jakékoliv diskusi nedal“

ČT24, 24. září 2014:

„V Brně existuje neziskový sektor, je zhruba kolem 57, 60 organizací, z toho část těchto organizací se zabývá touto problematikou (prostituce). Město Brno podporuje tyto organizace (…) ta částka je někde kolem 50, 60 milionů korun a za období, kdy jsme snižovali rozpočty příspěvkových organizací, jedině těmto neziskovým organizacím jsme nesnížili ani o desetník. Myslím, že v loňském roce to bylo navýšení zhruba kolem 2 milionů korun“

ČT24, 24. září 2014:

„Já jsem dlouhodobě říkal, že nikdy nezasednu ve vládě na jakékoliv úrovni, kde by byla koaliční vláda s komunistickou stranou.“

ČT24, 24. září 2014:

„To rozhodnutí rady, které dneska bylo odsouhlaseno jednomyslně, tak půjde na městské části, dané MČ musí o tom rozhodnout, ze statutu města Brna musí rozhodnout zastupitelstva těch MČ a na vyjádření mají 30 dnů.“