Demagog.sk
Vít Jedlička

Vít Jedlička (Svobodní)

2 Pravda 3 Nepravda 3 Zavádějící 1 Neověřitelné

Výroky

Máte slovo, 4. únor 2016:

„Samozřejmě, že to bude proces, proces vystoupení z EU, nebude to něco, co se stane přes prázdniny, bude to něco, co bude trvat 3, 4 roky. Můžeme se připojit k tomu procesu ze stejného důvodu jako Velká Británie.“

Máte slovo, 4. únor 2016:

„Evropská unie vyprodukovala nějakých 200 000 stránek legislativy.“

Máte slovo, 4. únor 2016:

„Není pravda, že státy EHP musejí všechnu tuto legislativu přijmout. Dokonce je tam možnost, Norsko může některé ty věci nepřijmout, může je vetovat a skoro jednu třetinu, jednu třetinu jich nepřijala, vlastně o jednu třetinu je ten balík těch regulací menší.“

Máte slovo, 4. únor 2016:

„Sama Evropské komise říká, je, že tyhlety regulace zpomalují hospodářský růst o 3,5 % ročně. Samozřejmě to způsobuje nezaměstnanost.“

Máte slovo, 4. únor 2016:

„Když si spočítáte, kolik, jaký jsou skutečný náklady našeho členství v Evropský unii, tak dojdete k nějakýmu číslu asi 200 miliard, jenom dotace solárním elektrárnám a biopaliva jsou víc jak 45 miliard.“

Máte slovo, 4. únor 2016:

„Ale musíme si uvědomit, že teďka je na pochodu 10 milionů uprchlíků. Dalších 10 milionů uprchlíků, který nám může Evropská unie díky Lisabonské smlouvě násilím v podstatě nebo silou přidělit.“

Máte slovo, 4. únor 2016:

„Rakousko vystoupilo ze Schengenu.“

Máte slovo, 4. únor 2016:

„Když vystoupíme z Evropský unie, ušetříme 45 miliard korun ročně, každej rok. To jsou peníze, který musíme posílat do Bruselu každej rok.“

Máte slovo, 4. únor 2016:

„Konkrétní příklad. Potraviny, který zdražily, byla rýže. Dovoz rýže z Číny. Ten sazebník Evropský unie na dovoz rýže nám zdražil, nevím, o kolik procent, asi o 30 % rýži, protože když jsme byli jako samostatnej stát, tak jsme si svoje cla určovali sami. A ty cla byly nižší před vstupem do Evropský unie než po jejím vstupu.“