Demagog.sk
Mikuláš Ferjenčík

Mikuláš Ferjenčík (Piráti)

1 Pravda 0 Nepravda 0 Zavádějící 0 Neověřitelné

Výroky

Výroky od čtenářů, 1. prosinec 2014:

„Vadí nám především nesmyslné zvyšování volebního prahu pro volební koalice, pětiprocentní volební klauzule a příliš malé kraje, kvůli kterým se místy volební práh zvyšuje až na 15 procent. Je tak narušována zásada rovnosti hlasu.“