Demagog.sk
Jan Pijáček

Jan Pijáček (ODS)

4 Pravda 0 Nepravda 1 Zavádějící 2 Neověřitelné

Výroky

Jiné, 23. září 2016:

„Jen Karlovarský kraj je na tom hůř v průměrné mzdě. Ta u nás roste víc, než je republikový průměr, ale stále je pod republikovým průměrem.“

Jiné, 23. září 2016:

„Rozdíl mezi Zlínským krajem a Prahou delá v průměrné mzdě nějakých 12 a půl tisíce korun.“

Jiné, 23. září 2016:

„V okrajových částech Zlínského kraje není dostupný internet.“

Jiné, 23. září 2016:

„U nás v obci, pokud někdo požádá, nikdy nerozhodneme u stolu, vždycky se s tím člověkem musíme setkat z očí do očí, on nám vysvětlí, co chce a my mu na to řekneme svůj názor.“

Jiné, 23. září 2016:

„Já jsem byl jeden z těch, kteří zakládali 2. profesní organizaci v ČR, a to je Sdružení samospráv ČR. My jsme dokonce změnili zákon o rozpočtovém určení daní. My bychom chtěli spolupracovat i se Svazem měst a obcí. To jsou organizace, kde jsou členy téměř všechny obce ČR.“

Jiné, 23. září 2016:

„V době, kdy ve Zlínském kraji podnikal Tomáš Baťa, tak tady v té době byla největší průměrná mzda v ČSR.“

Jiné, 23. září 2016:

„Ten speciální tým těch špičkových chlapů, kteří tam prostě naklusali (Pijáček mluví o tragédii v Uherském Brodě — pozn. Demagog.cz), tak oni na to místo zásahu jeli autem a kodrcali sa po silnici. Není možné, aby ten tým měl takové prodlení jen proto, že jel po silnici. Máme dneska snadnou dopravu helikoptérou a oni tam mohli být v řádech v desítkách minut a ne v řádech hodin, než přišli na to místo. Pravděpodobně by to v tomto případě nic nevyřešilo, ale považuju to do budoucna za signál, jak nakládat s takovým potenciálem.“