Demagog.sk
Dita Charanzová

Dita Charanzová (ANO 2011)

10 Pravda 1 Nepravda 1 Zavádějící 4 Neověřitelné

Výroky

Otázky Václava Moravce, 30. květen 2016:

„Co se týká referenda, stávající praxe České republiky je taková, že pokud se jedná o smlouvu, která spadá do kompetencí České republiky, tak se schvaluje parlamentem.“

Otázky Václava Moravce, 30. květen 2016:

„…abych se podívala nejenom na ty cla, ale i ty netarifní překážky obchodu, které vy jste zmiňoval, protože to je právě to gró problému zejména pro ty malé a střední podniky. O co jde tady se vysvětlovalo v reportáži, že prostě zatěžujeme ty jejich vývozy a ta cena prostě se nám zdražuje o 10, 20 %, pokud ty firmy prostě musí znovu certifikovat na americkém trhu, znovu proclívat, mít tedy zboží dlouho v celních skladech a tak dále.“

Otázky Václava Moravce, 30. květen 2016:

„My jsme jako Evropský parlament nedávno schvalovali vlastně zprávu o pokroku a z toho jasně vyplývá, že ta zpráva je daleko kritičtější než byla v minulém roce, zejména, co se týká dodržování základních svobod. Když vidíme, jak jsou dodržována lidská práva v Turecku, že jsou zavíráni novináři, zákaz shromažďování, projevu slova a tak dál…“

Otázky Václava Moravce, 30. květen 2016:

„Bavíme se (v diskuzi o TTIP — pozn. Demagog.cz) o jednáních mezi dvěma nejsilnějšími ekonomikami, které vytvářejí téměř polovinu světového domácího produktu.“

Otázky Václava Moravce, 30. květen 2016:

„Co se týká uniklých dokumentů Greenpeace, ono se to trochu nafouklo jako taková bublina, protože to, co tam můžeme vidět, je to, že ano, tady je nějaká pozice Evropské unie, tady je pozice Spojených států, zatím jsou to otázky, které, kde se zatím kompromisu neblížíme, ale Evropská komise, co je z toho zřejmé, že brání pozici, která je schválená mandátem.“

Otázky Václava Moravce, 30. květen 2016:

„Česká republika je exportní země. A když se podívám na vývozy za minulý rok, tak právě vývozy do Spojených států patří k těm, kde zaznamenáváme největší dynamiku. Jsou to především malé a střední podniky, které se snaží prostě dobýt americký trh.“

Otázky Václava Moravce, 30. květen 2016:

„Většina občanů České republiky podle těch posledních průzkumů fandí této dohodě (TTIP — pozn. Demagog.cz).“

Otázky Václava Moravce, 30. květen 2016:

„Za dveřmi se rozhodně, je to nejtransparentnější smlouva a jednání, které jsem kdy zažila. Já obchodní politiku v Bruselu dělám 12 let, nikdy jsme neměli zveřejněný mandát. My jako poslanci ale i poslanci českého parlamentu mají přístup k dokumentům, můžeme si je číst, vidíme, jak se ty jednání vyvíjejí.“

Otázky Václava Moravce, 30. květen 2016:

„Já sama jsem zpracovávala stanovisko výboru pro ochranu spotřebitele Evropského parlamentu, kde jsem právě dbala na to, co tady kolegyně teďkon zmiňovala, to znamená, abysme v žádném případě nesnižovaly evropské standardy.“

Otázky Václava Moravce, 30. květen 2016:

„Já jsem před chvíli zmiňovala, že ty dokumenty jsou přístupné všem europoslancům a poslancům národních parlamentů a podle mých informací doposud žádný poslanec Parlamentu České republiky nezašel do této místnosti, aby si ty dokumenty šel studovat.“

Otázky Václava Moravce, 30. květen 2016:

„V České republice máme díky exportu České republiky a Evropské unie na třetí trhy, zaměstnáno téměř 900 tisíc lidí v České republice.“

Otázky Václava Moravce, 30. květen 2016:

„Vy jste říkala, paní kolegyně, že nám nejde o cla. Tak čeští skláři by vám asi hodně oponovali. Tam máme cla více než přes 20 %. Takže ty cla jsou taky důležitá v této dohodě.“

Otázky Václava Moravce, 30. květen 2016:

„Václav MORAVEC: A právě ty pesticidy, to, to se ukázalo i v těch uniklých dokumentech, stejně jako informace, které zveřejnil například Guardian už v loňském roce, že Evropská komise na nátlak Spojených států v rámci vyjednávání už loni upustila od regulace pesticidů obsahujících takzvané endokrinní inhibitory. Které podle výzkumů způsobí rakovinu a mužskou neplodnost. Dita CHARANZOVÁ: Ale o tom všem rozhodujeme v Evropské unii klasickým legislativním procesem. My jsme se k tomu vyjadřovali jako europoslanci, ale to nemá co do činění s těmi samotnými jednáními mezi Evropskou unií a Spojenými státy o TTIPu. Já, já tohle odmítám. Všechny dohody doposud, které jsme uzavřeli, obchodní dohody se třetími zeměmi, tak nikdy nevedly k tomu, abychom měnili naši platnou legislativu.“