Demagog.sk
Jan Chvojka

Jan Chvojka (ČSSD)

6 Pravda 0 Nepravda 3 Zavádějící 1 Neověřitelné

Výroky

Otázky Václava Moravce, 5. únor 2017:

„V té zprávě TI se trochu změnila metodika. Oni tam přidali do toho hodnocení těchto států devět nových států, např. Bahamy, Barbados, Grenadu, Sv. Lucii a další, kde se ta míra korupce a věci s tím spojené hodnotí dost těžce.“

Otázky Václava Moravce, 5. únor 2017:

„Je to pravomoc a právo pana prezidenta tu stížnost podat (stížnost k Ústavnímu soudu — pozn. Demagog.cz)“

Otázky Václava Moravce, 5. únor 2017:

„Já jsem své pozm. návrhy (k návrhu novely zák. o střetu zájmů — pozn. Demagog.cz) konzultoval s několika experty na ústavní právo, např. s panem profesorem Gerlochem (…), ten tam neshledal žádné pochybnosti.“

Otázky Václava Moravce, 5. únor 2017:

„Já jsem se už jednou střetnul s panem prezidentem, obrazně řečeno, u služebního zákona, když jsem byl zpravodajem zákona. Tam také podal ústavní stížnost a nebyl úspěšný.“

Otázky Václava Moravce, 5. únor 2017:

„To znamená (…) potřeba omezit koncentrace ekonomické, mediální, politické moci, že je to věc, která je obvyklá i v jiných státech.“

Otázky Václava Moravce, 5. únor 2017:

„Například argumentuje tím (prezident ve stížnosti proti zákonu o střetu zájmů — pozn. Demagog.cz), že byl tento zákon změněn formou pozměňovacích návrhů. Jak jistě všichni víme, zákony se mění velmi často formou pozm. návrhů. Nebo tím, že tím, že byl schválen tento zákon, zasahujeme do něčích práv, což v podstatě dělá také každý zákon.“

Otázky Václava Moravce, 5. únor 2017:

„Pan Andrej Babiš svěřil své firmy do svěřenského fondu, což je struktura, u které např. pan ministr Pelikán, jako velký odpůrce nového občanského zákoníku, kdysi upozorňoval na to, že to není úplně transparentní institut.“

Otázky Václava Moravce, 5. únor 2017:

„V rámci EU jsme skočili z 22. místa na 19. (podle zprávy TI — pozn. Demagog.cz).“

Otázky Václava Moravce, 5. únor 2017:

„Ve sněmovně leží poslanecký návrh pana ministra Andreje Babiše, který také řeší tuto problematiku (ochranu oznamovatelů korupce — pozn. Demagog.cz), ale je koncepčně úplně jiný (oproti plánovanému vládnímu návrhu — pozn. Demagog.cz) (…) Ten vládní návrh je minimalistická verze, prošel Legislativní radou vlády a meziresortním řízením, návrh Andreje Babiše je velmi složitý. On to chce jinak, aby u NSZ vznikl jednotný informační systém, kde by se shromažďovaly tato oznámení, úřad práce by potom rozhodoval o tom, jestli zaměstnavatel může propustit toho člověka, který učinil to oznámení k tomu NSZ.“

Otázky Václava Moravce, 5. únor 2017:

„On (Babiš — pozn. Demagog.cz) se v tom teď posledních 14 dnů trošku plácá, jestli tam opravdu na to ty peníze měl, protože jako v Echu24 bylo, že 152 milionů tam nějak mu nevycházelo, pak jako říkal, že to byly ještě nějaké příjmy, které se nemusí danit.“