Demagog.sk
Aleš  Brichta

Aleš Brichta (Nez.)

0 Pravda 1 Nepravda 2 Zavádějící 1 Neověřitelné

Výroky

Máte slovo, 4. únor 2016:

„Ale v případě, když tahleta situace se bude stupňovat a je jasně znát i to, že ta uprchlická vlna z Afriky to, co zatím přišlo do Evropy, je řádově čtvrtina, pětina těch lidí, kteří se případně chystají.“

Máte slovo, 4. únor 2016:

„V případě přijímání uprchlíků to znamená, že souhlasíme s tím, aby vyrazili odněkaď ze severní Afriky, aby vyrazili k nám na vandr. Jestliže si někdo bude brát a rozhodne příkazem, že každý z nás si musí vzít domů pár turistů jenom tak, protože je to jeho názor… Michaela JÍLKOVÁ: A vy máte pocit, že někdo takto rozhodl? Že do každé rodiny? Aleš BRICHTA: Ano, mám ten pocit, protože pokud jste, pokud jste slyšela prohlášení Martina Schulze z Evropské rady, tak ten prohlásil jasně, že v případě, když nebudeme jakožto státy Visegrádu souhlasit s kvótami, tak v tom případě budou nuceni použít vojenskou sílu.“

Máte slovo, 4. únor 2016:

„Státy Visegrádu odmítaly přijetí kvót (…) Ale přesto ty kvóty byly oficiálně nařízeny, oficiálně schváleny i proti naší vůli.“

Máte slovo, 4. únor 2016:

„U nás zemědělci třeba v rámci výroby mléka jsou v rámci členství v Evropský unii docela slušně biti.“