Demagog.sk
Jan Volný

Jan Volný (ANO 2011)

2 Pravda 2 Nepravda 0 Zavádějící 1 Neověřitelné

Výroky

Události, komentáře, 3. březen 2015:

„(Reakce na předchozí výrok) A zvedlo se i výběr DPH.“

Události, komentáře, 3. březen 2015:

„Já bych se chtěl ohradit toho, co říkal pan kolega Fiala. Ale vy jste to, pane redaktore, řekl v minulé diskusi taky. Mluvíte o registračních kasách. Prosím vás, to nejsou registrační kasy. To je elektronická evidence tržeb. A v podstatě toto umí jakékoliv zařízení, které ty podnikatelé již mají. To znamená, jakákoliv kasa to umí. Umí to dělat tablet, umí to dělat mobilní telefon.“

Události, komentáře, 3. březen 2015:

„Tak jsou to minimální náklady. A těm podnikatel, podnikatelům se to mnohonásobně vrátí, protože se nastaví normální a korektní podnikatelské prostředí. To znamená ty, právě ty poctiví, které vedle těch nepoctivých nemaj minimální šanci, tak na tom samozřejmě budou vydělávat.“

Události, komentáře, 3. březen 2015:

„Pan ministr financí řekl, že podnikatel, který nemá svoji provozovnu, takže se uvažuje, že se toho bude zproštěn. Na to máte vysvětlení na tuto.“

Události, komentáře, 3. březen 2015:

„Jakýkoliv zákon, který má trošičku gramotný základ a který by mohl něco někam posunout, tak ODS naprosto zdatně torpéduje.“